Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Jarantowice

Sprawozdanie OSP Jarantowice 2013r.

Wydarzenia z pracy OSP Jarantowice w 2013 r.

[Autorzy;........Szydzik,Janusz Marcinkowski]

 

12.01.2013.. nasza drużyna brała udział w Powiatowym Strażackim Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Wąbrzeźnie. Fot.1

 

Drużyna w składzie: Mateusz Zając, Bartosz Szydzik, Rafał Dudkiewicz, W… Kaliszczak, K.  Duma, S… Smycz, M. Grabowski,  P... Klimek  wywalczyła III miejsce.

31.01.2013.. uczestniczyliśmy w ‘ostatnim pożegnaniu’ naszego kolegi Krzysztofa Majewskiego, naczelnika  OSP w Zieleniu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli: Zbigniew Szydzik, Piotr Makowski, Krzysztof i Rafał Dudkiewiczowie. Fot.2

 

02.02.2013.. 47 osób uczestniczyło w zabawie karnawałowa zorganizowana przez strażaków. W zabawie uczestniczyło 47 osób. Przygrywał zespół TRANS

 

06.03.2013.. na zebranie  wiejskim Zarząd OSP złożył podziękowania wójtowi Władysławowi Łukasikowi za wolę wybudowania remizy, a mieszkańcom wsi za pomoc przy jej budowie.

23.03.2013 .. szkolenie I stopnia strażaków ratowników prowadzone w komendzie PSP w Wąbrzeźnie ukończyli; Bartosz Szydzik, Mateusz Zając, Rafał Dudkiewicz i Leszek Budniewski.

21.04.2013 ..  w dniu tym strażacy wzięli udział w turnieju  charytatywnym  piłki nożnej ‘ORLIK’ dla OLKA PESTY. Grill obsługiwał grill obsługiwali Zbigniew  Szydzik i Krzysztof  Dudkiewcz.

04.05.2013 .. w poświęceniu lekkiego  samochodu pożarniczego u naszych sąsiadów w OSP Nowa Wieś Królewska, udział wzięli; Piotr Makowski. Krzystof  Dudkiewicz i Zbigniew Szydzik. Poniżej kapelan strażaków gminy Płużnica ks. Jacek Dudziński święci nowy samochód  marki RENO. Fot.4

 

 11.05.2013.. Gminne Obchody DNIA  STRAŻAKA i POŚWIĘCENIE REMIZY OSP Jarantowice. W tej najważniejszej w historii jednostki uroczystości brali udział przedstawiciele: ZOW ZOSP RP, ZOP, ZOG, POLICJI, Rady Gminy, Jednostek OSP, Kościoła jak również mieszkańcy.  (Na naszej stronie internetowej ukazał się odrębny reportaż z tej uroczystości). Fot.5

 

 25.05.2013 .. na młodożeńców pp. Ronowskich zastawiliśmy przed naszą remizą tradycyjną bramę strażacką z życzeniami Pomyślności! Szczęścia! Samych Pogodnych Dni w Życiu! Fot.6

 

 

28.05.2013.. wspomagaliśmy przeprowadzenie matematycznej Ligi Zadaniowej w szkole w Jarantowicach, poprzez strażacką  obsługę grilla w osobach;  Piotr Makowski Krzysztof Dudkiewicz, Zbigniew Szydzik i Leszek Budniewski. Strażacy musieli nastarczyć piec kiełbaski dla 120 uczestników Ligi. Fot.7                                      

 

                      

 

 09.06.2013.. w lotniczym ‘baloniarskim’ pikniku w WAŁYCZYKU zadaniem naszej jednostki było zabezpieczenie lądowiska, kierowanie ruchem i pilnowanie porządku. 

