Wizyta delegacji Hagen u strażaków w Nowej Wsi.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski

                                       ---------------------------

Goście z gminy Hagen-Bremischen zamówili się w Nowej Wsi Królewskiej 9 października 2015 roku, na godzinę 16,30 i przybyli punktualnie własnym busem na plac przed gimnazjum, gdzie po krótkim powitaniu poszliśmy zwiedzać obiekty sportowe.

Od lewej; Andreas Wittenberg wójt Hagen, Mateusz Wojnowski tłumacz, Edward Kruk prezes gminny i OSP w Nowej Wsi Królewskiej i Zygmunt Jędrzejewski senior nowowiejskich strażaków.

Na pierwszym planie telefonuje Kai Palait niemiecki strażak zawodowy.

Dla przypomnienia Hagen/Bremischen jest samodzielną gminą w powiecie Cuxhaven w Dolnej Saksonii w Niemczech. Leży 20 km na południe od Bremenhaven i 35 km od Bremy.

Bürgermeister Andreas Wittenberg

 

Adreas Wittenberg od 1 stycznia  2014 roku jest nowym wójtem gminy samodzielnej Hagen i Bremischen. Jednocześnie od 1 stycznia tego roku zaszły zmiany administracyjne u naszych przyjaciół, które możemy porównać do reformy gromad-gmin w Polsce, kiedy utworzono dzisiejsze gminy likwidując jednocześnie mniejsze gromady funkcjonujące w latach 1955-1972. U naszych przyjaciół do 31 grudnia 2013 roku funkcjonowała samodzielna gmina Hagen, natomiast z dniem 1 stycznia 2014 roku do gminy przyłączono 5 gmin; Bramstedt, Driftsethe, Sandstedt, Uthlede i Wulsbütel. Do dotychczasowej nazwy Hagen dodano funkcjonującą wcześniej nazwę geograficzną i mamy dzisiaj gminę „Hagen im Bremischen”.

Delegacja niemiecka; strażacy i urzędnicy. Była okazja do poczynienia uzgodnień co do dalszej współpracy między naszymi społecznościami.

Niemieccy strażacy; Kai Palait, Rolf Kanzmeier, urzędniczka gminy pracujaca dla strażaków Silke Puchaber i prawnik gminny, jednocześnie sportowiec Joachim Eickhoff.

Z naszej, strażackiej strony uczestniczyli druhowie z Nowej Wsi Królewskiej; Arkadiusz Kruk, Paweł Górski, Leszek Ozorowski, Czesław Sądowski,  Jan Ziółkowski i Michał Welz, oraz członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP; Józef Boruta, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Marek Liszaj i Ryszard Stafiej.

 

                       Leszek Ozorowski, Józef Boruta, Marek Liszaj i Jan Ziółkowski.

 

Nauczyciele, urzędnicy gminni; Maciej Puchała, Grażyna Majewska, Elżbieta Wiśniewska, Tomasz Zygnarowski.

Wójt gminy Marcin Skonieczka dotarł później, ale zdążył rozmawiać o szczegółach pracy w najbliższym okresie z niemieckim wójtem.

Niżej; Wojciech Bartoszewski, Zuzanna Matyjas, Przytarska, Barbara Jankowska i Ewa Kupiec.

 

Siedliśmy do stołów zastawionych przez panie ze „Złotej Jesieni” w Nowej Wsi Królewskiej, natomiast  potrawy przygotowała firma Magdy Goral z ‘Bielaw-Lisewa.

 

 

Z lewej; Michał Welz, Leszek Ozorowski sołtys wsi, dalej Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP.

 

Hardy Kohler w-ce przewodniczący Rady Gminy Hagen, Wojciech Bartoszewski kierownik GOPS, Zuzanna Matyjas przewodnicząca Stowarzyszenia ‘Złota Jesień’.