Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Posiedzenie ZOG ZOSP Dębowa.. 2013 r.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie ZOG ZOSP Dębowa Łąka.. odbyło się ono w bodajże najpiękniejszym architektonicznie budynku  ze świetlic wiejskich w rejonie w Małym Pułkowie w dniu 8 listopada 2013 roku w godzinach od 10,oo do 13,oo.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Oddziału Gminnego Stanisław Macikowski z Łobdowa.  Z gości obecni byli ; Jarosław Herbowski prezes ZOP ZOSP i piszący te słowa.. Obecni byli przedstawiciele PSP Wąbrzeźno ; mł. bryg. Andrzej Kujaczyński i kpt Piotr Rogowski.

     Sprawozdanie z działalności gminnych strażaków złożył  komendant gminny OSP  Dębowa Łąka dh. Sławomir   Szmytkowski. Mówił o udziałach w zawodach, ćwiczeniach, o wyjazdach do pożarów i zdarzeń drogowych.

Od lewej ; Sławomir Szmytkowski, Danuta Ozorowska, Jarosław Herbowski, Stanisław Macikowski, Jan Szablewski.

 

Kategoria: /