W realizacji „obstawy” brali; Krzysztof i Rafał Dudkiewiczowie, Mateusz Zając, Roman Leja, Leszek Budniewski, Piotr Makowski, Jerzy Gołembiewski, Wiesław i Zbigniew Szydzikowie. Fot.8

 

 29.06.2013 .. szkolenie strażaków ratowników -cz. 2 z wynikiem pozytywnym ukończyli: Mateusz Zając, Bartosz  Szydzik, Rafał Dudkiewicz, Leszek Budniewski. Druhom składamy gratulacje.                                                              

29.06 2013.. nasi strażacy brali udział w  III Pikniku Leadera w Skrwilnie. Reprezentowaliśmy tam  Fundację LGD Wieczno.” Silna reprezentacja z naszego regionu stawała w szranki z przeciwnikami we wszystkich konkurencjach. W wyniku zaciętej rywalizacji Nasza grupa zwyciężyła i stanęliśmy na najwyższym podium. Otrzymaliśmy puchar, dyplom z gratulacjami oraz nagrodę – aparat cyfrowy – informuje prezes Zenon Wilczyński. - Dzięki zwycięstwu organizacja kolejnego Pikniku przypadła w udziale Naszej Fundacji. Wszystkim członkom zwycięskiej drużyny sportowej dziękujemy za uczestnictwo w pikniku i już teraz zapraszamy do aktywnego udziału w zmaganiach za rok.– dodaje  prezes Wilczyński. Fot. 9

06.07.2013.. w naszej miejscowości odbyły się powiatowe zawody strażackie ‘OLDBOJÓW  JARANTOWICE  2013’.W zawodach brało udział 13 drużyn z powiatu Wąbrzeskiego w tym 8 z gminy Wąbrzeźno. Po raz drugi z kolei  pierwsze miejsce z wynikiem 78,16 zajęła  jednostka OSP Jarantowice. Zawodnicy OSP Jarantowice; Zbigniew Szydzik, Wiesław Szydzik, Cezary Dyląg, Stefan Strawczyński, Jerzy Gołembiewski.  Puchar wręczył Prezes ZOG ZOSP RP Władysław Łukasik  .

 Wójt gminy i prezes gminny OSP Władysław Łukasik wręcza prezesowi OSP Jarantowice Zbigniewowi Szydzikowi zdobyty puchar. Fot.10

 

 

 08.08.2013 .. strażacy nasi uczestniczyli w gaszeniu  pożaru kombajnu zbożowego u p. Dudkiewicza. Wyjazd nastąpił o godz. 12:30 powrót o 13:30.  W akcji uczestniczyli: Leszek Budniewski, Krzysztof Dudkiewicz, Roman Leja i Mateusz  Zając.

08.08.2013.. w dniu tym w akcji usuwania gniazda os w świetlicy we Wroniu brali udział; Zbigniew Szydzik, Leszek Dudkiewicz, Roman Leja i Roman Wzorek. Wyjechano o godz. 20:00, wrócono o  21:30.

18.08.2013..  gaszono pożar w domu jednorodzinnym u p. A. Łukasika  w Jarantowiczkach. Akcję rozpoczęto o godz. 04:40 wrócono o 09:15. Pożar gasili: Zbigniew Szydzik, Piotr Makowski. R… Bieda, Leszek Budniewski, Bartosz i Wiesław Szydzikowie, Roman Leja, oraz Krzysztof i Rafał Dudkiewiczowie.

29.08.2013 .. w strzelaniu z kbks w Powiatowych Zawodach  Strzeleckich w Wałyczyku wzięła udział drużyna w składzie: Roman Wzorek, Zbigniew i Bartosz  Szydzikowie,  zajęła zaszczytne VII miejsce w powiecie. 

30.08.2013 .. usuwano gniazdo szerszeni na przystanku w Jaworzu i  szkoły w Jarantowicach. Wyjazd nastąpił o godz. 19:30 - powrót:21:35 Udział w akcji wzięli: Zbigniew Szydzik, Piotr Makowski. Krzysztof  Dudkiewicz i Roman Leja.

