Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Błędowie.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Zdjęcia Jakub Groth.

 

Zarząd OSP zwołał zebranie w dniu 30 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej na godzinę 18.00. na stan 42 członków OSP w zebraniu uczestniczyło 33 strażaków, co stanowi  78,6 %. Stawiła się młodzież z dwóch Młodzieżowych Drużyn Strażackich; dziewcząt i chłopców. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP reprezentowali; Edward Kruk, Janusz Marcinkowski i Andrzej Kujaczyński. Gminę; Marcin Skonieczka wójt, Wiesław Karwan i Wojciech Groth radni Rady Gminy.

Świetlica wiejska w Błędowie ... uczestnicy zebrania...

Przed rozpoczęciem...

Od lewej; Kazimierz Chmielewski prezes OSP, Mariola Łęgowska, Michał Falęcikowski, Wojciech Groth, zasłonięty Jan Dabrowski, Janusz Marcinkowski, Marcin Skonieczka, Edward Kruk i Andrzej Kujaczyński.

Zebraniu przewodniczył Wojciech Groth, który sprawnie przeprowadził nas przez rafy wynikające z procedur określonych w statucie OSP. Protokół pisał Adrian Balon;

Od lewej; Jan i Damian Dąbrowscy, Łukasz i Krzysztof Ślesarowie, Marek Łęgowski, Paweł Doktycz, Michał Falęcikowski.

 

 

 

Z lewej; Tadeusz Nadolny, Jan Szatkowski, Andrzej Szyszka i Dorota Karpus sołtys wsi. Za panią Sołtys siedzą; Mateusz Geppus, Dominik Pełka i Michał Kowalski. Z lewej Andrzej Sikora i młodzież-nadzieja na trwanie strażackiej sprawy w Błędowie; Michał Wąż, Piotr Pełka, Patryk Karwan, Jakub Pawlusek, Jarosław Dabrowski, Angelika Łęgowska, Radosław Błażejewski, Jakub Karwan, Jacek Simson, Marcin Geppus.

Sprawozdanie Zarządu z ostatniego roku pięcioletniej kadencji; 2011-2016 przedstawił prezes Zarządu Kazimierz Chmielewski.  Sprawozdania finansowe i Komisji Rewizyjnej przedstawili; Paweł Doktycz i Michał Falęcikowski. o planach strażaków na 2016 rok mówiła Mariola Łęgowska.

W zarysie ważniejsze zadania zrealizowane w 2015 roku, z pewnością najlepszego roku w historii tej OSP przedstawiają się następująco:

-strażacy mają JOT (Jednostkę OperacyjnoTechniczną), czyli po ludzku mówiąc mając strażaków przygotowanych do uczestnictwa w akcjach ratowniczych i gaśniczych. W ciągu 2015 roku wyjeżdżali 10 krotnie w ciągu chronić dobytek i życie ludzi. W akcjach uczestniczyli; Krzysztof Mikołajczak, Michał Smoliński, Michał Chmielewski, Krzysztof Ślesar, Wojciech Groth, Marek Łęgowski, Damian Dąbrowski, Mateusz Geppus, Tadeusz Malicki, Dominik Pełka, Michał Falęcikowski, Mirosław Młynarkiewicz.

rozbudowano remizę OSP  i zmodernizowano świetlicę wiejską. Prace zlecone przez gminę prowadziła wąbrzeska firma Wo-Bud Wojciecha Młodziejowskiego.

-pozyskano drugi samochód pożarniczy, marki FORD dla naszej jednostki,

-pozyskano 4 aparaty powietrzne,

-zakupiono 14 kompletów ubrań koszarowych, węże i radiostację,

-drużyna seniorów i MDP brała udział w zawodach gminnych OSP, a także zwyciężyła w zawodach powiatowych OLDBOYów zorganizowanych w Błędowie w lipcu 2015 r.

-strażacy błędowscy doskonalili swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PSP Wąbrzeźno,

-Mariola Łęgowska jako opiekunka i kilkoro młodych strażaków uczestniczyło w pobycie u naszych niemieckich przyjaciół w Hagen.

-w trakcie rozbudowy remizy OSP strażacy przy pomocy finansowej gminy przestawili maszt alarmowy, co razem z innymi pracami wykonanymi w trakcie prowadzonych prac budowlanych daje pokaźną ilość, społecznie przeprowadzonych godzin,

-strażacy brali także udział w wielu uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych.

W dyskusji głos zabierali; Wojciech Groth, Marek Łęgowski, Kazimierz Chmielewski…

Katalog wykonanych zadań w 2015 roku i w kilku latach mijającej pięcioletniej kadencji działania strażackich władz w Błędowie jest bardzo duży, co podkreślali wszyscy goście; Marcin Skonieczka, Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski i Wiesław Karwan przypominając jednocześnie osiągnięcia, i  życząc strażakom pomyślnych działań w 2016 roku.

          Strażacy chcieliby zakupić dalsze ubrania koszarowe, wyremontować pomieszczenie biurowo-socjalne, a nader wszystko przystąpić jako jednostka OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w której to sprawie jednogłośnie podjęto uchwałę na dzisiejszym zebraniu.

          Precyzując sprawy jakie chcieliby błędowscy strażacy zrealizować w 2016 roku, to możemy zapoznać się z następującym wykazem;

1.wnioskowano do budżetu gminy, funduszu wiejskiego o zakup;

-prądownicy wodnnej,

-latarek,,

-radiostacji nasobnch dla strażaków,

-wentylatoraoddymiającego,

-ubrań typu NOMEX 6 szt.,

-kominiarek 6 szt.,

-hełmów bojowych 6 szt.

2.Planuje się modernizację pomieszczenia socjalnego.

W drugiej części zebrania, po uzyskaniu przez ‘stary zarząd’ absolutorium przystąpiono w trybie jawnym do wyboru zarządu na pięcioletnią kadencję 2016-2021. W efekcie przeprowadzenia zgodnie z procedurą wybrano nowy zarząd OSP Błędowo w składzie;

Kazimierz Chmielewski prezes

Marek Łęgowski naczelnik

Mariola Łęgowska sekretarz

Jakub Groth skarbnik

Natalia Groth kronikarz

Szyszka Andrzej gospodarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli; Krzysztof Ślesar przewodniczący, Paweł Doktycz sekretarz i Michał Falęcikowski.

Delegatami na zjazd gminny zostali;

Kazimierz Chmielewski, Marek Łęgowski, Wojciech Groth, Krzysztof Ślesar, Michał Falęcikowski.

W skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano;

Kazimierza Chmielewskiego,

Marka Łęgowskiego,

Wojciecha Grotha.

Oprócz tego podejmowane będą zadania mniej więcej takie jakie wykonano w poprzednim roku w zakresie działalności ‘bojowej’, sportowej, kulturalnej itd.

Po zakończonym zebraniu panie Lucyna Groth, Dorota Karpus i strażackie dziewczęta; Natalia Groth i Mariola Łęgowska przygotowały posiłek, przy którym można było pogadać o tym i o owym!