Aktualności

Powiatowy konkurs plastyczny: „Zapobiegajmy Pożarom”.

----------------------------------------------------------------------

Zgodnie z corocznym grafikiem przebiegu tego konkursu powiatowa komisja Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dokonująca oceny prac zgłoszonych z gmin i miasta odbędzie się w Domu Strażaka w Wąbrzeźnie w dniu 19 grudnia br. – tym samym wygaśnie termin zgłaszania prac z terenu naszego powiatu.

Prosimy Zarządy-Prezydia Gminne OSP o dotrzymanie tego terminu.

                                                                                  W imieniu komisji; Janusz Marcinkowski.

"Floriany"

 

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i samorzą­dów miast i gmin pt.  „FLORlANY”!

 

[Tekst zapożyczony z zaprzyjaźnionych stron; PSP, miasta Wąbrzeźno oraz www.floriany.pl!]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głównym celem konkursu FLORlANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz sze­roko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podej­mowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przed­siębiorcami.

 

W konkursie „FLORlANY” nagradzane będą projekty w kategoriach:

 

o   infrastruktura

o   kultura, tradycja,

o   bezpieczeństwo,

o   aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,

o   środowisko i ekologia,

o   integracja społeczna,

o   estetyka przestrzeni publicznej,

o   innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie

o   edukacja, dostępności do Internetu,

o   sport, rekreacja i turystyka,

o   współpraca zagraniczna.

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowa­nych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Organizatorami są; Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak”, które zapraszają do udziału w Konkursie „FLORIANY” wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2016/2017.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Powiatowe Strażackie Zawody Pływackie ‘2017’.

 Oprac. Janusz Marcinkowski.

 ---------------------------------------------

Kolejne, bo już V Powiatowe Zawody Pływackich Drużyn OSP o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie odbyliśmy na wąbrzeskiej pływalni w sobotę 8 grudnia 2017 roku. Organizatorami w imieniu Zarządu byli druhowie; Leszek Talarek i Jarosław Tylmanowski w-ce przewodniczący Zarządu…

Pracują;

Leszek Talarek, Jarosław Tylmanowski.

 

Nasze wysiłki wspierali;

     Wiesław Wollenberg i sędziowie zawodów; Łukasz Murawski i Waldemar Mielnik.

 

Na początek była zbiórka, instruktaż, przypomnienie zasad i do basenu…

Zawody rozgrywano drużynowo i indywidualnie. Z oczywistych względów gra toczyła się w wodzie, wyniki mierzone, zachowanie się zawodników pilnie obserwowane.

Zawodnicy gotowi do startu…

 

 

 

I.Drużynowa w sztafecie (4 osoby x 50  m w dowolnym stylu), I miejsce zajęła drużyna z OSP Osieczek.

Gratulacje i puchar wręczył prezes Jarosław Herbowski w asyście Jarosława Tylmanowskiego i Leszka Talarka oraz sędziów zawodów. W drużynie z Osieczka sportowo walczyli; (Niżej od lewej) Mirosław Macikowski, Krzysztof Szymański, Lucjan i Wojciech Janke.

 

 

 

II miejsce przypadło drużynie OSP Myśliwiec, w składzie; od lewej: Radosław Drapiewski, Jerzy Potocki, Damian i Sławomir Balawejdrowie. Drużynę wspierał obecny na zawodach prezes OSP Wojciech Barański.

Drużyna OSP Wąbrzeźno zajęła III miejsce w składzie; (od lewej) Bogdan Kołodziejski, Radosław Kardas,  Jarosław Herbowski, Piotr Brachowski.

II.Przeprowadzono zawody indywidualne (50 m w dowolnym stylu pływackim), a ich wyniki ilustruję zdjęciami zwycięzców, którymi są wszyscy startujący.

W grupie I (18 lat -25 lat); Wojciech Janke, Radosław Kardas, Radosław Drapiewski.

*na zdjęciu zawodnicy stoją w ustawieniu od lewej; II, I, III miejsce)

 

Grupa II (26 lat - 35 lat); Krzysztof Szymański, Sławomir Balawejder, Piotr Brachowski.

Grupa III (36 lat - 49 lat); Paweł Łazarski, Damian Balawejder, Bogdan Kołodziejski.

Grupa IV (50 lat i więcej); Lucjan Janke, Jerzy Potocki, Jarosław Herbowski.

Remiza i świetlica w Jaworzu w jednym stoi domu!

