Notatka

z zebrania sprawozdawczo wyborczego OSP Nowa Wieś Królewska w dniu 8 stycznia o godz. 17,oo na sali wiejsko-strażackiej.

-----------------------------------------------------------

W gościnę do strażaków przyjechali; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP, Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica, Szymon Dudzik przewodniczący Rady Gminy. Uczestniczyła Grażyna Majewska nauczycielka gimnazjum w Nowej Wsi Król. Stronę strażackich ochotników reprezentowali; Jarosław Tylmanowski członek  Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP, członkowie Zarządu Powiatowego i Gminnego; Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Józef Boruta.

Obecni byli seniorzy OSP; Zygmunt Jędrzejewski, Roman Sądowski, Tadeusz Ciszewski, Jan Ziółkowski.

Obecna była również młodzież strażacka.

Zebraniu przewodniczył Jarosław Tylmanowski.

W zebraniu uczestniczyło;    członkowie 32/45 członków na 71 %.

Wśród najważniejszych zadań wymieniono 51 bojowych wyjazdów OSP Nowej Wsi w roku 2015. Strażacy wyjeżdżali 20 razy do pożarów, a 29 razy uczestniczyli w likwidacji skutków miejscowych zdarzeń. Dwukrotnie wzywano jednostkę do fałszywych wyjazdów.

Zebranie dokonało rozliczenia Zarządu z działań w roku 2015, a także wytyczenia kierunków prac i konkretnych zadań w 2016 roku.

Sprawozdania z pracy OSP przedstawili; Edward Kruk, Janusz Marcinkowski (ujęciu kronikarskim), Michał Welz, Agnieszka Rygielska.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi dokonano wyboru nowych władz, w skład których weszli;

Edward Kruk prezes

Arkadiusz Kruk w-ce prezes-naczelnik

Jan Ziółkowski w-ce prezes

Jarosław Tylmanowski sekretarz 

Michał Welz skarbnik,

Roman Sądowski gospodarz

Paweł Górski, członek Zarzadu

Agnieszka Rygielska kronikarz.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano;

Tadeusza Ciszewskiego na przewodniczącego; członkami zostali: Michał Ziółkowski i Kamil Szumachowski.

Delegatami na Gminny Zjazd Walny OSP wybrano: Edward Kruk, Arkadiusz Kruk, Michał Welz, Jan Ziółkowski, Agnieszka Rygielska, Jarosław Tylmanowski. Trzej druhów; E. Kruk, A. Kruk i Jan Ziółkowski zostali wybrani do Zarządu Gminnego ZOSP.

W wolnych wnioskach głos zabrali; Marcin Skonieczka, Sławomir Herbowski, Szymon Dudzik,

Fotograficzna kronika zebrania w Nowej Wsi Królewskiej.

 

Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Marcin Skonieczka, st. bryg. Sławomir Herbowski.

Radni; Szymon Dudzik (przewodniczący Rady), Lech Ozorowski, Lucyna Michałowska.

 Józef Boruta, radny członek Prezydium Zarządu Gminnego OSP.

 

Agnieszka Rygielska, Michał Welz.

 

Roman Sądowski, Zygmunt Jędrzejewski, Jan Ziółkowski.

Mateusz Kupiec, Łukasz Makuch, Mateusz Przytarski, Fabian Krajewski

Adrian Makowski, Kuba Górski, Wiktor Stawiarski.

 

 Martyna Pitan, Emilia Górska, Zuanna Warszewska.

 

   Łukasz Olechowicz, Kamil Szumachowski, Zbigniew Przybysz

 

 Tadeusz Ciszewski, Karol Witkowski, Łukasz Betcher

Wiktor Stawiarski, , Martyna Pitan, Emilia Górksa, Kuba Górski Kamil Wosowski, Jakub Jakubowski,  Adrian Makowski, Zuzanna Warszewska. Mlodzi zostali odznaczeni ‘odznaką; Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Wręczają;  Arkadiusz Kruk, Marcin Skonieczka, Edward Kruk i Kuba Górski.

