Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Florian strażacki gminy Ryńsk '2019'

Florian u strażaków gminy Ryńsk ‘2019’

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------------

Uroczystość „gminnego Floriana” w dniu 18 maja 2019 roku rozpoczęto wmaszerowaniem kolumny strażaków gminy Ryńsk na plac przed budynek administracyjny ośrodka Przydwórz.

florryn 2

Strażaków prowadził dowódca uroczystości Łukasz  Dankowski, kolumną delegatów strażaków dowodził Jacek Nawrocki.

Po ustawieniu strażackiej kolumny, pocztów sztandarowych, gości druh ks. Sylwester Ćwikliński proboszcz parafii Ryńsk odprawił mszę św. w intencji strażaków; „aby z powodzeniem służyli ludziom i bezpiecznie wracali z akcji ratowniczo – gaśniczych”.

florryn 1

Msza ‘polowa’ przed budynkiem administracji ośrodka Przydwórz.

florryn 4

Gospodarze uroczystości; strażacy OSP Przydwórz;

florryn 3

       Prezes OSP Przydwórz Damian Stankiewicz, dowódca uroczystości Łukasz Dankowski, spiker Hanna Kwiatkowska.

 

Goście gminnej uroczystości;

Członkowie zarządu powiatowego OSP;

Jarosław Tylmanowski w-ce prezes,

Janusz Marcinkowski sekretarz,,

Wojciech Dombrowski, Jacek Nawrocki, Zbigniew Szydzik członkowie.

St. bryg. Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta powiatowego PSP.

Władze gminne OSP gminy Ryńsk;

Władysław Łukasik, wójt gminy, prezes gminny OSP,

Jacek Nawrocki komendant gminny OSP.

Krzysztof Guściora w-ce przew. Rady Gminy Ryńsk.

florryn 7

Od lewej: Jarosław Tylmanowski, Wojciech Dombrowski, Władysław Łukasik, st. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Krzysztof Guściora.

Poczty sztandarowe OSP gminy Ryńsk uczestniczące w dzisiejszej uroczystości;

florryn 5

OSP Przydwórz.

Od lewej  Łukasz Dankowski oraz Dominik Wijata, Andrzej Rewer, Bartosz Rewer.

florryn 6

 OSP Ludowice;

Zygmunt Baran prezes OSP, oraz Ryszard Wyłupek, Czesław Sudziński, Zbigniew Jaworski.

florryn 11

OSP Ryńsk;

               Dawid Przybysz, Mateusz Pieniążek, Arkadiusz Żurawski.

florryn 8

 OSP Pływaczewo;

                   Mateusz Saja, Kamil Arciszewski, Rafał Mytlewski.

florryn 9

OSP Zieleń;

             Marcin Milanik, Leszek Jabłoński, Przemysław Buławski.

florryn 10

OSP Myśliwiec;

Marcin Kotłowski, Adrian Drapiewski, [Magdalena Łaga] Sławomir Balawejder.

florryn 16

Wystąpienie wójta gminy Ryńsk prezesa gminnego OSP

Druh Władysław Łukasik mówił o kilku aspektach strażackiej służby. Przede wszystkim o tym, iż strażacy gminy Ryńsk w roku ubiegłym wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych 140 razy, co samo w sobie zaświadcza o potrzebie rozwijania i utrzymywania i rozwijania wyposażenia strażaków w nowoczesny sprzęt do niesienia pomocy mieszkańcom gminy i najbliższej okolicy. Podziękował strażakom, osobom i firmom sprzyjającym tym działaniom…

Podziękowania i Życzenia strażakom gminy Ryńsk złożyli również Jarosław Tylmanowski w imieniu zarządu powiatowego OSP oraz st. bryg. Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta PSP.

Odnotujmy, iż wśród strażackiego bractwa, są też Panie wzbogacające nasze działania...

florryn 13

Odznaczenia dla strażaków wręczyli; Jarosław Tylmanowski, Władysław Łukasik z asystą ….

