Protokół nr   /2015

 z posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy

w dniu 20 listopada 2015 r. na sali w Nowej Wsi Król.

 

  1. Otwarcie posiedzenia. Przywitanie obecnych. Prawomocność obrad.

Na zebranie zaproszono; prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Jarosława Herbowskiego, st. bryg. Sławomira Herbowskiego komendanta powiatowego PSP, (nieobecny z powodu wyjazdu służbowego do W-wy), Szymona Dudzika przewodniczącego Rady Gminy, Marcina Skonieczkę wójta gminy. Na stan 23 członków Zarządu Gminnego obecnych było 17, co stanowi 73,9 %. Wobec tego zebranie uznano za prawomocne. Zebranie prowadził prezes Zarządu Edward Kruk, protokołował sekretarz Zarządu Janusz Marcinkowski.

Prezydium obrad. Marcin Skonieczka, Edward Kruk, Jarosław Herbowski, Marian Piątek i Szymon Dudzik.

 

  1. Sprawozdanie Prezydium Zarządu z okresu od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 15 kwietnia br. przedstawił E. Kruk. (W załączeniu)

‘Obsługujący’ posiedzenie; Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski, Janusz Marcinkowski i Edward Kruk.

  1. Informacja o stanie finansów OSP w 2015 r. (W załączeniu).

   Na podstawie analizy Gminy przedstawił J. Marcinkowski.

Do sprawozdań doszła informacja komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego o szkoleniach strażackich w roku 2015 i skarbnika Mariana Piątka o wpłatach składek z OSP. Stan kasy strażackiej jest niewielki bo obecnie wynosi 192,90 zł.

  1. Dyskusja nad sprawozdaniem i informacją. W czasie dyskusji głos zabrali; Wójt Gminy uzupełniając relację o zakończeniu trzech inwestycji w roku 2015;  rozbudowy i modernizacji obiektów strażackich w Uciążu, Nowej Wsi Królewskiej i Błędowie. Łącznie inwestycje te kosztowały 197 tys. zł. Wnioskował również, aby w informacji o wyjeździe młodzieży strażackiej do Hagen wpisać działalność fundacji polsko-niemieckiej, która zdobyła pieniądze na ten wyjazd.

Sokół Grzegorz zwracał uwagę, iż akcja prób alarmowania ludności była źle zorganizowana. Informacja do strażaków dotarła z opóźnieniem.

Stefan Duma mówił o płaceniu składek strażackich na rzecz Zarządu gminnego.

Zbigniew Majewski zgłaszał problem zakupu mundurów, których nie otrzymał i braku węży.

Adam Waszczeniuk zwrócił uwagę, iż na zebraniu w Józefkowie nieobecny był Prezes i Komendant Zarządu Gminnego.

Szymon Dudzik przedstawił informację ze spotkania w kwestii zakupu samochodu pożarniczego dla Płużnicy, jak odbyła się w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP.

Członkowie Zarządu na sali obrad…

  1. Omówienie zadań strażackich na listopad i grudzień 2015 r. Po wysłuchaniu informacji J. Marcinkowskiego o zadaniach w kampanii sprawozdawczo-wyborczej podjęto uchwały;

Przyjęto harmonogram zebrań w miesiącach lutym i styczniu 2016 roku:

Błędowo; 15 stycznia, godz. 18,00(piątek)

Bielawy; 16 stycznia, godz.18,00(sobota)

Czaple; 22 stycznia, godz.18,00(piątek)

Działowo; 23 stycznia, godz. 18,00(sobota)

Józefkowo; 5 lutego, godz.18,00(piątek)

Kotnowo;29 stycznia, godz. 18,00(piątek)

Nowa Wieś Król.; 8 stycznia, godz.17,00(piątek)

Ostrowo; 6 lutego, godz.18,00(sobota)

Płużnica;12 lutego, godz.18,00 (piątek)

Uciąż; 13 lutego, godz. 18,00 (sobota)

Wieldządz;20lutego, godz.18,00 (sobota)

          Zebrania obsługują członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP; Edward Kruk prezes gminny OSP, Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP, Janusz Marcinkowski sekretarz, Marian Piątek skarbnik oraz wiceprezesi; Kazimierz Chmielewski, Ryszard Stafiej i Józef Boruta.

