Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Szczuplinki

Zarząd OSP Szczuplinki '2016-2021'

1.    Zarząd OSP Szczuplinki

--------------------------------

1.    Prezes –  Andrzej Sztubacki

2.    Naczelnik – Zdzisław Wzorek

3.    Sekretarz – Mirosław Paszczela

4.    Skarbnik – Stanisław Pięcek

5.    Gospodarz – Marian Gładych

Komisja Rewizyjna OSP

1.    Przewodniczący – Bogdan Grzegorczyk

2.    Wiceprzewodniczący- Robert Różycki

3.    Sekretarz – Jan Lupa

Zarząd OSP Szczuplinki

Zarząd OSP Szczuplinki

Prezes                                     – Sztubecki Andrzej

Wiceprezes – Naczelnik          – Wzorek Zdzisław

Z-ca Naczelnika                      – Czatkowski Dariusz

Sekretarz                                 – Paszczela Mirosław

Skarbnik                                 – Pięcek Stanisław

Gospodarz                              – Gładych Marian

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący                       – Grzegorczyk Bogdan

Sekretarz                                 – Zadworny Piotr

Członek                                   – Lupa Jan