Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Węgorzyn

Podkategorie

Przygotowała Lidia Czyżak


 

Prezes             Machynia Sławomir

Naczelnik       Borkowski Kazimierz

Z-ca naczel.     Moch Mirosław

Sekretarz/kronikarz Paprocka Halina

Skarbnik          Sowa Henryk

Czł. zarządu   Kamiński Robert