 

Uroczystość otwarcia  świetlicy  remizy OSP w Jaworzu odbyła się 8 grudnia 2017 r. W imieniu rady sołeckiej i strażackiego zarządu na uroczystość zapraszał sołtys wsi Kamil Zarębski i prezes miejscowej OSP Waldemar Marchewka.

  Na zaproszenie przyjechali, powitani przez Kamila Zarębskiego sołtysa wsi; członkowie Prezydium zarządu powiatowego straży; Stanisław Macikowski i Janusz Marcinkowski, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, strażacy przedstawiciele okolicznych jednostek OSP. Uczestniczył Władysław Łukasik gospodarz gminy Ryńsk pełniący jednocześnie prezesa zarządu gminnego straży, Jacek Nawrocki komendant gminny OSP, Lidia Czyżak sekretarz gminny OSP. Obecni byli pracownicy urzędu gminnego; Justyna Mytlewska sekretarz gminny oraz Marek Motylewski i Marcin Zdziebłowski. Marek Motylewski jako fan fotografii i wszelkich elektronicznych „zabawek” jak zwykle notował aparatem kolejne wydarzenie w gminie Ryńsk. Przybyło kilku sołtysów z zaprzyjaźnionych wsi.

 

Remiza OSP i świetlica wsi Jaworze; pogoda przywitała nas deszczem i małym gradem, potem wyszło słońce, ale chmury na budynkami obrazują trudną, deszczową jesień i wieczny ostatnio temat – ile to jeszcze kukurydzy stoi na pniu, na naszych polach!

Jak mówił o historii budowy Władysław Łukasik; sporo czasu zajęła dyskusja co do umiejscowienia tego budynku, rozsądzenia czy remiza i świetlica maja stać razem, czy też osobno. W końcu po czasem dosyć gorących rozmowach podjęto decyzję o miejscu i kształcie, a w lutym br. rozstrzygnięto przetarg na budowę obiektu. Jak widać na zdjęciu  obiekt wygląda imponująco, równie szybko został on wybudowany. Jego budowę rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w listopadzie – wszystko w jednym 2017 roku. W trakcie budowy, trzeba było jeszcze uporać się z przeniesieniem odcinka wodociągu, ale przy dobrej współpracy menadżerów projektu, wykonawców, gminnych służb budowlanych dotrzymano terminów oddania obiektów, za co ze strony Wójta Gminy padały słowa Podziękowania!

Świetlica i remiza ma łącznie prawie 400 m2 . Mieszczą się w nich; remiza w której są dwa boksy garażowe, strażacka świetlica i sanitariat. Natomiast w świetlicy zobaczyliśmy; przestronny hol z którego wchodzi się na dużą salę, do kuchni i do sanitariatów.

Całość kosztowała sumę 943 tys. zł.

Świetlicą i remizą zarządzać będą; rada sołecka wsi i zarząd OSP. Występujący życzyli mieszkańcom wsi, aby obiekt tętnił życiem i był podstawą do społecznego i kulturalnego rozwoju tej społeczności. Jak wyliczył sołtys wieś liczy sobie ponad 300 mieszkańców – jest więc potencjał i podstawa do spełnienia tych marzeń!

 

Podaję fotograficzny przebieg dzisiejszego dnia;

 

 Do udziału wuroczystości zaprosiła nas i prowadziła jej wstępny ceremoniał pani Dorota Grabowska z Jaworza.

 

Przecięcia wstęgi dokonali - od lewej; …, Waldemar Marchewka, Władysław Łukasik, Aleksandra Ślusarczyk, Roman Gruszka, Kamil Zarębski.

 

Uroczystości przecięcia wstęgi asystowali; mieszkańcy wsi, strażacy, goście…

 

 

Poświęcenia nowych budynków dokonał proboszcz ks. Paweł Kubasik.

 

…Władysław Łukasik, Waldemar Marchewka. Ks. Paweł Kubasik.

 

Zaproszono nas  do zwiedzenia obiektów.

 

W nowej remizie znalazł swoje miejsce średni samochód pożarniczy miejscowej jednostki, który mimo swoich lat, jest po sprawny i po remoncie.

 

Świetlica OSP… są też sanitariaty.