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;

Srebrny ”Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

- Trąba Katarzyna OSP Ryńsk

- Łachut Radosław OSP Ryńsk

Brązowy „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

- Żak Ryszard OSP Ryńsk

- Pieniążek Mateusz OSP Ryńsk

- Pieniążek Marcin OSP Ryńsk

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali:

- Dankowski Łukasz OSP Przydwórz

- Przybysz Dawid OSP Ryńsk

- Żurawski Arkadiusz OSP Ryńsk

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odznakę ,, Za wysługę lat’’ za 20 lat otrzymali:

- Kwiatkowski Michał OSP Przydwórz

- Supernak Sławomir OSP Przydwórz

- Gardzisz Tomasz OSP Przydwórz

florryn 14

florryn 15

florryn 20

florryn 17

 

              Władysław Łukasik i wyróżniony w plebiscycie Gazety Pomorskiej na tytuł: „Strażaka Roku Kujaw i Pomorza”, Sławomir Balawejder z OSP Myśliwiec.

florryn 18

Zdjęcie zbiorowe gości, delegacji z OSP gminy Ryńsk i gospodarzy…

florryn 19

Zakończenie formalnej ceremonii przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydworzu druha Damiana Stankiewicza.

Druhu Prezesie, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Druhny i Druhowie!

Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy w historii jesteśmy organizatorem gminnych obchodów dnia strażaka. Czujemy się zaszczyceni jak i docenieni. Serdecznie dziękuję wszystkim gościom za przybycie oraz za dobre słowo w tak uroczystym dla nas dniu. Chciałbym podziękować także ks. Proboszczu za wygłoszoną homilię. Na zakończenie zapraszam wszystkich gości, poczty sztandarowe oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych na skromny poczęstunek w budynku administracji ośrodka wypoczynkowego. Dziękuję!

Floriany '2019' w powiecie wąbrzeskim.

Floriany w powiecie wąbrzeskim…

Opracowanie Janusz Marcinkowski. 

--------------------------------------

Miesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony obchodom naszego strażackiego święta pod patronatem „Św. Floriana”. Święto to obchodzimy na różne sposoby, zależnie od tradycji i formy jakie obieramy dla zaakcentowania naszej roli w życiu publicznym.  Obchodzono to święto w województwie i na szczeblu centralnym w Warszawie; obchodzili je strażacy miasta Wąbrzeźno w dniu 3 i 4 maja; będą obchodzić strażacy i ich przyjaciele w gminach powiatu wąbrzeskiego.

Święto to wyraża nie tylko podziękowania za strażacką służbę, ale też promuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe, kształtuje odpowiednie zachowania w niesieniu pomocy ludziom poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach. Stąd też częstym elementem naszych obchodów są pokazy, ćwiczenia, pogadanki, wystawy sprzętu i wyposażenia strażackiego…

 florw 1

Na naszej stronie pisaliśmy już o wąbrzeskim święcie strażackim w dniu 4 maja, a dzisiaj dodajemy zdjęcia z uczestnictwa strażaków z Wąbrzeźna z obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  majowej. Było to uczestnictwo w mszy św. oraz w składaniu wieńców pod pomnikiem na wąbrzeskim rynku.

florw 3

Poczet sztandarowy OSP Wąbrzeźno na mszy św. w Kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Wąbrzeźnie.

 florw 2

 W delegacji wąbrzeskich strażaków; Stefan Pyć, Jarosław Herbowski, Ryszard Henryszewski na wąbrzeskim rynku.

 

 

 

 

 

             

"Florian" w OSP Wąbrzeźno. '2019'

Święto ‘Floriana’ w OSP Wąbrzeźno.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

---------------------------------------------

Głównym punktem uroczystości przy wąbrzeskim Domu Strażaka w dniu 4 maja 2019 roku było poświęcenie i nadanie imion samochodom pożarniczym OSP Wąbrzeźno.