Materiały; wzory sprawozdań, uchwał, protokołów prezesi OSP pobierają u Mariusza Bartosika pracownika Urzędu Gminy.

- Zwołanie Zjazdu Delegatów Oddziału Gminnego Związku OSP na dzień 15 kwietnia (piątek) 2016 roku o godz. 13.00 na sali wiejsko-strażackiej w Nowej Wsi Królewskiej.

 

-Liczba delegatów na zjazd Oddziału Gminnego 38, według rozdziału na OSP;

 

Lp.

OSP

Liczba członków

Liczba delegatów na zjazd oddziału

Liczba przedstawicieli

do zarządu oddziału

1.

Bielawy

15

2

2

2.

Błędowo

40

                       5

3

3.

Czaple

30

4

2

4.

Działowo

26

2

2

5.

Józefkowo

20

                        2

2

6.

Kotnowo

16

2

                           2

      7.      Nowa Wieś

46

6

3

      8.       Ostrowo                                      25                                               2

      9.       Płużnica                                       34                                              5

     10.      Uciąż                                            24                                              3

     11.      Wieldządz                                    33                                              4

2

3

2

2

 

                                 Razem                      309                                            37                     

 

                         25

 

 

- nr. O ustanowieniu liczby władz;

Członkowie Zarządu Gminnego; 25 członków, w tym członków Prezydium 7 osób w tym: prezes, 2 w-ce prezesów, komendant gminny, sekretarz, skarbnik, członek.

Członkowie Gminnej Komisji Rewizyjnej 4 osoby.

Sprawozdawca zaapelował do Zarządów OSP, aby przygotowały sprawozdania ze swej kilkuletniej działalności. Przekazana została informacja o końcówce prac nad opracowaniem 16 kronik OSP z terenu gminy Płużnica, od początków jej działalności do teraz.

[Delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego w dniu 9.12.2016 r.- 10 delegatów]

  1. Przyjęto zadania na m-c listopad i grudzień 2015 r.

 

Strażacki, gminny turniej piłki siatkowej odbędzie się w Nowej Wsi Król. 28 listopada 2015 (sobota) począwszy od godz. 10.00.

Gminny turniej tenisa stołowego odbędzie się 22 listopada 2015 r. (niedziela) o godz. 14,00 w Błędowie. Kontakt; Kazimierz Chmielewski.

Turniej gminny piłki nożnej 12 grudnia godz. 10,00  w Płużnicy. Kontakt Ryszard Stafiej.

Konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”. Termin zakończenia przygotowania prac w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum do końca listopada br.

Strażak Roku. Prezydium Zarządu Gminnego… przyjmie kandydatury spośród których wybierze ‘Strażaka Roku” gminy Płużnica, a jeśli będzie zgoda kandydata to zostanie on przekazany jako kandydat na ‘Strażaka Roku’ powiatu.

 Opłatek 29 grudnia 2015 (wtorek) organizowany przez ‘Działowo’ na sali wiejskiej w Kotnowie o godz.. 16.00.

  1. Zgłoszenie kandydatów do tytułu ‘Strażak Roku”.

Zgłoszono kandydatów z Uciąża; Ryszarda Krystoszka i z OSP Błędowo …., OSP Płużnica Grzegorza Muchę.

  1. Wnioski, opinie, sprawy organizacyjne.

Omówiono kwestie związane ze strażackimi kalendarzami, które w zależności od potrzeb OSP będą zamawiać we własnym zakresie.

Protokółował; Janusz Marcinkowski