 

W drugiej części uroczystości, odbytej na sali świetlicy, którą prowadził Kamil Zarębski, mieliśmy wystąpienie Władysława Łukasika, prezesa menadżera kontraktu Marka Celmera, st. bryg. Jarosława Herbowskiego i Stanisława Macikowskigo

 

Kamil Zarębski sołtys wsi, wraz ze strażakami pełnił honory gospodarza.

                             

Władysław Łukasik; podziękował wszystkim uczestnikom tej inwestycji, która wystawia dobre świadectwo wszystkim, którzy się wokół tego krzątali.

 

Słowa podziękowania skierował w szczególności do Prezesów firmy wykonawczej; „menadżerów kontraktu”, za solidność, terminowość wykonania i za elastyczne podejście do przeszkód napotkanych w trakcie budowy.

 

 Marek Celmer,….

 

Wystąpili strażaccy partnerzy;

 

St. bryg. Sławomir Herbowski, Waldemar Marchewka, Stanisław Macikowski.

 

*prezes Waldemar Marchewka przemawiał  w imieniu 25 strażaków i 15 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

Były gratulacje, oraz życzenia wykorzystania tych budynków i tchnienia  ich mury bogatego publicznego życia!

 

Na tej sali po raz pierwszy zasiedli mieszkańcy, goście…

 

Po posiłku, na salę wniesiono okolicznościowy tort z niespodziankami … pierwsze krojenie należało do wójta Władysława Łukasika za sprawne  kierowanie procesem inwestycyjnym - budowy świetlicy i remizy.

Wśród mieszkańców wsi Jaworze zauważyć się dało; Justynę Mytlewską sekretarz gminy i Lidię Czyżak, która sekretarzuje strażakom wspierając ich działalność oraz Marcina Zdziebłowskiego, który jest jednym z „krzątających” przy gminnych inwestycjach.

 

 W kuchni krzątały się Panie z Jaworza, bez których pracy nie byłoby tak smacznie, a którym należy się od wszystkich – Podziękowanie!

 

Panie w nowej kuchni świetlicy wiejskiej.

 

 Obok kuchni jest jeszcze jedno podręczne pomieszczenie w nowym budynku świetlicy.

 

 

 

List gratulacyjny Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP.

 

                              Druh

 

                           Władysław  Łukasik

      

                                      Wójt gminy Ryńsk

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie na ręce Druha Wójta Władysława Łukasika składa gratulacje całemu środowisku wsi Jaworze, władzom gmin Ryńsk ze szczególnej okazji otwarcia remizy i świetlicy.

Wiemy, iż mieszkańcy wsi i nasi druhowie strażacy wykorzystując nowo zbudowane obiekty będą służyć w pracy społecznej, kulturalnej, a także ważnej dla wszystkich służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i niesienia szerokiej pomocy ratowniczej.

 

                                                   W imieniu Zarządu Powiatowego

                                                            [Stanisław Macikowski]

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. ‘2017’

Posiedzenie w dniu 30 listopada 2017 r. to miało charakter wyjazdowego, a zarząd powiatowy OSP przyjmowali strażacy z Bielaw w gminie Płużnica. W Bielawach stoi i nadal pełni swoją funkcję jedna z najstarszych remiz strażackich w naszym regionie.

Wybudowano ją w 1912 roku.

 

Obradowaliśmy od 13,oo do 17,oo na sali świetlicy wiejskiej, do której utrzymania strażacy bielawscy przykładają się solidnie.

 

Niżej nasi dzisiejsi gospodarze – Zarząd OSP Bielawy.

Od lewej stoją; Adam Goral skarbnik, Stanisław Wyżykowski prezes, Ryszard Kurnik naczelnik, Stefan Duma prezes honorowy OSP i Kazimierz Goral sekretarz.

Nasi gospodarze przedstawili swoją jednostkę, która we wsi Bielawy od ponad 100 lat pełni ważne funkcje społeczne, kulturalne. Strażacy są we władzach samorządowych wsi, stają do udziału w różnych wydarzeniach. Dodaliśmy parę pozytywnych zdań od siebie; autor i prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, który Stanisławowi Wyżykowskiemu wręczył egzemplarz naszej powiatowej „Kroniki…” z lat 2011-2016, na pamiątkę tego spotkania.

 

Po tym wprowadzeniu przeszliśmy do realizacji porządku obrad, który w skrócie obejmował następujące kwestie:

- sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie za 2017 rok.

- dyskusję nad sprawozdaniem, w trakcie której zabrali głos przewodniczący Komisji omawiając działalność w swoim zakresie, a jednocześnie przedstawiając propozycje konkretnych działań.

