Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Ludowice

Posiedzenie ZOP ZOSP 2013 r.

Posiedzenie w  Ludowicach gm. Wąbrzeźno

w piątek 15 listopada 2013 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej OSP w Wąbrzeźnie.

3

Gospodarze jednostki w osobach:

Prezes dh Zygmunt Baran,

PO. naczelnika dh Ryszard Wyłupek

Sekretarz dh Justyna Jaworska

Skarbnik dh Czesław Sudziński

Gospodarz dh Kazimierz Stogowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Grzegorz Makowski

powitali przybyłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w nowo wyremontowanych pomieszczenaich świtlicowo-garażowych. Prezes Jednostki dh Zygmunt Baran zaprezentował zebranym jednostkę OSP  Ludowice oraz przedstawił jej historię. W trakcie posiedzenia prowadzonego przez Prezesa Zarządu dh Jarosława Herbowskiego zrelacjonowana została bierząca praca Prezydium Zarządu.

4

Przewodniczący Komisji Problemowych omówili dotychczasową działalność i jej rezultaty. Postanowiono, że Zarząd przystąpi do przygotowania projektu własnego regulaminu zawodów „sportowo-pożarniczych” dla młodzieży nawiązującego do dawnych tradycji , gdzie młodzież miała okazję poznać „smak działania prądownicy”. Zawody i treningi wg. regulaminu CTIF będą nadal kontynuowane .

Na wniosek dh Z. Pastuchy ustalono, iż należy unormować zasady i regulamin rozgrywania zawodów oldbojów. Członkowie Zarządu uchwalili, że zostanie założona księga pamiątkowa strażaków odznaczonych Złotym Znakiem Związku. Za realizację tego przedsięwzięcia został odpowiedzialny dh J. Marcinkowski

W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie statystykę zdarzeń przedstawił kpt. Piotr Rogowski. W posiedzeniu uczestniczył Gospodarz Gminy Wąbrzeźnie i jednocześnie Prezes ZOG ZOSPRP w Wąbrzeźnie dh Władysław Łukasik . Dh Władysław Łukasik podziękował członkom Zarządu za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powaitu.

1

 Na zakończenie spotkania Gospodarze przygotowali poczęstunek, który został przygotowany przez Mieszkanki wsi pod kierownictwem Pani Sołtys i zarazem Radnej gminy Wąbrzeźno Danuty Szcząchor.

2

Uczestniczący w posiedzeniu druhowie byli pod dużym wrażeniem działalności jaką zaprezentowała OSP Ludowice. Za wspaniałą atmosferę i bardzo dobre przygotowanie spotkania  Gospodarzom OSP Ludowice wyrazy podziękowania na zakończenie złożył dh Prezez Jarosław Herbowski.

Podkategorie

Przygotowała Lidia Czyżak


 

Prezes             Baran Zygmunt

Naczelnik       Sudziński Tadeusz

Skarbnik         Sudziński Czesław

Gospodarz      Jaworski Zbigniew

Kronikarz      Jaworska Justyna


 

 Poniżej zdjęcie strażaków z Ludowic autorstwa Marka Motylskiego.