Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zarząd Oddziału Gminnego Książki

Zarządy OSP gm. Książki l.2016-2021

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Książkach.

 ---------------------------------------------------------

1.    Prezes - Piotr Błażejewski

2.    Wiceprezes – Leszek Talarek

3.    Wiceprezes – Roman Witomski

4.    Komendant Gminny – Grzegorz Komorowski

5.    Sekretarz – Krzysztof Zieliński

6.    Skarbnik – Sławomir Mikowski

7.    Członek Prezydium – Zygmunt Pastucha

8.    Członek – Tadeusz Pawlak

9.    Członek – Andrzej Pastucha

10.Członek - Jacek Gałażewski

11.Członek – Mirosław Macikowski

12.Członek – Lucjan Janke

13.Członek – Witold Boroch

14.Członek – Andrzej Sztubacki

15.Członek – Józef Majek

16.Członek – Henryk Fabrykiewicz

 

1.Zarząd OSP Blizienko

 --------------------------

1. Prezes- Zygmunt Pastucha

2.  Naczelnik - Andrzej Pastucha

3. Wiceprezes - Eugeniusz Bala

4. Z-ca Naczelnika - Robert Szymaniak

5. Sekretarz - Leszek Talarek

6. Skarbnik  - Józef Majek

7. Członek  – Tomasz Głogowski

8. Członek  – Małgorzata Lesińska

Komisja Rewizyjna OSP

1. Przewodniczący          - Jacek Głażewski

2. Wiceprzewodniczący – Krzysztof Romanowski

3. Sekretarz – Tomasz Ciupak

 

2. Zarząd OSP Książki

 -----------------------------

1.    Prezes – Piotr Błażejewski

2.    Naczelnik – Grzegorz Komorowski

3.    Wiceprezes – Tadeusz Pawlak

4.    Z-ca Naczelnika - Sławomir Mikowski

5.    Sekretarz - Henryk Fabrykiewicz

6.    Skarbnik – Paweł Wojas

7.    Gospodarz   - Michał Węgliński

Komisja Rewizyjna OSP

1.Przewodniczący – Monika Śliwa

2. Wiceprzewodniczący  - Damian Kuczyński

3. Sekretarz – Krzysztof Grabowski

 

3. Zarząd OSP Osieczek

 ----------------------------

1.    Prezes – Roman Witowski

2.    Naczelnik – Krzysztof Zieliński

3.    Wiceprezes – Mirosław Macikowski

4.    Z-ca Naczelnika – Lucjan Janke

5.    Sekretarz – Gabriela Mucha

6.    Skarbnik – Elżbieta Obremska

7.    Gospodarz – Witold Boroch

8.    Kronikarz – Małgorzata Boroch

9.    Członek – Ryszard Nowak

Komisja Rewizyjna OSP

1.    Przewodniczący -  Benedykt Makowski

2.    Wiceprzewodniczący – Stanisław Boroch

3.    Sekretarz – Jan Korzan

 

4.    Zarząd OSP Szczuplinki

--------------------------------

1.    Prezes –  Andrzej Sztubacki

2.    Naczelnik – Zdzisław Wzorek

3.    Sekretarz – Mirosław Paszczela

4.    Skarbnik – Stanisław Pięcek

5.    Gospodarz – Marian Gładych

Komisja Rewizyjna OSP

1.    Przewodniczący – Bogdan Grzegorczyk

2.    Wiceprzewodniczący- Robert Różycki

3.    Sekretarz – Jan Lupa

  Pos ZOG ZOSP gm. Książki '2013'

  Książki .. 27 listopada 2013 roku o godz. 17,oo.. na sali Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczął posiedzenie prezes ZOG ZOSP Leszek Talarek. Przyjechali na to posiedzenie; prezes Zarządu Oddziału Powiatowego (ZOP) ZOSP Jarosław Herbowski, komendant powiatowy PSP bryg. Sławomir Herbowski i przewodniczący Komisji Historycznej i Odznaczeń ZOP ZOSP Janusz Marcinkowski. W miesiącu listopadzie we wszystkich gminach - Zarządach Oddziałów Gminnych ZOSP odbyły się „walne” posiedzenia. Generalnie były one poświęcone ocenie kilkumiesięcznej pracy strażaków w 2013 roku. Omawiano również wiele bieżących kwestii, od udziału w I strażackim turnieju pływackim w Wąbrzeźnie, po ustalenie terminów grudniowych spotkań opłatkowych, wytypowaniu kandydatów na „Strażaka Roku”, przygotowaniu kalendarzy strażackich do rozprowadzenia, przyjęcia propozycji do planów na rok 2014 i zajęcia się kwestią sprawozdawczych zebrań w OSP.

  Jak zwykle omawiano kwestie finansowe, bez których trudno mówić o odnowieniu stanu urządzeń, sprzętu, materiałów i bieżącego utrzymania gotowości bojowej. Słowem spraw do załatwienia było wiele, a wiadomo, iż strażacy to lud bardzo zabiegany i każdemu się spieszy, tak więc tempo obrad musiało być szybkie. Na posiedzeniu wprowadzono dodatkowy punkt obrad. Janusz Marcinkowski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Historycznej ZOP ZOSP w 2013 roku i usilnie namawiał na współdziałanie dla osiągnięcia kilku celów jakie sobie postawiliśmy. Są to; uruchomienie i funkcjonowanie strażackiej strony internetowej,  gromadzenie powiatowego archiwum strażackiego i tworzenie elektronicznej powiatowej kroniki ZOSP. 

  Pełniący obowiązki prezesa Leszek Talarek i komendant gminny OSP Zygmunt Pastucha.

   

  Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Książkach

   

  Prezydium zarządu ;

   Mirosław  Ozga, prezes

  Leszek Talarek , w-ce prezes

  Roman Witomski, w-ce prezes

  Krzysztof Zieliński, sekretarz

  Piotr Błażejewski, skarbnik

  Zygmunt Pastucha, komendant gminny

  Sławomir Mikowski, czł. prezydium

  Członkowie zarządu;

   Jacek Głażewski

  Jerzy Głogowski

  Lucjan Janke

  Grzegorz Komorowski

  Mirosław Macikowski

  Gabriela Mucha

  Mariola Ozga

  Krzysztof Romanowski 

  Zdzisław Wzorek

   

  Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej;Eugeniusz Bala.