 

Nasze Miłe dziewczęta stwarzały miłą atmosferę, a ponadto dbały o nasze dobre samopoczucie serwując wieczorną kolację.

Natalia Pitan, Anna Dabkowska, Magdalena Ciechańska

Prezes Edward Kruk podziękował Grażynie Majewskiej za pomoc w opiece i kierowaniu młodzieżą strażacką. Pani Majewska ‘odwdzięczyła się darowaniem do zbiorów strażackich zdobytych przez młodzież pucharów na turniejach sportowych.

 

                 Pisał dla Was;

                Janusz Marcinkowski

 

 

Sprawozdanie Zarządu Nowa Wieś Królewska z kroniki OSP.

       w zawodach wojewódzkich piłki nożnej w Brodnicy udział brały dwie drużyny zajmując trzecie miejsce.

       Zakupy 2015 r.; zgłoszono zapotrzebowanie;

Węże; W-52 / 10 szt // W-75/ 10 szt.

Rękawice 6 par; 600,00 zł

Pasy 6 szt. 

Latarki 2 szt.; 140,00 zł

Kurtki zimowe; (1 szt. 256 zł)

Mundur dla Jarosława Tylmanowskiego.

       Posiedzenie  robocze Prezydium. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP zwołaliśmy w dniu 10 lutego 2015 r. na sali urzędu gminy z udziałem prezesów-naczelników OSP. Brał w nim udział naczelnik Arkadiusz Kruk.

Przedmiotem spotkania było;

- analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,

- sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.

  Zebranie jak zwykle zorganizowano w świetlicy wiejskiej-strażackiej, tym razem w dniu 20 lutego 2015 r. o godzinie 17,00.

Na początek minutą ciszy uczciliśmy pamięć strażaków OSP z Nowej Wsi Pożegnaliśmy zmarłych strażaków: Czesława Bartoszyńskiego i Zbigniewa Topolewskiego z Nowej Wsi Królewskiej, Bronisława Drzyzgę i Jana Maćkiewicza z Płużnicy Mirosława Lewandowskiego, byłego policjanta i strażaka z Czapel i tragicznie zmarłego Marcina Właśniewskiego z Ostrowa.

          Na stan 41 członków zwyczajnych w zebraniu udział wzięło 25 strażaków, co stanowi 61%. Zebranie otworzył prezes OSP Edward Kruk. Zebrani powierzyli prowadzenie zebrania Jarosławowi Tylmanowskiemu. Przyjechała na zebrania zawsze przyjazna strażakom redaktorka ‘Gazety Pomorskiej’ Alicja Kalinowska. Zarząd  Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP  reprezentowali; Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski i Jarosław Tylmanowski. Udział w zebraniu  wziął st. brygadier Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP w Wąbrzeźnie. 

W zebraniu brali udział strażacy z Nowej Wsi Królewskiej; Marian Chmiel, Magdalena Ciechańska, Tadeusz Ciszewski, Jacek Dudziński, ...  Andrzej Dudziński,  Piotr Fleszar, Paweł Górski, Marian Jankowski, Fabian Krajewski, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Emilia Kruk, Mateusz Kupiec,  Mirosław Liszaj, Łukasz Makuch,  Leszek Ozorowski, Daria Pitan, Natalia Pitan, Zbigniew Przybysz, Roman Sądowski, Piotr Sobczak, Jarosław Tylmanowski, Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski, Michał Welz

OSP poza Jednostką Operacyjno Techniczną posiada dwie drużyny Młodzieżowe; dziewcząt i chłopców. W każdej jest 10 osób.

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku przedstawił E. Kruk. Następnie zebrani przyjęli również plan działań na kolejny rok, ściśle związany z działaniami gminnymi i powiatowymi, w tym także; organizacje pielgrzymki,  reaktywowanie działalności w ćwiczeniach i udziale w turnieju CTIF w Bydgoszczy, udział w zawodach, ćwiczeniach itp.