W uroczystości uczestniczyły delegacje strażackie z okolicznych OSP; Jarantowic, Myśliwca i Ryńska.

florwab 2

   Samochody pożarnicze: „Edward” i „Bernard”. Przy samochodach strażacy z OSP Wąbrzeźno i Myśliwiec pełniący służbę w tym uroczystym dniu.

florwab 1

Na placu zgromadzili się;

Goście, przedstawiciele instytucji, mieszkańcy miasta, strażacy zawodowi i ochotnicy…

florwab 3

Prezes OSP Wąbrzeźno Stefan Pyć dokonał otwarcia uroczystości i powitania gości strażaków. Z zaproszonych gości przybyli między innymi: st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, księża; Mariusz Stasiak wojewódzki kapelan strażaków, wąbrzescy księża; Kazimierz Śmigecki, Jana Kalinowski, samorządowcy; Józef Krawczyk sekretarz powiatu, Tomasz Zygnarowski, burmistrz, Wąbrzeźna, Aleksandra Basikowska przewodnicząca miejskiej rady, Leszek Kawski były burmistrz Wąbrzeźna, Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki, st. bryg. Janusz Woźniak komendant powiatowy PSP, komendant straży miejskiej Krzysztof Grzybek, prezes gminny OSP gm. Płużnica Edward Kruk, prezes OSP Ryńsk Wojciech Dombrowski, przedsiębiorcy; Marek Rumiński, przedstawiciel Grupy PSB Handel S.A - Wojciech Gawron. Obecni byli radni poprzedniej i obecnej kadencji rady miejskiej.

Strażackie poczty sztandarowe, z lewej powiatowy w składzie; (od lewej);

Arkadiusz Żurawski, chorąży pocztu Jacek Nawrocki, Grzegorz Kaproń.

 OSP miejska;

florwab 4

Organizatorami byli wąbrzescy strażacy ochotnicy, między innymi;

florwab 6

Od lewej; Stefan Pyć prezes OSP, Jarosław Herbowski naczelnik OSP, Janusz Kopczyński prezes zarządu miejskiego OSP, Marek Węglerski prowadzący uroczystość. Niżej Ryszard Henryszewski oraz strażacy z pocztu flagowego; Radosław Papież, Piotr Brachowski, Kacper Bereza.

florwab 8

Od lewej; Henryk Radzimiński, Barbara Henryszewska, Stanisław Supernak, Roman Ronowski, Kamil Lawęcki, Wojciech Barański (prezes OSP Myśliwiec), Jerzy Jankowski, Zbigniew Szydzik (prezes OSP Jarantowice)

Obecny był senior strażacki z Jarantowic Mieczysław Szydzik.

florwab 7

Uroczystość prowadził  ‘spiker’ Marek Węglerski …

florwab 11

Raport o gotowości strażaków do uroczystości st. bryg. Sławomirowi Herbowskiemu złożył dowódca uroczystości Mateusz Świniarski.

florwab 9

Przemówienie Jarosława Herbowskiego prezesa powiatowego OSP i naczelnika OSP Wąbrzeźno z dnia 4 maja 2019 r.

-------------------------------------------------

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie!

 Spotykamy się dzisiaj przed budynkiem „Strażnicy” w dniu  4 maja w święto naszego patrona Świętego Floriana na uroczystości związanej z tym świętem oraz oficjalnym przekazaniem ciężkiego wozu bojowego. Jest to również piękna okazja do poświęceniem i nadaniem imion dwom naszym samochodom pozyskanym w 2018 roku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie to jedna z najstarszych a jednocześnie najszybciej rozwijających się straży w naszym województwie. Po wielu latach zastoju i regresu w działalności jednostki od 1990 roku wraz z powstaniem samorządów lokalnych zaznacza się szybki rozwój jednostki praktycznie od nowa i powrót do starych chlubnych czasów. Dzisiaj mamy piękny budynek i wiele specjalistycznego sprzętu - jednak najważniejsze jest to, że posiadamy liczne zastępy oddanych społecznej służbie ochotników; seniorów i młodzież.

Miniony rok był dla wąbrzeskiej ochotniczej straży rokiem bardzo bogatym - nawet wyjątkowym gdyż oprócz wspomnianych 2 wozów pożarniczych pozyskaliśmy bardzo dużą ilość sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę około 100 tys. zł.  Sprzęt ten zakupiony został z kilku źródeł finansowych – takich jak: Budżet Obywatelski miasta Wąbrzeźna, Fundusz Sprawiedliwości, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, oraz budżet gminy miasta Wąbrzeźna, a także środki od sponsorów – naszych darczyńców.

