Opłatek strażacki w gm. Wąbrzeźno.

 Zdjęcia Marek Motylski, tekst Lidia Czyżak, ułożył Janusz Marcinkowski.

Dnia 12 grudnia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Jaworzu odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wąbrzeźno. Nasi strażacy w odświętnie ubrani zgromadzili się na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Uczynił to Prezes Zarządu, a zarazem wójt gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, który powitał zebranych oraz w kilku słowach podziękował strażakom za ich służbę i poświęcenie dla mieszkańców naszych wsi.

Od lewej stoją; Waldemar Marchewka prezes OSP Jaworze, Wojciech Dombrowski komendant gminny OSP, Władysław Łukasik wójt gminy, w głębi  i ks. Jurand Paczkowski.

Nie zabrakło przemówień i życzeń świątecznych składanych przez zaproszonych gości.

W dalszej części  kapelan strażaków ks. Jurand Paczkowski odmówił modlitwę , po odśpiewaniu kolędy wszyscy zebrani połamali się opłatkiem i zasiedli do wspólnego wigilijnego posiłku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń  w Jaworzu; Wioletta Grabowska przew. Rady Sołeckiej, Aleksandra Ślusarczyk przew. miejscowego KGW.

Panie i strażacy przygotowali strawę duchową....

 

 Nasze dziewczęta; Magda Tasior i Kamila Ślusarczyk i strażacy z opłatkiem 

 

Druhna Lidia Czyżak i wąbrzescy strażacy w fotografii;

 

 

 Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze.