Aktualności

 

Wojewódzkie Święto Strażaków.

Materiały; Jarosław Herbowski.

W dniu 19 maja 2018 r. na polach historycznej bitwy pod Płowcami, gdzie wojska Władysława Łokietka starły sie z oddziałami Zakonu Krzyżackiego w 1331 roku odbyły się obchody Wojewódzkiego Święta Strażaków OSP. Podczas tej uroczystości odbyła się również gala finałowa plebiscytu: „Gazety Pomorskiej” z wręczeniem wyróżnień dla jednostek OSP i strażaków.

 

 [Fot. Internet]

Wśród wielu znamienitych gości byli między innymi prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Zdzisław Dąbrowski, komendant wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Tłumnie przybyli strażacy ochotnicy z całego województwa z licznymi pocztami sztandarowymi, wśród nich nie zabrakło druhów z powiatu wąbrzeskiego.  

W czasie uroczystości poprzedzonych polową mszą św. wysokie odznaczenia i wyróżnienia odebrali strażacy z naszego powiatu:

Dh Władysław Łukasik - Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Ryńsk „Brązowy Medal Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".

Dh Stanisław Molek - długoletni Prezes OSP w Lipnicy "Złoty Znak Związku".

          Ponadto rozdano nagrody w plebiscycie Gazety Pomorskiej "Strażak Kujaw i Pomorza". Wyróżnienia odebrali:

Dh Piotr Szmytkowski - I miejsce w kategorii jednostek OSP „Roku 2018” w powiecie wąbrzeskim.

Dh Sławomir Balawejder - najpopularniejszy Strażak Ochotnik Roku 2018 powiatu wąbrzeskiego.

 Nasi odznaczeni i wyróżnieni.

Odznaczenia i wyróżnienia wręczył naszym Druhom prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak.

 

„Złoty Znak Związku” dla Stanisława Molka.

 

Wyróżnienie „Gazety Pomorskiej” za wybitna pracę strażaków w 20181 roku dla OSP Wielkie Radowiska odebrał prezes OSP Piotr Szmytkowski.

 

Sławomir Balawajder został przez czytelników „Gazety Pomorskiej” wyróżniony tytułem najpopularniejszego strażaka powiatu wąbrzeskiego.

 Odznaczonemu i wyróżnionym Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla strażaków z gminy Płużnica.

          Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP gminy Płużnica informuje o przyjętych zadaniach oraz terminach w najbliższych tygodniach.

- 17 czerwca;  organizowana jest przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP wycieczka kanałem Elbląg-Ostróda. Koszt wynosi 120 zł od osoby. Zapraszamy strażaków, członków rodzin, naszych przyjaciół do uczestnictwa w wyjeździe.  (Szerzej piszemy na tej stronie!) (Kontakt chętnych z gminy Płużnica; Janusz Marcinkowski, tel. 604 209 353)

- 27 maja w niedzielę organizujemy strzelanie sportowe z KBKS w Golubiu Dobrzyniu, oraz pobyt w tamtejszej strażnicy i na golubskim zamku. Wyjazd o godz. 11.oo koszt dla uczestników - 20 zł. na osobę.  (Szczegóły - kontakt; Andrzej Kujaczyński; tel. 694 479 385)

- 16 czerwca; odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze gminy Płużnica na stadionie w Płużnicy. Zapraszamy wszystkich strażaków do udziału.

- 30 czerwca; zawody powiatowe sportowo-pożarnicze roku’2018’; odbędą się na stadionie w Nowej Wsi Król.

- 16-21 lipiec; w tych dniach przygotowywany jest obóz strażacki dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ośrodku w Orłowie. Po zapadnięciu ostatecznej decyzji będziemy przyjmować zgłoszenia dla 30 uczestników. Koszt indywidualny na jedną osobę wyniesie 150 zł.

 

 

 

Piątkowe spotkania strażackie.

          Wczorajszy dzień; 11 maja 2018 r. spędziliśmy dosyć pracowicie. Najpierw rano spotkaliśmy się w Komendzie PSP w Wąbrzeźnie, aby w gronie zainteresowanych przedstawicieli OSP z terenu powiatu dokonać wstępnego podziału pieniędzy-dotacji z MSWiA dla naszych jednostek; nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

          Podział dotacji nastąpił w obecności pracowników komendy PSP; st. ogn. Magdaleny Twardowskiej – księgowej komendy, bryg. Ireneusza Wiśniewskiego, st. kpt. Piotra Rogowskiego.

          Z terenu powiatu przyjechali przedstawiciele OSP; Błędowo, Jarantowic, Jaworza, Lipnica, Ludowice, Łobdowa, Myśliwiec, Niedźwiedź, Osieczek, Orzechówko, Pływaczewo, Ryńsk, Uciąż, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska.