14.09.2013.. udział w konkursie fundacji ‘Lokalna Grupa Działania-Wieczno’.   Podczas imprezy integracyjnej w Białym Borze zorganizowanej dla lokalnych liderów z obszaru LGD „Vistula” i „Wieczno”  rozstrzygnięto konkurs „Aktywne Sołectwo”. Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja sołectw oraz  inspirowanie, pobudzanie mieszkańców, organizacji, instytucji do działań na rzecz aktywizowania obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców. W  imprezie brali udział druhowie z OSP Jarantowice. Zgodnie z oceną dokonaną przez  komisję wyróżnione zostały;

 

  • Sołectwo Józefkowo, gm. Płużnica za inicjatywę pn. „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Józefkowie”,
  • Sołectwo Dąbrówka Królewska. Gm. Gruta – „Bieg pod Górę”,
  • Sołectwo Stanisławki, gm. Wąbrzeźno – „Piknik rodzinny w Stanisławkach”.. Fot. 11

 

 

 

 20 – 22.09. 2013 .. w szkoleniu działaczy ZOSP RP w Zaciszu/k Klonowa gm. Lubiewo udział brał prezes Zbigniew Szydzik.

Szkolenie obejmowało  następującą tematykę:

 - Zapoznanie z regulaminami w tym ceremoniału nadania sztandarów, umundurowania,

  odznaczeń itp.

- Zasady występowania o odznaczenia państwowe i korporacyjne.

- Działalność statutowa w OSP i ogniwach Związku

- Formy pozyskiwania dotacji do zakupu sprzętu i umundurowania - środki unijne.

- JOT - powołanie , obowiązujące normatywy.

- Prowadzenie książki skarbnika i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych..

- Zasady i formy zakupu nowych samochodów pożarniczych.

- Rejestracja w KRS oraz uaktualnianie danych.

23.09.2013.. w  manewrach pod kryptonimem ‘KOBRA 2013’a obiekcie SP w Jarantowicach uczestniczyły dwie jednostki straży. OSP Jarantowice w składzie; dowódca Zbigniew Szydzik, kierowca Piotr Makowski. Strażacy Roman Leja, Krzysztof Dudkiewicz, Wiesław Szydzik i Stefan Strawczyński z OSP Ryńsk. Fot. 12

 

 

25.10.2013 .. manewry PSP- Market MRÓWKA w Wąbrzeźnie. Godzina alarmowania; 21.12 – powrót do jednostki 00.30. Skład sekcji ratowniczej-dowódca Zbigniew Szydzik, kierowca Piotr Makowski. Fot.13

                    Bieda Rafał, Leja Roman, Dudkiewicz Krzysztof, Szydzik  Bartosz.

 

Listopad 2013..prezes OSP Jarantowice Zbigniew Szydzik jest członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i jego Prezydium. Z tego tytułu uczestniczył w posiedzeniu Prezydium w dniu 5 listopada, oraz w wyjazdowym  posiedzeniu Zarządu w Ludowicach 15 listopada 2013 r.

30.11.2013 .. odbyły się I Powiatowe Zawody Pływackie Drużyn OSP o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie. Do rywalizacji przystąpiło trzydziestu trzech druhów z dziewięciu jednostek, takich jak: OSP Wąbrzeźno, OSP Jarantowice, OSP Myśliwiec, OSP Orzechowo, OSP Błędowo, OSP Ryńsk, OSP Ludowice, OSP Osieczek oraz OSP Zieleń. Druhowie ochotnicy rywalizowali indywidualnie w czterech kategoriach wiekowych: 18-25lat, 26-35 lat, 36-49 lat i więcej niż 50 lat, a ich zadaniem było przepłynięcie dystansu 50 m w stylu dowolnym. Nasi strażacy startowali w grupach;

 I  ( 18 – 25 lat ) - Bartosz Szydzik z wynikiem 37,98 sek.  Zajął I miejsce   

II ( 26-35 lat)    Leszek Budniewski  VII,                                                                              

IV (36- 49 lat ) Roman Wzorek  V                                            

 Na uznanie zasłużyła obecność druha Mieczysława Szydzika z OSP Jarantowice, najstarszego bo 81-letniego reprezentanta czwartej grupy wiekowej. Podczas rywalizacji koledzy druhowie gorąco dopingowali mu i z zachwytem podziwiali jego formę. 

