Pamięci

 Zbigniewa Grzębskiego!

 

 Odszedł Człowiek, Przyjaciel, Strażak!

 

Zbigniew Grzębski urodził się 6 lutego 1939 r. zmarł 25 listopada 2015 r. Strażakiem był od początku. tj. od utworzenia w 1974 roku Ochotniczej Sytraży Pożarnej w Blizienku. Wtedy też rozpoczął pracę w jej pierwszym Zarządzie, w składzie;

Jan Petla prezes.

Jerzy Głogowski naczelnik.

Zdzisław Głażewski z-ca naczelnika.

Zbigniew Grzębski sekretarz.

Jan Wolski skarbnik.

Franciszek Śruba gospodarz.

Wraz z kolegami strażakami czuwał nad bezpieczeństwem pożarowym siedmiu okolicznych wsi gminy Książki i tak było do dzisiaj. Stopniowo, przy aktywnej postawie strażaków jednostka nabierała coraz większej zdolności bojowej, aż do momentu, kiedy w 1997 roku weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, stanowiącego dla każdej OSP wyższy etap strażackiej działalności.

Druh Zbigniew z swoją długoletnią i piękną publiczną służbę został odznaczony „Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa”; Brązowym w 1990 r. S Srebrnym w 2002 r. i Złotym w roku 2013.

Naszego Druha Zbigniewa odprowadziliśmy na ‘Wieczna Służbę’ w dniu 28 listopada 2015 r. w Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej, parafii pw.  św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim.

Rodzinie Zmarłego składamy nasze Strażackie Wyrazy Współczucia.

 

                                                   Cześć Jego Pamięci!

Zarząd OSP Blizenko.