Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

---------------------------------

 

                              Z a p r o s z e n i e

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.

           W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.           

          [Zaproszenie podpisali; przedstawiciele OSP Działowo i Zarządu Gminnego OSP]

 

Ostatnia rozmowa organizatorów przed rozpoczęciem uroczystości, którą rozpoczął Michał Okrasa z Działowa, następnie prowadził Edward Kruk.

Od lewej; Józef Rola, radny i były prezes OSP, Michała Okrasa obecny prezes, Edward Kruk prezes Zarządu Gminnego OSP i Zbigniew Majewski naczelnik OSP Działowo.

Historię OSP czyta Piotr Majewski.

 

 

Wśród gości naleźli się; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Powiatowego OSP i komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

Zarząd Powiatowy i Gminny OSP reprezentowany był między innymi przez Jarosława Tylmanowskiego sekretarza powiatowego, Jarosława Herbowskiego i autora pełniącego funkcje przewodniczącego powiatowej Komisji Historycznej i Odznaczeń.

 

Marcin Skonieczka wójt gminy i radni; Szymon Dudzik, Wojciech Groth i Jan Simson.

 Uroczystość rozpoczął Michał Okrasa prezes OSP Działowo;

 Szanowni Druhowie! W imieniu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  witam Szanownych Gości, strażaków, w szczególnie naszych strażaków seniorów, którzy są dzisiaj z nami aby zaświadczyć ciągłość strażackich tradycji w gminie Płużnica”.

Życzę nam wszystkim, aby dzisiejszy wieczór przygotowany przez strażaków z Działowa korzystających z gościnności naszych przyjaciół z Kotnowa upłynął w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze. Składam również wszystkim naszym Przyjaciołom, Druhom Wszystkiego Najlepszego na Nowy, rozpoczynający się rok 2016.

          Następnie poprosił Piotra Majewskiego z OSP Działowo o przedstawienie krótkiego rysu historycznego Waszej OSP.

W kilkuminutowym wystąpieniu znalazły się treści;

 „OSP w Zakładach Rolnych (Działowo) powoływano w latach 50 tych na poprzez inicjatywę administracji zakładów rolnych i ówczesnych Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych. OSP w Działowie została powołana w 1955 roku. W kolejnych latach głównymi przyczynami troski kierownictwa zakładu rolnego i strażaków były między innymi kwestie i zaniedbania;

- brak palarni dla pracowników,

- brak wody w beczkach, brak pokryw na gniazdkach elektrycznych. Brak kloszy, łopat, skrzyń z piaskiem,

- stwierdzono również wiele usterek w stolarni, kuźni, stodole, świniarni, biurze, gdzie nie było przy aparacie telefonicznym wykazu numerów telefonów straży pożarnej,

-w trakcie kontroli budynków mieszkalnych stwierdzono braki ław kominiarskich na dachu, brak drzwiczek do wybierania sadzy, podłogi  przy piecach nie zabezpieczone blachami

W latach 70 tych do najbardziej czynnych strażaków należeli; Stanisław Laazer, Smoczyński, Tadeusz Małkowski, Jan Szczepański, Józef Rola, Józef Rola, Tadeusz Majdajski, Leszek Wróblewski, Topolewski, Edward Nalewski,

Władysław Nalewski, Tadeusz Syrowski, Henryk Cyrklaff.

W ciągu ponad 60 lat działalności strażacy brali udział w wielu zadaniach. Strażacy brali między innymi w gaszeniu pożarów budynków, słomy na okolicznych polach. Brano udział wćwiczeniach, zawodach doskonaląc swój strażacki profesjonalizm. Jednakże w miarę upływu lat malała potrzeba prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, aż wreszcie ku rozgoryczeniu strażaków stali się w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych ‘zbędni’ jako jednostka operacyjno-techniczna. Funkcje te przejęły wyspecjalizowane jednostki z Błędowa i Płużnicy. Strażacy z Działowa jednak nie poddają się i nadal pracują w sferze sportu, kultury w samorządzie wsi i gminy.

W opowieści o strażakach były elementy sympatyczne i humorystyczna, jak chociażby opowieść, jak to w dniu 24 kwietnia 2006 r. o godz. 12,34 w Działowie kot wszedł na wysokie drzewo i ‘głośno wzywał pomocy’. Na pomoc nieszczęśnikowi przyjechali strażacy z Płużnicy. Kot został osobiście zdjęty z drzewa przez st. kpt. Andrzeja Kujaczyńskiego.