 Mieczysław Szydzik dał wszystkim przykład niezłomności i swoją świeżą tężyzną fizyczną.. Fot.15

 

 

 

 30.11.2013 .. zabawę ANDRZEJKOWĄ zorganizowali strażacy z OSP Jarantowice. Przy dźwiękach  zespołu bawiło się 38 osób. Fot.16

 

 

 

 W dniach 06 – 08 .12 2013.. odbyło się szkolenie-recertyfikacja ratowników medycznych w  Bysławiu. Szkolenie ukończyli uzyskując tytuł „ratownika” Zbigniew Szydzik i Piotr Makowski. O wadze szkolenia w celu przygotowania się strażaków do udzielania fachowej pomocy w razie zdarzeń drogowych nikogo przekonywać nie trzeba! Fot. 17

11.12.2013.. kiermasz świąteczny pod hasłem „Pomoc dla Darii” wspomagaliśmy przygotowując grillowanie i prowadząc sprzedaż kiełbasek, z czego dochód przeznaczony został na leczenie Darii. Tą ważną pracę podjęły OSP Wąbrzeźno i Jarantowice. Z naszej jednostki byli tam; Zbigniew i Bartosz Szydzikowie oraz Krzysztof Dudkiewicz. Fot.18

 

12.12.2013 .. nastąpiło przekazanie zestawu ratownictwa medycznego z PSP R1 CHOCEŃ. Zestaw odebrali; prezes ZOG ZOSP RP  Władysław Łukasik i prezes OSP Jarantowice  Zbigniew Szydzik.

Koszt zestawu wyniósł  5 065,20 zł, a finansowany był w 80 % przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Toruń ze środków  RPO -4 052,16 zł OSP Jarantowice dołożyło  20%, tj.1 013,04 zł. Fot.19

 

 13.12.2013.. uczestniczyliśmy w  wiejskiej „Wigilii”  organizowanej przez KGW  dla mieszkańców Jarantowic. Fot. 20

 

 

 19.12.2013 .. zaproszono nas na Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Jarantowicach. Był na nich nasz Prezes i Strażacy. Fot.21

 

 

 19.12.2013.. odbyło się spotkanie opłatkowe  w starostwie połączone z ogłoszeniem konkursu na tytuł „Strażak Roku 2013” . Z naszej OSP  nominowanym został Zbigniew Szydzik. Fot.22

 

 

 

 20.12.2013 .. kolejne spotkanie opłatkowe strażaków OSP z  gminy Wąbrzeźno odbyło się w Ryńsku. Na zdjęciu poniżej nasi; Roman Leja, Krzysztof Dudkiewicz i Piotr Makowski. Fot.23

                  oraz ojciec i syn- Mieczysław i Zbigniew  Szydzikowie. Fot.24

23.12.2013 .. gasiliśmy pożar  sadzy w kominie domu wielorodzinnego (stara szkoła ). Do pożaru wyjechaliśmy o godz. 18:10, wróciliśmy po jego ugaszeniu o 19:40. Gasili; Zbigniew, Wiesław i Bartosz Szydzikowie, Roman Leja, Krzysztof  i Rafał Dudkiewiczowie i Mateusz Zając.

28.12.2013.. w  konkursie  plastycznym „ Młodzież Zapobiega Pożarom” komisja wyodrębniła najlepsze –najciekawsze prace w IV grupach wiekowych, które opisane są w poniższych tabelach. Komisja jednocześnie zgłosiła te prace do edycji wojewódzkiej konkursu.  

