Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zarząd Oddziału Gminnego Wąbrzeźno

Posiedzenie ZOG ZOSP gm. Wąbrzeźno '2013'

Wąbrzeźno 14 listopada 2013 r.. na sali Urzędu Gminy Wąbrzeźno zebrał się ZOG ZOSP. Posiedzenie prowadził prezes Zarządu Władysław Łukasik

Przy stole szefowie ZOG ZOSP ; Lidia Czyżak sekretarz, Władysław Łukasik prezes i Wojciech Dombrowski komendant gminny OSP..

 

   W miesiącu listopadzie we wszystkich gminach - Zarządach Oddziałów Gminnych ZOSP odbyły się „walne” posiedzenia. Generalnie były one poświęcone ocenie kilkumiesięcznej pracy strażaków w 2013 roku. Omawiano również wiele bieżących kwestii, od udziału w I strażackim turnieju pływackim w Wąbrzeźnie, po ustalenie terminów grudniowych spotkań opłatkowych, wytypowaniu kandydatów na „Strażaka Roku”, przygotowaniu kalendarzy strażackich do rozprowadzenia, przyjęcia propozycji do planów na rok 2014 i zajęcia się kwestią sprawozdawczych zebrań w OSP.

Jak zwykle omawiano kwestie finansowe, bez których trudno mówić o odnowieniu stanu urządzeń, sprzętu, materiałów i bieżącego utrzymania gotowości bojowej. Słowem spraw do załatwienia było wiele, a wiadomo, iż strażacy to lud bardzo zabiegany i każdemu się spieszy, tak więc tempo obrad musiało być szybkie. Na posiedzeniu wprowadzono dodatkowy punkt obrad w którym Janusz Marcinkowski, przewodniczący Komisji Historycznej i Odznaczeń ZOP ZOSP przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Historycznej ZOP ZOSP w 2013 roku i usilnie namawiał na współdziałanie dla osiągnięcia kilku celów jakie sobie postawiliśmy. Są to; uruchomienie i funkcjonowanie strażackiej strony internetowej,  gromadzenie powiatowego archiwum strażackiego i tworzenie elektronicznej powiatowej kroniki ZOSP. 

                                                                                                           Janusz Marcinkowski

Florian 2013 w gminie Wąbrzeźno

 

Tekst Lidia Czyżak, zdjęcia Marek Motylski. Opr. Janusz Marcinkowski.


 

       Dnia 11 maja 2013 roku w Jarantowicach miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystym poświęceniem i oddaniem do użytkowania nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
     W uroczystości udział wzięli m. in. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Bożesław Tafelski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Leszek Talarek, Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie Sławomir Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP a zarazem Wójt Gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, Komendant OSP Gminy Wąbrzeźno Wojciech Dombrowski, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Krzysztof Lenartowski, Przewodniczący Rady Gminy Wąbrzeźno Pan Piotr Piątkowski, ksiądz Jan Kalinowski - Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie i ksiądz Jurand Paczkowski - Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu, delegacje OSP oraz gospodarze uroczystości – druhny i druhowie OSP w Jarantowicach.

Od lewej stoją ; Stefan Pyć, Zygmunt Baran, Edward Kruk, Wojciech Dombrowski, Leszek Talarek, ….., Krzysztof Lenatrowski, Sławomir Herbowski, Bożesław Tafelski, ks. Jan Kalinowski ….

 

                        Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin celebrowaną w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Jarantowicach. Podczas nabożeństwa ksiądz Jurand Paczkowski odebrał decyzję o mianowaniu na kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wąbrzeźno.

 Po mszy zebrani przemaszerowali pod remizę, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Dowódca uroczystości druh Piotr Makowski złożył meldunek druhowi Bożesławowi Tafelskiemu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a następnie druh Władysław Łukasik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP powitał przybyłych gości. Druh naczelnik Roman Leja zaprezentował historię jednostki OSP w Jarantowicach.

Strażaków prowadzi dh. Piotr Makowski z OSP Jarantowice.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania odznaczeniami zasłużonych druhów.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Grzegorz Stepnowski - OSP Orzechowo.

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” nadano: druhowi Zbigniewowi Szydzikowi z OSP Jarantowice oraz druhowi Adamowi Rogali z OSP Orzechowo .

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: druh Ryszard Wyłupek – OSP Ludowice, druh Roman Leja, druh Krzysztof Dudkiewicz oraz druh Piotr Makowski - OSP Jarantowice.

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymała druhna Agnieszka Fuks - OSP Jarantowice.

Medale wyróżnionym strażakom wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Bożesław Tafelski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Leszek Talarek oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik.
Od lewej ; Leszek Talarek, Władysław Łukasik,  Bożesław Tafelski ….


Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście kierując słowa podziękowania i uznania oraz życzenia dla strażaków.
   Poświęcony został nowy budynek remizy po czym prezesi zarządów wraz z Prezesem OSP w Jarantowicach i Przewodniczącym Rady Gminy Wąbrzeźno dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz otwarcia nowego obiektu, a P. Wójt przekazał klucze do nowej remizy Prezesowi OSP druhowi Zbigniewowi Szydzikowi.

 

Przecięcia wstęgi dokonali ; Wójt gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, prezes OSP Jarantowice Zbigniew Szydzik, w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Bożesław Tafelski, przewodniczący Rady Gminy Wąbrzeźno Piotr Piątkowski, w-ce prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Leszek Talarek


Na zakończenie części oficjalnej uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach zaprezentowali okazjonalny montaż słowno-muzyczny. Goście zostali zaproszeni do zwiedzania nowej remizy oraz wpisu do księgi pamiątkowej OSP w Jarantowicach.

 

 

 

Podkategorie

 

Skład Zarządu (przygotowała Lidia Czyżak).

Prezydium :

Prezes             Łukasik Władysław [Wąbrzeźno]

w-ce prezes     Baran Zygmunt [Wąbrzeźno/Ludowice]

w-ce prezes     Gerc Wiesław [Zieleń]

komendant     Dombrowski Wojciech [Wąbrzeźno/Ryńsk]

sekretarz        Czyżak Lidia [Wąbrzeźno]

skarbnik         Szydzik Zbigniew [Jarantowice]

członek          Nawrocki Jacek [Ryńsk]

Członkowie Zarządu ;

Borkowski Kazimierz [Węgorzyn]

Chmielewski Józef [Orzechówko]

Ciupak Adam [Jaworze]

Foksiński Teofil [Pływaczewo]

Głuszkiewicz  Robert [Ryńsk]

Machynia Sławomir [Węgorzyn]

Makowski Piotr [Jarantowice]

Marchewka Waldemar [Jaworze]

Miszewski Tomasz [Orzechowo]

Przybyło Adam [Myśliwiec]

Rewer Andrzej [Przydwórz]

Szałecki Andrzej [Sitno]

Szafrański Bolesław [Myśliwiec]

Sudziński Tadeusz [Ludowice]

Trąba Mirosław [Ryńsk}

Zarembski Zenon [Pływaczewo]