Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w dniu 4 listopada 2015 roku.

Obecni na posiedzeniu;

Jarosław Herbowski, Edward Kruk.

Jarosław Tylmanowski, Stanisław Macikowski.

Zbigniew Szydzik, Piotr Błażejewski i Stefan Pyć.

Zygmunt Pastucha i Leszek Talarek.

 Prezydium dokonało analizy bieżącej sytuacji, omówiono zadania Zarządu Powiatowego i strażaków w listopadzie i grudniu 2015 roku.

W najbliższych tygodniach do końca roku realizowane będą zadania;

  • Ø Strażacki poczet sztandarowy i delegacja będzie uczestniczyć w obchodach kolejnego ‘Dni Niepodległości’, organizowanego przez wąbrzeskie starostwo.
  • Ø Drużyny OSP mają szansę dołączyć do turnieju piłki siatkowej organizowanego w miesiącu listopadzie na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej.
  • Ø Podjęte będą prace przez Komisję Historyczną w zakresie prac nad kroniką Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. Przygotowane zostanie sprawozdanie z działań strażackich za mijający rok, oraz rozpocznie się zbieranie danych pozwalających rozliczyć się w roku 2016 przed strażakami za całą pięcioletnią kadencję. Jednocześnie OSP muszą już teraz przygotować się do wniosków odznaczeniowych dla strażaków.
  • Ø Kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP odbędzie się dnia 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w nowej siedzibie OSP Wąbrzeźno. Przewidywany jest standardowy porządek z dokonaniem oceny pracy w roku 2015. Do tego posiedzenia Zarządu gminne winny przedstawić kandydatów strażackich na ‘Strażaka Roku 2015’, oraz propozycje do planu pracy na rok następny.
  • Ø 5 grudnia 2015 roku odbędą się na wąbrzeskiej pływalni ‘trzecie strażackie zawody pływackie’. Drużyny, strażacy są zaproszeni do tej szlachetnej rywalizacji, chociaż nie o wyniki tu chodzi, a raczej o dobrą wspólną zabawę. Na wniosek Zbigniewa Szydzika zrezygnowano z pobierania ‘wpisowego’, co będzie skutkować tym, że zawodnicy sami muszą zadbać o jedzenie i napiteczność.
  • Ø Omówiono kwestie organizacyjne związane z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym, które odbędzie się w powiatowym starostwie po połowie grudnia.
  • Ø Stanisław Macikowski przypomniał o przeprowadzeniu w gminach, w łączności ze szkołami corocznego strażackiego konkursu plastycznego. Wyniki tego konkursu winne być przesłane do Zarządu Oddziału Powiatowego do końca listopada.
  • Ø Zapowiedziano wyjazdy Powiatowej Komisji Rewizyjnej do poszczególnych Zarządów Oddziałów Gminnych w celu przeprowadzenia koleżeńskiej rozmowy, która ma zorientować w stanie strażackiej dokumentacji. W bieżącym roku spotkania takie rozpoczną się wizytą w Dębowej Łące.
  • W najbliższym czasie na naszej stronie i innymi ‘kanałami’ poinformujemy o terminach wspomnianych wyżej zadań.