W dyskusji wiele ważnych problemów poruszyli; Sławomir Herbowski, Janusz Marcinkowski, Andrzej Kujaczyński.

Komendant Powiatowy mówił o kwestiach nowego systemu alarmowania, o poprawianiu osobistych środków ochrony strażaków idących do akcji. Podziękował również strażakom z Nowej Wsi Królewskiej za strażacką służbę w poprzednim roku.

Janusz Marcinkowski przedstawił budżet strażacki na rok 2015 i zakupy wyposażenia strażackiego jaki będzie zakupiony , między innymi dla Nowej Wsi Królewskiej.

Po zakończeniu zebrania panie Bogusława Kruk, Danuta Pitan i dziewczęta z nowowiejskiej straży podały kolację. Były smażone kiełbaski, i drób, barszcz i parę różnych smacznych rzeczy, za które jak zwykle dziewczynom należy się podziękowanie.

       VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.

Strażacy OSP w Czaplach posiadając specjalną przepustkę wraz ze sztandarem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zajęli miejsce na jasnogórskich murach tuż przy ołtarzu. Po zakończeniu mszy płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.

Z Nowej Wsi do Częstochowy pojechali; Marian Chmiel i Barbara Chmiel, Tadeusz Ciszewski, Brygida Dygasiewicz,  Jacek Dudziński, Dorota Jankowska, Barbara Jankowska, Edward Kruk i Bogusława Kruk, Janina Makowska, … Podgórska, Bogumiła Zużewicz, Gabriela Żuchowska.

       Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r. Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015 r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach prze które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

OSP Nowa Wieś zabezpieczała Kotnowo. Udział brali strażacy; Marian Jankowski(na zdjęciu), Paweł  Górski, Fabian Krajewski,  Arkadiusz Kruk, Mateusz Kupiec, Łukasz Makuch i Kamil Szumachowski.

       Notatka spotkania; Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP spotkał się z Radą Gminy i Wójtem w dniu 18 maja 2015 r.

W spotkaniu udział wzięli;

Wojciech Groth, Szymon Dudzik, Edward Kruk, Marcin Skonieczka.

          Narada została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych.

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich latach w spotkaniu z nową Radą Gminy uczestniczyli prezesi OSP z terenu gminy Płużnica, co znacznie ułatwi zrozumienie roli straży pożarnych i polepszy klimat wzajemnej współpracy.

Strażacy oczekują, iż wszystkie działania i decyzje jakie są podejmowane przez administrację będą zapadały w porozumieniu ze strażakami. Dotyczy to prac remontowych, zakupów sprzętu, samochodów strażackich, działań publicznych z udziałem strażaków, a także obsługi administracyjnej-biurowej 11 OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

       Boże Ciało ‘2015’ w Nowej Wsi. Służbę pełnili; Edward Kruk, Arkadiusz kruk, Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski, Leszek Ozorowski, Michał Welz, Paweł górski, Piotr Sobczak.

       Zawody gminne sportowo pożarnicze w Płużnicy. Organizatorem corocznych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy w dniu  6 czerwca 2015 roku.

Najmłodszy strażak Grześ Kruk syn Arkadiusza z Nowej Wsi.

Na stadionie w Płużnicy stawiły się  strażacy sformowani w drużyny z siedmiu OSP na 11 funkcjonujących w gminie Płużnica. Nie przybyli druhowie z Bielaw, Józefkowa, Kotnowa i Wieldządza. Ponadto z wielką przyjemnością oglądaliśmy występy dwóch młodzieżowych drużyn strażackich, z Błędowa i Uciąża.

          OSP Nowa Wieś wystąpiła w składzie: Marek Sobczak, Arkadiusz Kruk, Mateusz Kupiec, Paweł Krzyżański, Mariusz Górski, Michał Welz, Paweł Górski, Łukasz Makuch. Zawody przebiegły bez wypadku, werdykt komisji przyjęto ze zrozumieniem i bez sprzeciwów.