Wzbogacenie się naszej OSP w samochody pożarnicze miało następujący przebieg;

    a/ średni samochód pożarniczy Volvo; w lutym 2018 r. po dwóch latach użyczenia Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na wniosek KP PSP w Wąbrzeźnie i  po pozytywnej opinii KW PSP w Toruniu wyraziła zgodę na przekazanie zbędnego średniego samochodu pożarniczego GBAR t 2/24 marki Volvo FL 614 z 2000 roku produkcji do naszej jednostki, jako wozu pierwszo wyjazdowego do przewozu dużej ilości sprzętu i załogi z małą ilością wody.   

      b/ ciężki samochód pożarniczy marki Volvo; nasza wizja uzupełnienia sprzętu - samochodów była większa. Uważamy, że wobec zwiększonych zagrożeń pilnie należy wzmacniać w naszym powiecie  potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w którym funkcjonujemy od 2015 roku. Wiedzieliśmy, że  może być stać nas na to i że należy do tego dążyć.  W zeszłym  roku  rozpoczęliśmy starania aby do naszej jednostki trafił  jeszcze ciężki samochód gaśniczy drugiego rzutu z bardzo dużą ilością wody i środka pianotwórczego. 

W tym celu zawarliśmy porozumienie z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne Służby Ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III”.

Po pozytywnej uchwale Oddziału Powiatowego naszego Związku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o zabezpieczenie wkładu własnego na wspomniany projekt.

  Tak to się zaczęło, a niczym lawina rósł coraz większy krąg wspierających osób; począwszy od byłego burmistrza Leszka Kawskiego i radnych z ich ówczesnym przewodniczącym panem Radosławem Kędzią oraz obecnym burmistrzem Tomaszem Zygnarowskim; radą miejską oraz wieloma osobami, instytucjami, firmami. Prawdę mówiąc było też sporo osób nie przekonanych i poddających pod wątpliwość sens zakupu takiego wozu dla naszej jednostki. Sam osobiście prowadziłem wiele trudnych rozmów ze sceptykami, ale w końcu się udało pokonać przeszkody i samochód trafił do naszej jednostki.

 Poszukiwaliśmy wiele źródeł, aby pozyskać jak największą sumę pieniędzy na zakup samochodu, która to w końcu po przeprowadzeniu przetargu wyniosła niebagatelną kwotę - 1 milion 79 tysięcy 817 złotych.

Główne środki pieniężne pochodziły  z programu Unijnego, którą to kwotę prawie 702 tys. zł. przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast 378 tys. zł.  pochodzi z gminy – miasta Wąbrzeźno, plus pomoc finansowa indywidualnych darczyńców i firm. W rezultacie od lutego tego  roku do podziału bojowego wstawiony został nasz nowoczesny i okazały  ciężki samochód pożarniczy z największym potencjałem gaśniczym wśród OSP -wynoszącym przeszło 9 tysięcy litrów wody i tysiąc litrów środka pianotwórczego. Samochód został wyprodukowany przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” spod Częstochowy.                                                                                                                    

 Jesteśmy dumni, że posiadamy taki wóz, jest to sprzęt drogi, który służy do ratowania  mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Myślę, że  będzie długo  bronił naszych mieszkańców miasta, powiatu i województwa przed niszczycielskim działaniem ognia – to nie jest samochód strażaków – jest to samochód nas wszystkich.

 Mamy też nadzieję, że zakupiony sprzęt nigdy nie zawiedzie, a my wąbrzescy strażacy ochotnicy zawsze staniemy na wysokości zadania, aby zapewnić mu należytą sprawność i obsługę. Samochód ten przeszedł już ‘bojowy chrzest’ ponieważ w ciągu kilku tygodni służby uczestniczył w gaszeniu trzech dużych i groźnych pożarów.