II grupa- szkoła Podstawowa I-III

Fot. 25

Kacper Łopatkiewicz

6 lat

I

S. P. Jarantowice

Łukasz Leja

7 lat

II

S. P. Jarantowice

Marcin Imiałek

6 lat

I

S. P. Jarantowice

III Grupa- szkoła podstawowa IV-VI

Fot. 26

Zuzanna Podgórska

12lat

VI

S. P. Jarantowice

Alicja Nowocień

10 lat

V

S . P. Jarantowice

Zebranie OSP Jarantowice 2014 r.

Zebranie OSP w Jarantowicach.

 Strażacy i goście zjechali się do Jarantowic 28 lutego 2014 roku o godz. 18,oo do nowej remizy strażackiej, wybudowanej w 2013 roku wspólnym wysiłkiem gminy Wąbrzeźno i przy wzmożonej aktywności  odradzającej się od kilkunastu lat jednostki strażackiej na coroczne sprawozdawcze zebranie OSP.

W zebraniu uczestniczyli; prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie Jarosław Herbowski, przewodniczący Powiatowej Komisji Historycznej ZOSP Janusz Marcinkowski, komendant PSP w Wąbrzeźnie bryg Sławomir Herbowski,  członkowie Zarządu oddziału Gminnego ZOSP gminy Wąbrzeźno; prezes Oddziału i wójt gminy w jednej osobie Władysław Łukasik, komendant gminny ZOSP Wojciech Dombrowski, sekretarz Zarządu Lidia Czyżak.

Goście; Lidia Czyżak, Wojciech Dombrowski, Władysław Łukasik, Sławomir Herbowski i Jarosław Herbowski.

Zebranie rozpoczął prezes miejscowej OSP Zbigniew Szydzik, który za zgodą zebrania przekazał kierowanie nim Pawłowi Makowskiemu. W części sprawozdawczej w imieniu Zarządu OSP zdał sprawę z działań w roku 2013 dh. Roman Leja. Stan finansów przedstawił Wiesław Szydzik, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej podał Ryszard Dudkiewicz.

Ryszard Dudkiewicz sołtys wsi i  przew. Komisji Rewizyjnej, senior Mieczysław Szydzik i Łukasz Łuszczak

Wiesław Szydzik. Krzysztof Dudkiewicz, Paweł Makowski, Zbigniew Szydzik, Roman Leja.

Bogactwem pracy w 2013 roku można by obdzielić kilka jednostek. Wielką sprawą dla wszystkich było oddanie w miesiącu maju nowej remizy strażackiej w której jest boks na samochód i sprzęt, oraz świetlica strażacka z małym aneksem kuchennym, sanitariaty i wszystko to co jest niezbędne do prowadzenia działań strażackich. Oprócz wyjazdów bojowych, których doliczono się 9 w ciągu roku, strażacy zajmowali się udziałem w zawodach i ćwiczeniach, w turniejach sportowych, konkursach. Jako wielki wyczyn należy odnotować udział 82 letniego strażaka Mieczysława Szydzika w listopadzie 2013 roku w I Powiatowych Zawodach Pływackich w Wąbrzeźnie. Podziwiać należy hart ducha i wielką sprawność dh. Mieczysława godną pozazdroszczenia przez później urodzonych strażaków!

Po za wszystkimi nie wymienionymi pracami w tym opisie trzeba pamiętać, iż strażacy dbają o bieżący porządek w remizie i na terenie wokół. Własnoręcznie wykonują remonty i pomniejsze budowanie i urządzanie własnego obiektu. Toteż nic dziwnego, iż wszyscy goście wyrażali swą wdzięczność i podziękowanie za tą dobrą, strażacką robotę.