Klasyfikacja generalna zawodów  seniorów ułożyła się następująco;

I miejsce OSP Uciąż. Kolejne miejsca zajęły OSP; Błędowo, Płużnica, Czaple, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Ostrowo. Prawdę mówiąc wygrali wszyscy, którzy przyjechali na to coroczne strażackie święto. Jest też takie życzenie, aby na kolejnych zawodach pojawiło się więcej strażackiej młodzieży.

W święcie uciążskich strażaków brali udział nasi z pocztem sztandarowym i delegacją strażaków. W poczcie sztandarowym szli; chorąży Arkadiusz Kruk, asysta; Paweł Górski i Michał Welz. W delegacji; Tadeusz Ciszewski, Edward Kruk, Leszek Ozorowski, Roman Sądowski, Marian Jankowski.

       Wizyta młodzieży w Hagen. W ramach współpracy między niemiecką gminą Hagen a gminą Płużnica 20 osobowa grupa naszej strażackiej młodzieży wyjechała dnia 4 lipca do Niemiec do naszych przyjaciół.

Na Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZSOP w Płużnicy ustaliliśmy skład grupy. Uznaliśmy, iż w nagrodę za działalność strażacką pojedzie młodzież z tych OSP w których funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a na dodatek bierze udział w CTIF, czyli w zawodach dla młodzieży strażackiej tego międzynarodowego systemu. Wiekowo byli to młodzi ludzie w wieku 12-17 lat. Dla przypomnienia MDP istnieją w OSP Błędowo, Nowa Wieś Królewska i w Uciążu. Niestety, z różnych przyczyn jest ich coraz mniej. Preferencje do wyjazdu mówiły o tym, iż pierwszeństwo wyjazdu należy również do aktywnych uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawodów sportowo-pożarniczych i turniejów sportowych.

Według tych warunków wybór padł na MDP z Nowej Wsi Królewskiej, a główny ciężar organizacyjny przyjął na siebie Edward Kruk prezes OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

Z naszymi niemieckimi przyjaciółmi ustalono czas przebywania w Niemczech na dni od 4 do 11 lipca 2015 r. Według kalendarza pobyt wypadł od soboty do soboty. Koszty podróży tam i z powrotem  ponosiła strona polska. Nasz autokar jeździł po Niemczech, ale paliwo zapłacili gospodarze. Oni też zapewnili program, spanie w namiotach, ‘wikt i opierunek’. Organizatorzy niemieccy prosili, aby zabrać z sobą śpiwory, materace. Wycieczkowicze spali bowiem po harcersku; w namiotach.

Powstał problem z opiekunowie i wychowawcami, którzy winni mieć odpowiednie kwalifikacje. Ostatecznie zgodziła się nauczycielka gimnazjum Grażyna Majewska i młoda członkini straży pożarnej z Błędowa Mariola Łęgowska. Program był bardzo ciekawy, urozmaicony, uczestnicy mieli okazję być w wielu pięknych miejscach.

       W ćwiczeniach strażackich w dniu 24 września 2015 roku, łączących ‘obronę cywilną’ i praktyczne strażackie działania ratownicze na wypadek potrzeby w akcji pod kryptonimem „Kobra 2015” brały udział drużyny z OSP gminy Płużnica. Są to posiadają OSP, które posiadają Jednostki Operacyjno Techniczne; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica.

Założenia operacyjne zakładały, iż w szkole podstawowej w Płużnicy podłożone zostały materiały wybuchowe i do strażaków dotarł sygnał nakazujący natychmiastowe podjęciu akcji zabezpieczającej i ratowniczej na obiekcie płużnickiej szkoły.

Z Nowej Wsi Królewskiej stawili się; Łukasz Makuch, Marek Nadzion, Edward i Arkadiusz Krukowie, Paweł Górski.

       Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’. Spotkania z seniorami ochotnikami są organizowane raz na rok, zawsze w innej przyjacielskiej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel.

Zwołaliśmy się na różne sposoby prosząc przede wszystkim prezesów OSP o zadbanie, aby nasi seniorzy zechcieli wybrać się i pobyć z nami wspólnie przez kilka godzin. Tyle i dużo więcej należy się strażakom, którzy przez wiele lat, w niektórzy od lat 40 tych służyli swemu otoczeniu w pożarze i w sprawach publicznych szeroko rozumianych.

Z Nowej Wsi uczestniczyli;  Tadeusz Ciszewski, Zygmunt Jędrzejewski i Edward Kruk.

       Modernizacja remizy OSP w 2015 roku.

Dla przypomnienia; obiekt przejęła gmina w 1979 roku w stanie nadającym się do rozbiórki lub odbudowy. Władze gminy przekazały obiekt strażakom i to ich wyłączną zasługą było jego odbudowa zakończona w 1986 roku. Od tamtej chwili budynek był systematycznie przez strażaków modernizowany i remontowany. W 2003 roku dobudowano boks garażowy dla drugiego samochodu pożarniczego.

Strażacy w ciągu tych lat wygospodarowali w obiekcie; salę, kuchnię i sanitariaty. Regularnie wymieniano okna, stolarkę, położono posadzkę, która jednak nie mając odpowiedniego ocieplenia ‘łapała’ wodę z otoczenia i w czasie dużych zgromadzeń; zabaw, wesel… stawała się mokrą ślizgawką. Mimo tego obiekt przez wiele lat gościł niezliczoną ilość imprez. Strażacy również społecznym sumptem, własnymi siłami wybrukowali plac wokół remizy i świetlicy. Od kilku lat strażacy myśleli o rozbudowie obiektu o pomieszczenia; mniejszą salę zebraniową, gabinet zarządu i nowe sanitariaty z prysznicami, tak aby po zakończonych ćwiczeniach, akcjach bojowych strażacy mogli się wykąpać i czysto wrócić do domu. Wszystko to, wraz z ociepleniem budynku zostało wykonane przez Gminę w 2015 roku.

Na tym tle przypomnieć należy, iż w kilka lat wcześniej doszło do ‘zamachu’ przez Gminę na suwerenność zarządzania przez strażaków tym gminnym budynkiem, kiedyś oddanym im w pełne władanie, bo prawa do niego zostały potwierdzone pracą na jego rzecz przez pokolenia strażaków. Otóż Wójt Gminy nie szanując tego, bez poważnej rozmowy ze strażakami wprowadził do obiektu stowarzyszenie pań ze ‘Złotej Jesieni’, dokonując w ten sposób do ‘zadrażnień’ między tymi wielce dla Nowej Wsi i gminy Płużnica zasłużonymi organizacjami. W każdym bądź razi strażacy byli bardzo rozgoryczeni ta sytuacją.

       Wizyta delegacji Hagen u strażaków w Nowej Wsi. Goście z gminy Hagen-Bremischen zamówili się w Nowej Wsi Królewskiej 9 października 2015 roku, na godzinę 16,30 i przybyli punktualnie własnym busem na plac przed gimnazjum, gdzie po krótkim powitaniu poszliśmy zwiedzać obiekty sportowe.

Obecni byli; Andreas Wittenberg wójt Hagen, Mateusz Wojnowski tłumacz, Edward Kruk prezes gminny i OSP w Nowej Wsi Królewskiej i Zygmunt Jędrzejewski senior nowowiejskich strażaków.

Dla przypomnienia Hagen/Bremischen jest samodzielną gminą w powiecie Cuxhaven w Dolnej Saksonii w Niemczech. Leży 20 km na południe od Bremenhaven i 35 km od Bremy.