 Dzisiaj możemy poświęcić nowy samochód pożarniczy. Cieszymy się z tego. Bardzo dziękuję w imieniu druhen, druhów z naszej OSP oraz mieszkańców miasta  za wspomaganie i życzliwość wszystkim którzy przyczynili się do jego pozyskania.

 Strażacy ochotnicy bardzo emocjonalne podchodzą do swojej jednostki. Pamiętają też o ludziach dawniej z nią związanych – dlatego też wzorem lat ubiegłych Zarząd OSP w Wąbrzeźnie podjął uchwałę o nadaniu imion poświęconym samochodom. Postanowiono, aby były to imiona dwóch nieżyjących, naszych zasłużonych  strażaków – długoletnich działaczy Związku.  

                                                                                Dziękuję za uwagę.

 

Poświęcenie samochodów; Ks. Kazimierz Śmigecki w towarzystwie księży; Mateusza Stasiaka, Jana Kalinowskiego  dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego ‘Bernard’.

florwab 10

Burmistrz Tomasz Zygnarowski w towarzystwie Aleksandry Basikowskiej przewodniczącej rady miejskiej wręcza załodze samochodu; Ryszardowi Henryszewskiemu i Marcinowi Mazurkiewiczzowi  kluczyki do nowego samochodu z życzeniami; „oby się dobrze sprawował w niesieniu pomocy…”.

florwab 12

„Chrzciny” samochodów.

----------------------------------

Uchwała zarządu OSP:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na swym posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 roku  na podstawie Uchwały nr 10/2018  podjął decyzję o nadaniu imion dwóm samochodom.

‘BERNARD’  ciężki samochód gaśniczy  GCBA

florwab 15

Druh BERNARD Etmański urodził się 21 kwietnia 1912 roku. Od 1927 roku związany z pożarnictwem – z jednostką OSP Wąbrzeźno, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery poczynając od szeregowego strażaka po pełnieniu funkcji dowódcy, naczelnika  i  prezesa OSP. Pełnił również zaszczytną funkcję Komendanta Miejskiego Związku  OSP  na terenie miasta Wąbrzeźna. Działając nieprzerwanie w pożarnictwie przez 58 lat był wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami; między innymi najwyższym odznaczeniem strażackim  Złotym Znakiem Związku. Był też inicjatorem wielu przedsięwzięć modernizacyjnych w strażnicy przed którą się znajdujemy – oczywiście obiekt ten wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Pełniąc odpowiedzialne funkcje w OSP druh Bernard wyszkolił i wychował wielu młodych adeptów pożarnictwa, z których niektórzy są obecni na dzisiejszej uroczystości.

Bernard Etmański był i jest nadal wzorem do naśladowania. Zmarł w 1985 roku i został pochowany na wąbrzeskim cmentarzu.

Matką chrzestną ciężkiego samochodu gaśniczego ‘BERNARD’ jest Pani  Anna Karpińska – najstarsza wnuczka Bernarda Etmańskiego.

II samochód

florwab 14

‘EDWARD’ - średni samochód gaśniczy GBA

Druh EDWARD  Krause  urodził się  8  maja  1929 roku. W szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wąbrzeźnie wstąpił w 1943 roku. Podczas swojej prawie sześćdziesięciopięcioletniej pracy społecznej przeszedł wszystkie szczeble kariery poczynając od strażaka, dowódcy oraz pełnienia funkcji funkcję sekretarza Zarządu  OSP, którą sprawował wzorowo.

Służąc ludziom bardzo często brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za które został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Między innymi otrzymał najwyższy medal związkowy;  „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”. W 2000 roku za całokształt pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP nadało Mu tytuł „Honorowego Prezesa  OSP”.

 Druh EDWARD  Krause zmarł  9  grudnia 2007 roku  i został pochowany na wąbrzeskim cmentarzu.

Matką chrzestną  średniego samochodu gaśniczego  EDWARD  jest Pani Zofia  Krause wdowa  po  druhu Edwardzie Krause.