OSP w Jarantowicach stale się rozwija, czego dowodem jest iż obecnie liczy 20 członków zwyczajnych, ponad 20 wspierających i co ważne w zespole sportowym funkcjonującym przy OSP uczestniczy 12 chłopców kopiących w piłkę nożną. Co do wyjazdów do akcji było trochę dyskusji co do ich ilości, ale najważniejszym jest to, iż 14 strażaków jest przygotowanych w każdej chwili nieść pomoc mieszkańcom wsi. W ubiegłym roku w takich akcjach brali udział;  R. Bieda, L. Budniewski, K. i  Ryszard Dudkiewiczowie, Roman Leja, Wiesław, Paweł Makowski, Bogdan i  Zbigniew Szydzikowie, M. Zając.

Miejscowi przedsiębiorcy; Michele Tupii Barbara Węcławek oraz  Henryk  Lewandowski,  Andrzej Płachta. Ludomir Zając.

Jerzy Gołembiewski i Rafał Bieda

               Zdzisław Łasiński i  ………. 

 

Spisał i ubrał Janusz Marcinkowski.

Florian 2013 w Jarantowicach

 

Tekst Lidia Czyżak, zdjęcia Marek Motylski. Opr. Janusz Marcinkowski.


 

       Dnia 11 maja 2013 roku w Jarantowicach miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystym poświęceniem i oddaniem do użytkowania nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
     W uroczystości udział wzięli m. in. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Bożesław Tafelski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Leszek Talarek, Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie Sławomir Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP a zarazem Wójt Gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, Komendant OSP Gminy Wąbrzeźno Wojciech Dombrowski, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Krzysztof Lenartowski, Przewodniczący Rady Gminy Wąbrzeźno Pan Piotr Piątkowski, ksiądz Jan Kalinowski - Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie i ksiądz Jurand Paczkowski - Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu, delegacje OSP oraz gospodarze uroczystości – druhny i druhowie OSP w Jarantowicach.

Od lewej stoją ; Stefan Pyć, Zygmunt Baran, Edward Kruk, Wojciech Dombrowski, Leszek Talarek, ….., Krzysztof Lenatrowski, Sławomir Herbowski, Bożesław Tafelski, ks. Jan Kalinowski ….

 

                        Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin celebrowaną w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Jarantowicach. Podczas nabożeństwa ksiądz Jurand Paczkowski odebrał decyzję o mianowaniu na kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wąbrzeźno.

 Po mszy zebrani przemaszerowali pod remizę, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Dowódca uroczystości druh Piotr Makowski złożył meldunek druhowi Bożesławowi Tafelskiemu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a następnie druh Władysław Łukasik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP powitał przybyłych gości. Druh naczelnik Roman Leja zaprezentował historię jednostki OSP w Jarantowicach.

Strażaków prowadzi dh. Piotr Makowski z OSP Jarantowice.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania odznaczeniami zasłużonych druhów.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Grzegorz Stepnowski - OSP Orzechowo.

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” nadano: druhowi Zbigniewowi Szydzikowi z OSP Jarantowice oraz druhowi Adamowi Rogali z OSP Orzechowo .

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: druh Ryszard Wyłupek – OSP Ludowice, druh Roman Leja, druh Krzysztof Dudkiewicz oraz druh Piotr Makowski - OSP Jarantowice.

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymała druhna Agnieszka Fuks - OSP Jarantowice.

Medale wyróżnionym strażakom wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Bożesław Tafelski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Leszek Talarek oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik.
Od lewej ; Leszek Talarek, Władysław Łukasik,  Bożesław Tafelski ….


Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście kierując słowa podziękowania i uznania oraz życzenia dla strażaków.

 


   Poświęcony został nowy budynek remizy po czym prezesi zarządów wraz z Prezesem OSP w Jarantowicach i Przewodniczącym Rady Gminy Wąbrzeźno dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz otwarcia nowego obiektu, a P. Wójt przekazał klucze do nowej remizy Prezesowi OSP druhowi Zbigniewowi Szydzikowi.