Adreas Wittenberg od 1 stycznia  2014 roku jest nowym wójtem gminy samodzielnej Hagen i Bremischen. Jednocześnie od 1 stycznia tego roku zaszły zmiany administracyjne u naszych przyjaciół, które możemy porównać do reformy gromad-gmin w Polsce, kiedy utworzono dzisiejsze gminy likwidując jednocześnie mniejsze gromady funkcjonujące w latach 1955-1972. U naszych przyjaciół do 31 grudnia 2013 roku funkcjonowała samodzielna gmina Hagen, natomiast z dniem 1 stycznia 2014 roku do gminy przyłączono 5 gmin; Bramstedt, Driftsethe, Sandstedt, Uthlede i Wulsbütel. Do dotychczasowej nazwy Hagen dodano funkcjonującą wcześniej nazwę geograficzną i mamy dzisiaj gminę „Hagen im Bremischen”.

Niemieccy strażacy; Kai Palait i Rolf Kanzmeier, Silkie Puchaber urzędniczka gminna ds. strażackich i Joachim Einckhoff prawnik gminny i jednocześnie sportowiec.

Z naszej, strażackiej strony uczestniczyli druhowie z Nowej Wsi Królewskiej; Arkadiusz Kruk, Paweł Górski, Leszek Ozorowski, Czesław Sądowski,  Jan Ziółkowski i Michał Welz, oraz członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP; Józef Boruta, Andrzej Kujaczyński (na zdjęciu), Janusz Marcinkowski, Marek Liszaj i Ryszard Stafiej oraz nauczyciele, urzędnicy gminni; Maciej Puchała, Grażyna Majewska, Elżbieta Wiśniewska, Tomasz Zygnarowski.

Wójt gminy Marcin Skonieczka dotarł później, ale zdążył rozmawiać o szczegółach pracy w najbliższym okresie z niemieckim wójtem.

Wojciech Bartoszewski, Zuzanna Matyjas, Przytarska, Barbara Jankowska i Ewa Kupiec

       Ćwiczenia zgrywające OSP ‘2015’. Komenda Powiatowa PSP zarządziła je na dzień 17 listopada 2015 roku, na godzinę 13,00.  Organizatorami ćwiczeń byli; Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji i Wąbrzeski Dom Kultury. Ćwiczeniom nadano kryptonim ‘WUDEK’. Miały ona na celu przećwiczenie prowadzenia akcji ratowniczo-pożarniczej na budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury. Według założeń ćwiczeń na sali widowiskowej WDK w trakcie koncertu zespołu rokowego w którym uczestniczyło ponad 200 osób doszło do odpalenia ładunków pirotechnicznych, co spowodowało pożar elementów wystroju. Wezwane jednostki straży pożarnej; zawodowej i ochotników z OSP rozpoczęły standardową akcje ratowniczo-gaśniczą rozpoczynając od ewakuacji uczestników koncertu.

          W ćwiczeniach oprócz strażaków z PSP  brali udział ochotnicy z OSP z terenu powiatu należące do KSRG(Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego).        

          Z terenu gminy Płużnica brały udział OSP; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. Drużyna z Nowej Wsi Królewskiej podaje wodę z jeziora…

       Turniej piłki siatkowej w Nowej Wsi Królewskiej. Formalnie rzecz biorąc turniej w dniu 28 listopada 2015 r.  organizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie, Zarządu Gminnego w Płużnicy, ale przede wszystkim strażacy z Nowej Wsi Królewskiej z prezesem OSP Edwardem Krukiem na czele.

Na pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Nowej Wsi wielokrotnie organizowano różnego rodzaju turnieje sportowe na które zjeżdżają się strażacy z okolicy i czasem również z powiatu. Turniej piłki siatkowej dopiero rusza i wskutek ‘początków’ nie zanotowaliśmy dużej frekwencji-przynamniej na razie!

Na nasz turniej przyjechały cztery drużyny, które w następstwie silnej, aczkolwiek bardzo sportowej i honorowej grze kolejno zajęły miejsca:

Wieldządz, Błędowo, Ryńsk i Działowo.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

                              Z a p r o s z e n i e

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.