- dyskutowaliśmy i zatwierdzaliśmy dwa regulaminy: dotyczący ustanowienia naszego powiatowego „Medalu im. Zygmunta Kalksteina” oraz regulaminu pracy zarządu powiatowego precyzującego jak dobrze organizować strażackie życie.

Od lewej: Stanisław Wyżykowski, Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica, Jarosław Herbowski, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP i Edward Kruk członek naszego zarządu-prezes zarządu gminnego OSP w Płużnicy.

 

Dyskusja nad przedstawionymi kwestiami trwała dosyć długo, ale dla dobra naszych strażackich spraw tak musi być, bo i problemów do rozwikłania jest sporo. Mamy też różne zdania na sposoby prowadzenia złożonej i niemałej powiatowej strażackiej organizacji.

 

Członkowie naszego zarządu…

 

Od lewej; Janusz Kopczyński, Stefan Pyć, Grzegorz Komorowski, Jacek Nawrocki, Czesław Sudziński. Z prawej; Stanisław Macikowski i Dariusz Stachulak.

 

Dla naszych czytelników, z pierwszej ręki rzuconych wiadomości podaję; przyjęliśmy kilka rozstrzygnięć mających swoje odniesienie w bieżącej pracy OSP, zarządów gminnych OSP i strażaków.

1.    Przyjęliśmy uchwałą: „Regulamin nadawania „Medalu im. Zygmunta Kalksteina” – przygotowaną przez Janusza Kopczyńskiego.

2.    Przyjęliśmy uchwałą: „Regulamin pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związki OSP RP w Wąbrzeźnie. Dodaliśmy, iż przynajmniej raz w roku zorganizowane będzie posiedzenie naszego zarządu w udziałem szefów samorządów w powiecie, w celu omówienia wielu konkretnych strażackich spraw. Między innymi stanęła dzisiaj kwestia urealnienia ekwiwalentu na wyjazdy strażaków do akcji, udziale w szkoleniach itp. Zgłoszona ona została przez Edwarda Kruka, wsparta przez Jarosława Herbowskiego. Projekt 'regulaminu pracy' przygotowali; Janusz Marcinkowski i Jarosław Herbowski. Poprawki wnieśli między innymi; Sławomir Herbowski, Stanisław Macikowski.

3.    Sporo dyskusji, nie po raz pierwszy, wywołała kwestia organizacji zawodów  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Spór toczy się o to, czy organizować to w formie „naszego powiatowego regulaminu”, czy według CTIF (standardowy regulamin międzynarodowy). Padają tu zazwyczaj głosy za i  przeciw. Być może, iż przy okazji kolejnych zawodów należy odwołać się do OSP i młodzieży z zapytaniem w jakim systemie zawodów będą gotowi brać udział. W tej kwestii głos zabierali: Edward Kruk, Stanisław Macikowski, Sławomir Herbowski, Jacek Nawrocki, Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski.

4.    Przyjęliśmy informację o przygotowaniach do utworzenia „Powiatowej, Strażackiej Kompanii Honorowej OSP”, oraz o zasadach kompletowania i występowania powiatowego pocztu sztandarowego. Sprawę referowali; Jacek Nawrocki i Grzegorz Komorowski.

5.    Przypomniano jeszcze raz terminy strażackich wydarzeń, zadań w końcówce 2017 roku;

- 7 grudnia o godz. 14,30 w starostwie zbierze się kapituła wyróżnienia „Strażak Roku 2017”.

- 9 grudnia o godz. 10.oo rozpoczną się strażackie zawody pływackie w Wąbrzeźnie.

- 15 grudnia; do tego dnia przyjmujemy prace plastyczne w ramach konkursu; „Zapobiegamy Pożarom”.

- 21 grudnia o godz. 13,oo odbędzie się tradycyjny opłatek strażacki w starostwie powiatowym, na którym zostanie ogłoszony wynik wyboru „Strażaka Roku 2017”.

5. Stopniowo w OSP trwają przygotowania do odbycia zebrań

sprawozdawczych  w terminach; styczeń – marzec 2018 r. przypominamy,

iż należy kompletować wiedzę o faktach z działalności w 2017 roku.

-------------------------------------------

*Uchwalone regulaminy zamieścimy w kolejnej „odsłonie”.

 

Notatkę opracował obecny na posiedzeniu autor.