Przedstawiciele Komendy PSP Wąbrzeźno

 

St. kpt. Piotr Rogowski, bryg. Ireneusz Wiśniewski, st. ogn. Magdalena Twardowska, Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP.

 

Strażacy uczestniczący w spotkaniu.

 

 

 

Obecni byli prezesi zarządów gminnych Dębowej Łąk Stanisław Macikowski  i Płużnicy Edward Kruk.

 

 Zgodnie z zakresem przyznawania dotacji można było otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 % na prace remontowe, oraz na zakupy wyposażenia i sprzętu. MSWiA sporządziło listę spraw, rzeczy, które można pozyskać do OSP.

Każda OSP, które chce ubiegać się o dotację musi spełnić następujące warunki;

- posiadać aktualny wpis do KRS,

- mieć konto bankowe,

- prowadzić księgi rachunkowe i rozliczać się z finansów w urzędzie

Skarbowym (PIT 8).

- OSP winno prowadzić na bieżąco księgi inwentarzowe.

O sprawach tych mówiliśmy wielokrotnie i czas najwyższy, aby wszystkie OSP uporządkowały swoje sprawy – stając się zdolnym do przyjmowania zewnętrznej pomocy finansowej.

Wszystkie OSP, które złożyły wnioski o dofinansowanie winni do przyszłej środy dostarczyć do Komendy PSP (st. kpt. P. Rogowski) wymagane dokumenty.

[O szczegółach podziału dotacji podamy za kilka dni – po ich formalnym przyjęciu i zatwierdzeniu].

 

Deszczowe rozmowy.

Tradycyjnie raz w roku zapraszamy się na pozasłużbowe-prywatne spotkania członków Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku OSP. Tym razem trafiło na Łobdowo w tym samym dniu co dopołudniowa narada - 11 maja 2018 r., o godz. 17,oo. Gościł nas Stanisław Macikowski tamtejszy prezes gminny OSP Dębowa Łąka i prezes miejscowej straży Krzysztof Sitkowski. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Szarowski wójt gminy Dębowa Łąka.

Do Łobdowa zajechaliśmy z dobrą, słoneczną i ciepłą pogodą. Kręcące się na niebie chmurki stopniowo zawłaszczały całe niebo, pojawiły sie odgłosy burzy i przez dwie godziny padał rzęsisty deszcz, i biły pioruny. Na nastrój uczestników spotkania nie zrobiło to żadnego wrażenia - chociaż siedząc na dworze pod zadaszonymi stołami – wszyscy byliśmy podmoknięci!

 

Takie spotkania są okazją do pogadania.

 

O czym mówi się na takich spotkaniach; po pierwsze w imieniu nieobecnego prezesa powiatowego OSP Jarosława Herbowskiego parę słów przekazał w-ce prezes Jarosław Tylmanowski, po drugie zajęliśmy się rozmowami na różne tematy; od bardziej poważnych - do nie nadających się do powtarzania. Są jednak kwestie, które nurtują wszystkich strażaków. Na pierwszym miejscu zawsze jest to dbanie należyty stan OSP, mającej przede wszystkim za zadanie nieść pomoc potrzebującym.

Ponadto nie podoba się nam nadmierne biurokratyzowanie działań strażackich, oraz fakt, iż pieniądze na dofinansowanie zakupów wyposażenia są „sterowane” przez ofiarodawców – tego państwowego również. Sami strażacy wiedzieliby lepiej co jest im potrzebne w ich bieżących działaniach. Jest też taka kwestia; wszyscy bardzo sobie chwalą chwile, w których strażacy występują w święta samorządowe, państwowe, kościelne pięknie umundurowani w kolumnie marszowej, z pocztami sztandarowymi itp. Nikt jednak nie chce wspomagać zakupu mundurów „wyjściowych”, szczególnie, iż dotychczasowa możliwość dotacyjna poprzez Związek OSP została nam odebrana.

 

 

Jan Maciejewski,  Stanisław Szarowski, Stanisław Macikowski, Mirosław Macikowski.

 

Jan Szablewski, Roman Witomski, Krzysztof Kurasiewicz, Dariusz Stachulak.

 

 Janusz Kopczyński, Krystian Trąba, Jacek Nawrocki, Czesław Sudziński.

 

*z powodu deszczu nie udało się uwiecznić wszystkich strażaków obecnych na spotkaniu.

 

 

Kurs dla sterników motorowodnych!

 

Druhowie z Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Wąbrzeźnie informują, że jest możliwe zorganizowanie kursu dla sterników naszych ratowniczych motorówek strażackich. Koszty kursu to 790,00 zł.

 

 

 Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z druhem;

 

Piotrem Błażejewskim z Książek – telefon; 782 850 898.

 

W zależności od ilości chętnych byłaby możliwość zorganizowania takiego kursu niedaleko – na miejscu!