           W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.           

          [Zaproszenie podpisali; przedstawiciele OSP Działowo i Zarządu Gminnego OSP]

 „Strażak Roku”

Komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński przedstawił strażakom przebiegu wyboru „Strażaka Roku”;

          Zgodnie z kilkuletnią tradycją Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Płużnicy dokonało wyboru spośród zgłoszonych przez OSP kandydatur strażaków, spośród których jeden zostaje obdarzony tytułem „Strażak Roku 2015”. Automatycznie kandydat taki zostaje przedstawiony kapitule powiatowej tego tytułu rywalizując o jego zdobycie na szczeblu powiatowym. „Strażakiem Roku 2015” powiatu wąbrzeskiego został strażak z gminy Płużnica Arkadiusz Kruk.

          Przypomnijmy jeszcze, iż OSP uznały, iż wzorowymi, wyróżniającymi się w pracy strażackiej w 2015 roku byli; Grzegorz Mucha z Płużnicy, Ryszard Krystoszek z Uciąża, Arkadiusz Kruk  z Nowej Wsi Królewskiej i Bogdan Sosnowski z Czapel.

„Strażak Roku 2015”  gm. Płużnica 

          „Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r., po przyjęciu zgłoszeń kandydatów nominowanych przez Zarządy OSP do tytułu „Strażak Roku 2015” gminy Płużnica, dokonała wyboru druha Arkadiusza Kruka nadając Mu ten zaszczytny tytuł, jednocześnie nominując jego kandydaturę do Kapituły „Strażaka Roku 2015” powiatu wąbrzeskiego”.

Arkadiusz Kruk, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Królewskiej, urodzony 13 grudnia 1984 roku, strażakiem jest od 2000  roku. Jego w pełni uzasadniona nominacja do tytułu „Strażaka Roku 2015” jest motywowana między innymi następującymi osiągnięciami;

-pracą naczelnika OSP czuwającego nad utrzymaniem pełnej gotowości bojowej samochodów  pożarniczych, sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków zawsze gotowych do podjecie działań ratujących mienie i życie ludzi, a także za osobisty udział we wszystkich 57 wyjazdach do pożarów i miejscowych zagrożeń w roku 2015,

-ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem swoich strażackich kwalifikacji wykorzystywanych dla wspólnego dobra,

 uczestnictwem w pracach rozbudowy i  modernizacji obiektów; świetlicy wiejskiej i remizy OSP,

-wieloletnim prowadzeniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i kierowaniem jej uczestnictwa w turniejach sportowych i zawodach wg regulaminu   CTIF,

-pracy sędziego sportów pożarniczych  województwa kujawsko-pomorskiego w zawodach CTIF,

-udziałem w drużynie podczas powiatowych zawodów strzeleckich z KBKS,

    Komendant gminny OSP                  W-ce prezes ZOG ZOSP

     [Andrzej Kujaczyński]                     [Kazimierz Chmielewski]

W uroczystości w Kotnowie organizowanej przez strażaków z Działowa uczestniczyli; Roman Sądowski, Zygmunt Jędrzejewski, Tadeusz Ciszewski oraz Edward i Arkadiusz Kruk.

Zdarzenia w gm. Płużnica w 2015 roku;

Na terenie gminy jest 11 jednostek OSP, z czego tylko w trzech są Jednostki Operacyjno-Techniczne w których zarejestrowani strażacy, po odpowiednim przeszkoleniu, badaniach lekarskich i ubezpieczeniu mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjazdy strażaków gminy Płużnica od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Gmina ogółem: 89 akcji, w tym: pożary 25, miejscowe zdarzenia 62,  alarmy fałszywe 2.

OSP Nowa Wieś Królewska; 51 wyjazdów, w tym: pożary 20, miejscowe zdarzenia 29, alarmy fałszywe 2.

                                                          [Janusz Marcinkowski]