Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Kotnowo

Zarząd OSP Kotnowo

Zarząd OSP Kotnowo (2013 r) ;


 

Prezes          Młynarczyk Eugeniusz

naczelnik      Chojnacki Grzegorz

sekretarz      Bernady Stanisław

skarbnik       Nowotnik Andrzej

gospodarz     Ressel Piotr

Komisja Rewizyjna ; Chmiel Wiesław, Nowotnik Maciej, Lemieszek Zbigniew.