Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Osieczek

Zarząd OSP Osieczek '2016-2021'

3. Zarząd OSP Osieczek

 

1.    Prezes – Roman Witowski

2.    Naczelnik – Krzysztof Zieliński

3.    Wiceprezes – Mirosław Macikowski

4.    Z-ca Naczelnika – Lucjan Janke

5.    Sekretarz – Gabriela Mucha

6.    Skarbnik – Elżbieta Obremska

7.    Gospodarz – Witold Boroch

8.    Kronikarz – Małgorzata Boroch

9.    Członek – Ryszard Nowak

Komisja Rewizyjna OSP

1.    Przewodniczący -  Benedykt Makowski

2.    Wiceprzewodniczący – Stanisław Boroch

3.    Sekretarz – Jan Korzan

Zarząd OSP Osieczek

Zarząd OSP Osieczek

Prezes                                     – Witomski Roman

Wiceprezes – Naczelnik             – Zieliński Krzysztof

Wiceprezes                              – Macikowski Mirosław

Z-ca Naczelnika                        – Janke Lucjan

Sekretarz                                 – Mucha Gabriela

Skarbnik                                  – Obremska Elżbieta

Kronikarz                                 – Boroch Małgorzata

Gospodarz                               – Boroch Witold

Członek Zarządu                      – Nowak Ryszard

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący                        – Makowski Benedykt

Sekretarz                                 – Boroch Stanisław

Członek                                   – Korzan Jan