Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Wieldządz

Podkategorie

Zarząd OSP Wieldządz (2013 r) ;


 

Prezes                 Maliński Zbigniew

naczelnik            Sosnowski Mirosław

z-ca naczelnika  Sosnowski Tadeusz

sekretarz            Curlej Zbigniew

skarbnik             Simson Mateusz

gospodarz          Kępski Mariusz

Komisja Rewizyjna ; Młynarczyk Paweł, Tabor Mariusz, Welz Eugeniusz.