          Wspomniano również budowę remizy OSP w latach 80 tych ubiegłego wieku zabezpieczanie trasy pobytu papieża Jana Pawła II w Toruniu w 1999 roku, oraz organizację ‘równej’ 60 tej rocznicy utworzenia OSP Działowo. Jako znak odradzania się, chociaż w innej formie podano udział drużyny OSP w zawodach gminnych sportowo-pożarniczych w 2015 r.

          W prowadzeniu dalszej uroczystości Edward Kruk, gminny prezes OSP ujął następujące kwestie;

  • Ø poprosił o uczczenie minuta ciszy tych z naszych strażaków, którzy w roku 2015 odeszli na ‘niebieską służbę’; Stanisław Wilk i Stanisław Łuszczak z Uciąża i Tadeusz Sosnowski z Wieldządza i Józef Zgliński z Nowej Wsi Królewskiej.
  • Ø Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy z działań w 2015 roku. [Treść jego najdzie się na naszej stronie strażackiej < zpzospwabrzeźno>]

Wystąpienia gości.

W kolejności głos zabrali; Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski, Marcin Skonieczka i Szymon Dudzik. Podziękowali strażakom, za ich całoroczną robotę i złożyli Życzenia ‘Wszelkiej Pomyślności’ na Nowy Rok.

Przy tej okazji prezes Jarosław Herbowski przypomniał o bardzo ważnym dla strażaków roku 2016 tym, w którym odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze wszystkich strażackich szczebli od OSP do Zarządu Głównego włącznie. Mówił też o tym, iż Strażacy to wyjątkowe Stowarzyszenie, które zajmuje się bardzo szerokim publicznym działaniem w sporcie, kulturze, w samorządach i w pełnieniu swych podstawowych obowiązkach; ’niesieniu pomocy ludziom’. Wójt Marcin Skonieczka przypomniał o wykonanych w mijającym roku inwestycjach strażackich w Uciążu, Nowej Wsi i Błędowie, a także o rozwiązaniu kwestii drugiego samochodu dla OSP Błędowo.

„Strażak Roku”

Komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński przedstawił strażakom przebiegu wyboru „Strażaka Roku”;

          Zgodnie z kilkuletnią tradycją Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Płużnicy dokonało wyboru spośród zgłoszonych przez OSP kandydatur strażaków, spośród których jeden zostaje obdarzony tytułem „Strażak Roku 2015”. Automatycznie kandydat taki zostaje przedstawiony kapitule powiatowej tego tytułu rywalizując o jego zdobycie na szczeblu powiatowym. „Strażakiem Roku 2015” powiatu wąbrzeskiego został strażak z gminy Płużnica Arkadiusz Kruk.

            Przypomnijmy jeszcze, iż OSP uznały, iż wzorowymi, wyróżniającymi się w pracy strażackiej w 2015 roku byli; Grzegorz Mucha z Płużnicy, Ryszard Krystoszek z Uciąża, Arkadiusz Kruk  z Nowej Wsi Królewskiej i Bogdan Sosnowski z Czapel.

 

     „Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r., po przyjęciu zgłoszeń kandydatów nominowanych przez Zarządy OSP do tytułu „Strażak Roku 2015” gminy Płużnica, dokonała wyboru druha Arkadiusza Kruka nadając Mu ten zaszczytny tytuł, jednocześnie nominując jego kandydaturę do Kapituły „Strażaka Roku 2015” powiatu wąbrzeskiego”.

