Notatka z zebrania OSP w Bielawach w dniu 15 stycznia 2016 roku.

 W zebraniu uczestniczyło 11 strażaków na stan 15, co stanowi  73,3 %. Przyjechali również goście; za Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP; Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski oraz radni Barbara Piłat z Ostrowa i Józef Boruta z Józefkowa.

Strażacy na sali świetlicy wiejskiej w Bielawach.

Zebraniu przewodniczył Ryszard Kurnik. Sprawozdania z działań w 2015 roku przedstawił sekretarz Zarządu OSP Kazimierz Goral.   Przedstawionych sprawozdań wynikało, iż strażacy brali udział w większości zadań realizowanych przez gminnych strażaków. Oprócz tego strażacy dbali o sprawność sprzętu, porządek w remizie OSP.

            Zebranie prowadzili; Ryszard Kurni i Kazimierz Goral.

Odbywano posiedzenia Zarządu, uczestniczono w życiu samorządu wsi. Młodzież z Bielaw; Maciej Wyżykowski i Paweł Goral zdobyli I miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego w Błędowie.

Po uzyskaniu absolutorium przystąpiono do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W pierwszej Kolejności ustalono iż wybrany zostanie zarząd 5 osobowy z funkcjami; prezes, naczelnik, sekretarz, skarbnik, członek zarządu, natomiast Komisja rewizyjna będzie składać się z trzech osób.

Po przeprowadzeniu statutowych procedur wybrano zarząd w składzie;

Prezes; Stanisław Wyżykowski

Naczelnik; Ryszard Kurnik

Sekretarz; Kazimierz Goral

Skarbnik; Adam Goral

Członek Zarządu Stefan Duma.

Trzeba zaznaczyć, iż Stefan Duma po 20 latach sprawowania funkcji prezesa OSP poprosił o zwolnienie go z tego obowiązku, do czego zebrani się przychylili.

 

‘Nowy’ (Stanisław Wyżykowski)

i ‘stary’ honorowy prezes  OSP (Stefan Duma)

 Do komisji rewizyjnej

 wybrano;

       Aleksandra Cieślika – przewodniczący komisji,

Dariusza Czernik – sekretarza

Doleckiego Jerzego – członka Komisji.

 

Aleksander Cieślik, Jerzy Dolecki i Barbara Piłat.

Na delegatów na Gminny Zjazd i jednocześnie do Zarządu Gminnego OSP wybrano dwóch strażaków;  Stanisława Wyżykowskiego i Ryszarda Kurnika.

We wnioskach i uchwałach podjęto kwestie;

  • Ø Składkę roczną od strażaka ustalono na kwotę 10 zł.
  • Ø Wnioskowano o zakup 3 mundurów wyjściowych
  • Ø Wnioskowano o wyjaśnienie kwestii możliwości finansowania zakupów z funduszu wiejskiego na wyposażenie w sprzęt i wyposażenia osobistego strażaków, w tym wyjściowych mundurów.

Do OSP przyjęto; Macieja Wyżykowskiego i Pawła Gorala. Obaj reprezentują Bielawy w ‘świecie sportu’.

Tomasz Piotrowski,            Adam Goral,                         Dariusz Czernik

 

I to już wszyscy strażacy z OSP Bielawy, którzy w miłej i przyjacielskiej atmosferze uczestniczyli w zebraniu.

                                                                              [Janusz Marcinkowski]