Panie chrzestne; Anna  Karpińska i Zofia  Krause w towarzystwie prezesa Stefana Pycia podchodzą do ceremonii „ochrzczenia” samochodów szampanem…

florwab 17

Był też czas na składanie życzeń strażakom, które przekazali goście, między innymi st. bryg Sławomir Herbowski i st. bryg. Janusz Woźniak oraz burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski z samorządowcami; Józefem Krawczykiem i Krzysztofem Zielińskim.

Życzenia od  st.bryg. Janusza Woźniaka.

florwab 18

Wszystkim tym którzy przyczynili się do spełnienia marzeń wąbrzeskich strażaków o ciężkim samochodzie pożarniczym pięknie podziękowano okolicznościowymi grawertonami.

florwab 19

Po zakończeniu goście, mieszkańcy Wąbrzeźna zostali zaproszeni na wspólną strażacką grochówkę oraz festyn przygotowany przez wąbrzeskich strażaków. Strażacy przygotowali też atrakcyjne pokazy, ćwiczenia.

florwab 20

florwab 16

Wykonano pokaz akcji rozbierania samochodu.

florwab 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyścig kolarski w Płużnicy.

Wyścig kolarski w Płużnicy.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------------

Od kilku lat przez kilka wsi gminy Płużnica i Lisewa toczy swoje rowerowe koła XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza.   Wyścig tegoroczny odbył się w dniu 2 maja 2019 r. Rozpoczął się ok. godz. 15,00 w Lisewie. Trasa wyścigu to 86,2 km i wiodła przez gminę Lisewo i Płużnica. Jego meta zlokalizowana była obok stadionu w Płużnicy.

Kolarzy musieli zmagać się z „kolarskim trudem”, ale także z paskudną pogodą (zimno i wietrzno), nie przypominającą w żadnej mierze „majówki”, na którą chętnie wybraliby się mieszkańcy naszych wsi.

W pierwszym okrążeniu od peletonu oderwała się grupa mająca przewagę 2-3 kilometrów…

kolarze 2

 Na płużnickiej szosie rozgrzewała się kolarska młodzież – tu na zdjęciu same sympatyczne dziewczęta…

kolarze 6

Nasi strażacy w kolarskiej służbie.

kolarze 3

Część strażaków zebrała się na godzinę przed ruszenie wyścigu aby dokonać ostatnich uzgodnień. W kolarskiej służbie stanęli strażacy z Bielaw, Błędowa, Działowa, Nowej Wsi Królewskiej, Ostrowa …

Przy niektórych skrzyżowaniach stanęli strażacy i samochody pożarnicze wspomagający Policję.

W kabinie płużnickiego samochodu pożarniczego zastałem Szymona Dudzika i Marka Liszaja ogrzewających się w tą dziwną majową pogodę…

kolarze 4

kolarze 5

Strażacy niezależnie od pogody  pełnili służbę informacyjną na skrzyżowaniach dróg.

III miejsce OSP Wąbrzeźno.

OSP Wąbrzeźno na trzecim miejscu.

Skopiowane ze strony internetowej miasta Wąbrzeźna.

ospwąbr

Zespół Ochotniczej Straży Pożarnej Wąbrzeźno zajął trzecie miejsce na Wojewódzkich Manewrach Ratowniczych w Zalesiu.

Manewry odbyły się w dniach 27 i 28 kwietnia br. Organizatorami imprezy są Wójt Gminy Chełmża, ZG OSP Gminy Chełmża oraz Starosta Toruński. Była to trzecia edycja.

Wojewódzkie Manewry Ratownicze w Zalesiu to przegląd umiejętności z zakresu ratownictwa oraz współpracy pomiędzy grupami ratowniczymi i służbami państwowymi, które tworzą i wspierają system ratownictwa w Polsce.  Biorą w nich udział strażacy ratownicy, młodzież oraz osoby, które  czują potrzebę niesienia pomocy człowiekowi znajdującemu się w stanie zagrożenia.

W manewrach wzięło udział 17 drużyn, w tym również wąbrzeska OSP.  Naszą jednostkę reprezentowali: Karol Dzielski, Mateusz Świniarski, Radosław Kardaś i Bartosz Kwas.  Panowie spisali się znakomicie. Drużyna zajęła trzecie miejsce!

Gratulujemy!