Zarząd Oddziału Gminnego Książki

Książki .. 27 listopada 2013 roku o godz. 17,oo.. na sali Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczął posiedzenie prezes ZOG ZOSP Leszek Talarek. Przyjechali na to posiedzenie; prezes Zarządu Oddziału Powiatowego (ZOP) ZOSP Jarosław Herbowski, komendant powiatowy PSP bryg. Sławomir Herbowski i przewodniczący Komisji Historycznej i Odznaczeń ZOP ZOSP Janusz Marcinkowski. W miesiącu listopadzie we wszystkich gminach - Zarządach Oddziałów Gminnych ZOSP odbyły się „walne” posiedzenia. Generalnie były one poświęcone ocenie kilkumiesięcznej pracy strażaków w 2013 roku. Omawiano również wiele bieżących kwestii, od udziału w I strażackim turnieju pływackim w Wąbrzeźnie, po ustalenie terminów grudniowych spotkań opłatkowych, wytypowaniu kandydatów na „Strażaka Roku”, przygotowaniu kalendarzy strażackich do rozprowadzenia, przyjęcia propozycji do planów na rok 2014 i zajęcia się kwestią sprawozdawczych zebrań w OSP.

Jak zwykle omawiano kwestie finansowe, bez których trudno mówić o odnowieniu stanu urządzeń, sprzętu, materiałów i bieżącego utrzymania gotowości bojowej. Słowem spraw do załatwienia było wiele, a wiadomo, iż strażacy to lud bardzo zabiegany i każdemu się spieszy, tak więc tempo obrad musiało być szybkie. Na posiedzeniu wprowadzono dodatkowy punkt obrad. Janusz Marcinkowski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Historycznej ZOP ZOSP w 2013 roku i usilnie namawiał na współdziałanie dla osiągnięcia kilku celów jakie sobie postawiliśmy. Są to; uruchomienie i funkcjonowanie strażackiej strony internetowej,  gromadzenie powiatowego archiwum strażackiego i tworzenie elektronicznej powiatowej kroniki ZOSP. 

Pełniący obowiązki prezesa Leszek Talarek i komendant gminny OSP Zygmunt Pastucha.

 

 

Prezydium zarządu ;

 Mirosław  Ozga, prezes

Leszek Talarek , w-ce prezes

Roman Witomski, w-ce prezes

Krzysztof Zieliński, sekretarz

Piotr Błażejewski, skarbnik

Zygmunt Pastucha, komendant gminny

Sławomir Mikowski, czł. prezydium

Członkowie zarządu;

 Jacek Głażewski

Jerzy Głogowski

Lucjan Janke

Grzegorz Komorowski

Mirosław Macikowski

Gabriela Mucha

Mariola Ozga

Krzysztof Romanowski 

Zdzisław Wzorek

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej;Eugeniusz Bala.