Przeciecia wstęgi dokonali ; Wójt gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, prezes OSP Jarantowice Zbigniew Szydzik, w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Bożesław Tafelski, przewodniczący Rady Gminy Wąbrzeźno Piotr Piątkowski, w-ce prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Leszek Talarek

 

 Na zakończenie części oficjalnej uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach zaprezentowali okazjonalny montaż słowno-muzyczny. Goście zostali zaproszeni do zwiedzania nowej remizy oraz wpisu do księgi pamiątkowej OSP w Jarantowicach.

 

 

 

 

Skład Zarządu OSP Jarantowice (2013 r)

Przygotowała Lidia Czyżak.


 

Prezes             Szydzik Zbigniew

w-ce prezes     Dudkiewicz Krzysztof

naczelnik        Leja Roman

z-ca naczel.    Łuszczak Łukasz

sekretarz        Fuks Agnieszka

skarbnik         Szydzik Wiesław

gospodarz      Budniewski Leszek

kronikarz       Fuks Karolina

 

Podkategorie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach powstała pod zaborem pruskim w roku 1889. Pobudowano wówczas drewnianą remizę, która stała na miejscu obecnego sklepu spożywczego. Podstawowym wyposażeniem strażaków była pierwotnie tzw. sikawko – pompa, używano jej do gaszenia pożarów. Pompa była ręczna z niewielką ilością parcianych węży. Całość usytuowana na drewnianym wozie, z drewnianymi kołami, ciągniona była konnym zaprzęgiem.

                        W okresie okupacji hitlerowskiej działalność OSP zamarła, a remizą i sprzętem dysponowali Niemcy. W miejscu istniejącej postawiono wówczas remizę murowaną, która istnieje po dziś dzień. Po wyzwoleniu Jarantowic w styczniu 1945 r. miejscowi rolnicy postanowili zorganizować pracę OSP na nowo. Na pierwszym zwołanym zebraniu powołano nowe władze.

 

Powyżej zdjęcie ze starego albumu

Do zarządu weszli m.in.
Stefan Basak,
Jan Kiełbowicz,
Jan Paczkowski,
Leon Pieróg i Antoni Szydzik
.

    Do OSP należał również ówczesny kierownik szkoły podstawowej Maksymilian Gorlicki.
Współpraca OSP ze szkołą i środowiskiem wiejskim układała się bardzo dobrze. Czuwano nad rozwojem wiejskiego życia kulturalnego, organizowano zabawy taneczne dla mieszkańców, a dochód z imprez przeznaczano na pomoc organizującej się po wojnie szkoły oraz na mundury i sprzęt strażacki. Dzięki staraniom OSP już w 1945 r. zakupiono ręczną pompę konną i odtąd w pełnej gotowości wyjeżdżano do pożarów.
Organizowano też pokazy strażackie oraz zawody dla dzieci szkolnych. Systematycznie przybywało członków. W 1965 r. OSP w Jarantowicach otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie nową motopompę i konny wóz strażacki. Po pewnym czasie wóz dostosowano do ciągnika spalinowego, co ułatwiło strażakom szybki dojazd do ognia.
Wóz strażacki został skonstruowany w 1959 roku w Zakładach Mechanicznych Wojewódzkiego Zarządu Gminnych Spółdzielni w Bydgoszczy Oddział Lipno i funkcjonował do 2003 roku. Obecnie został on odnowiony i stanowi dla środowiska cenny zabytek. W miejsce wycofanego z użytku wozu OSP otrzymała przyczepę ciągnikową zaopatrzoną w sikawkę i niezbędny do gaszenia sprzęt. Aktualnie OSP w Jarantowicach liczy 24 druhów i nadal działa prężnie.

/ Zredagowano na podstawie materiałów otrzymanych od pani Marii Szydzik z Jarantowic – Zenon Wilczyński /

Dzisiejsi strażacy w Jarantowicach....[Fot. Marek Motylski]

 

 


Zapraszamy do oglądania filmów z działalności OSP Jarantowice

 

http://youtu.be/Fr6tXcjD_kU

http://youtu.be/e6ntkpfhOto

http://youtu.be/uoxoF41K38c