Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Działowo

OSP Działowo; wykaz Zarządów.

 

Zarządy OSP Działowo;

 

1966 – 1970:

Naczelnik Mazanowski Stanisław

1973:

Naczelnik Reich Henryk

1974:

Referent ds. p.poż w Zakładzie Rolnym:Syrowski Tadeusz

Lata 70 te:

Prezes Syrowski Tadeusz

Naczelnik Reich Henryk

Z-ca naczelnika Laazer Stanisław

Sekretarz Majdański Tadeusz

Członkowie Nalewski Władysław

D-ca sekcji Wróblewski Leszek

1996:

Prezes Rola Józef/Syrowski Tadeusz

W-ce prezes Dąbrowski Wojciech

Naczelnik Reich Henryk

Sekretarz Małkowski Piotr

Skarbnik Reich Roman

Komisja Rewizyjna;Tadeusz Syrowski,Leszek Kirejewski,Józef Rola jr.,

2000:

Prezes Syrowski Tadeusz

Naczelnik Reich Henryk

Sekretarz Majdański Tadeusz

2001:

Prezes Rola Józef jr.       

Naczelnik Reich Henryk      

W-ce prezes Dąbrowski Wojciech  

Sekretarz Małkowski Piotr           

Skarbnik Reich Roman                      

Komisja Rewizyjna;Tadeusz Syrowski,Rola Józef  senior II,Kirejewski Leszek

2002:

Naczelnik Majewski Zbigniew(rezygnacja H.Reicha)

2003:

Prezes Rola Józef

Naczelnik Majewski Zbigniew

Sekretarz Malkowski Piotr

Skarbnik Reich Roman

2006:

Prezes Rola Józef

Naczelnik Majewski Zbigniew

Z-ca naczelnika Dąbrowski Wojciech

Sekretarz Małkowski Tadeusz

Skarbnik Reich Roman

Komisja Rewizyjna;przewodniczący:Szczepański Piotr,Oskroba Radosław,Arkadiusz Dynowski.

2010:

Prezes Majewski Zbigniew

Naczelnik Rola Józef

2011:

Prezes Rola Józef

Naczelnik Majewski Zbigniew

Sekretarz Małkowski  Piotr

Skarbnik Reich Roman

Członek Dynowski Arkadiusz

Komisja Rewizyjna;Kirejewski Leszek,Piasta Dariusz,Małkowski Tadeusz.