Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP Książki ‘2015’

 

[Materiały Małgorzata Boroch, opracowanie Janusz Marcinkowski]

----------------------------------------------------------------------------------

Strażacka gminna władza; Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Książkach obraduje w ważnych dla całej strażackiej gminnej organizacji raz na kilka miesięcy. W dniu 15 grudnia 2015 roku takie posiedzenie zorganizowano w świetlicy OSP w Osieczku.

Oprócz strażaków-członków Zarządu Gminnego przybyli zaproszeni goście; Jerzy Dutkiewicz wójt gminy Książki, Bogdan Pacholski przewodniczący Rady Gminy, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP w Wąbrzeźnie, ks. Grzegorz Nadolny i Jerzy Kwiatkowski prezes KR w Osieczku.                                                                                                                                                                                                        

Na sali obradowali strażacy i przyjaciele strażaków…

          Przedmiotem obrad było podsumowanie minionego roku i działań strażackich na terenie gminy Książki, w tym udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, co jest głównym zadaniem naszego Stowarzyszenia. Ważny był  również udział strażaków w szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach, a więc w przygotowaniu i utrzymaniu gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom okolicznych wsi.

Mówiono także o udziale druhów w życiu publicznym wsi, gminy, organizacji społecznych i samorządzie.                                             

Po podsumowaniu pracy jednostek OSP przystąpiono do bardziej uroczystego momentu posiedzenia. Leszek Talarek wręczył dyplom, wraz z przynależnym doń tytułem: „STRAŻAKA ROKU 2015” gminy Książki, który został przyznany Grzegorzowi Komorowskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach.

Kolejnym, tradycyjnym i równie uroczystym momentem było podzielenie się opłatkiem poprzedzonym modlitwą odmówioną przez ks. Henryka Trąpczyńskiego i ks. Grzegorza Nadolnego.      

                                 

Po posiedzeniu, w dzieleniu się opłatkiem, składaniu sobie życzeń na Święta i na nadchodzący Nowy Rok udział, oprócz wcześniej wymienionych gości, wzięli  strażacy;

OSP Osieczek; Krzysztof Zielinski, Lucjan Janke, Roman Witomski, Mirosław Macikowski, Witold Boroch.

OSP Książki; Grzegorz Komorowski Grzegorz.

OSP Blizienko; Zygmunt Pastucha, Eugeniusz Bala, Krzysztof Romanowski, Jacek Głażewski i Leszek Talarek.

OSP Szczuplinki; Zdzisław Wzorek.  

                                                                      

Po zakończeniu wszyscy zasiedli przy suto zastawionym stole, które to posiłki przygotowały druhny z miejscowej jednostki: Małgorzata Boroch, Janina Boroch, Teresa Kłódka, Hanna Macikowska, Elżbieta Obremska, Jadwiga Matura, Genowefa Witkowska i Danuta Witomska.