Arkadiusz Kruk, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Królewskiej, urodzony 13 grudnia 1984 roku, strażakiem jest od 2000  roku. Jego w pełni uzasadniona nominacja do tytułu „Strażaka Roku 2015” jest motywowana między innymi następującymi osiągnięciami;

 

  • pracą naczelnika OSP czuwającego nad utrzymaniem pełnej gotowości bojowej samochodów  pożarniczych, sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków zawsze gotowych do podjecie działań ratujących mienie i życie ludzi, a także za osobisty udział we wszystkich 57 wyjazdach do pożarów i miejscowych zagrożeń w roku 2015,
  • ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem swoich strażackich kwalifikacji wykorzystywanych dla wspólnego dobra,

 uczestnictwem w pracach rozbudowy i  modernizacji obiektów; świetlicy wiejskiej i remizy OSP,

  • wieloletnim prowadzeniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i kierowaniem jej uczestnictwa w turniejach sportowych i zawodach wg regulaminu   CTIF,
  • pracy sędziego sportów pożarniczych  województwa kujawsko-pomorskiego w zawodach CTIF,
  • udziałem w drużynie podczas powiatowych zawodów strzeleckich z KBKS,

    Komendant gminny OSP                  W-ce prezes ZOG ZOSP

     [Andrzej Kujaczyński]                     [Kazimierz Chmielewski]

 

 

Dzielenie się opłatkiem.

Kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński udzielił strażakom błogosławieństwa Bożego i odprawił ceremonię opłatkową. Była więc modlitwa, wspólne śpiewanie kolęd przy dźwiękach gitary ks. Jacka i składanie życzeń!

 

 

Gospodarze ‘opłatka’ strażacy z Działowa zaprosili nas do stołów, które zostały przygotowane przez Panie z Działowa i firmę Magdy Goral z Bielaw-Lisewa.

 

Zbigniew Majewski i dziewczyny; Agnieszka Majewska, Alicja Łazarska, Marzenna Majewska.

 

Jak niesie wieść gminna; bardzo dużo pracy dla dobrego stołu poświęciła Joanna Stasiorowska. Nie kady lubi fotografowanie, ale zaświadczam, iż jest to ładna dziewczyna!

 

 Gospodarze wieczoru, strażacy z Działowa;

 

Paweł Łazarski, Roman Reich, Tomasz Sowiński.

 

Leszek Kirejewski, Józef Rola, Dariusz Piasta.

 

Podziękowanie!

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom, którzy wspomogli zorganizować opłatek strażacki. Finansowo pomogi; Kazimierz Chmielewski z Błędowa, firma 'Bogdan Jarząb', pp Marzenna i Mirosław Kuciębowie z Błędowa,Wojciech Mucha z Płużnicy, Kazimierz Meler z Płąchaw, Adam Swół z Płużnicy.

OSP Bielawy.

 

 

Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik.

 

OSP Błędowo

 

Jan Szatkowski, Kazimierz Chmielewski, Krzysztof Ślesar i Marek Łęgowski.

 

OSP Józefkowo

Tomasz Plewiński, Grzegorz Mendyk i Jerzy Figalski.

 

OSP Czaple;

 

Andrzej Kujaczyński, Sławomir Magiera, Bogdan Sosnowski. [Brał udział także Jerzy Wąż]

 

OSP Kotnowo

 

 

Na zdjęciu Kamil Chojnacki, brali udział; Zbigniew Lemieszek, Grzegorz Chojnacki.

 

OSP Nowa Wieś Król.

 

Na zdjęciu;Roman Sądowski, Zygmunt Jędrzejewski oraz Tadeusz Ciszewski, Edward i Arkadiusz Kruk.

 

OSP Ostrowo

 

Zygfryd Rygielski, Grzegorz Sokół.

 

OSP Płużnica

 

 

Marek Liszaj, Ryszard Stafiej, oraz oibecni na uroczystości; Lech Jazownik,Janusz Szczepanik i autor.

 

OSP Uciąż

 

Kazimierz Künstler, Stanisław Treichel, Józef Taczyński.

 

Jerzy Rajca i Marian Piątek.

 

OSP Wieldządz

 

Zdzisław Maliński, Mirosław Sosnowski, Jacek Grudecki.

 

Seniorzy wieldządzcy; Henryk Jankowski i Jan Wiśniewski.

 

 Dla przypomnienia warto wiedzieć, iż był to juz 10 'płatek' strażaków w gminie Płużnica. Pierwszy zorganizowano z inicjatywy Andrzeja Kujaczyńskiego i strażaków z OSP Czaple. W 2016 roku odbędzie sie w Bielawach i to kończy pierwszy obieg opłatkowych organizatorów-naszych OSP, których jest 11. Tak więc do Zobaczenia w Bielawach w grudniu 2016 roku; oby był to rok dla nas Wszystkich Szczęśliwy!