Notatka

z zebrania OSP Józefkowo w dniu 5 lutego 2016 roku.

---------------------------------------------------------------------------

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18,00 na sali świetlicy wiejskiej. W zebraniu uczestniczyli strażacy; Tomasz Bawiński, Józef Boruta, Grzegorz Mendyk, Mirosław Mika, Jerzy Figalski, Czesław Jeziorski, Jacek Korczak, Jan Pląder, Tomasz Plewiński, Adam Puchała, Henryk Styczeń, Adam Waszczeniuk.

 W OSP Józefkowo 21 strażaków, w tym 2 ponad 60 lat. W zebraniu uczestniczyło 13 strażaków co stanowiło  65 % osobowego stanu.

Przewodniczył zebraniu Józef Boruta. Sprawozdania przedstawili;

-zarządu z działalności i ze stanu finansów OSP w 2015 roku; prezes Grzegorz Mendyk.

-sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; Jacek Korczak.

W sprawozdaniu wyróżniono następujące zadania wykonane z 2015 roku

-zakupiono jeden komplet wyjściowego mundur strażackiego,

- brano udział w przygotowaniu święta patrona wsi w dniu 1 maja,

-we wsi wybuchł jeden pożar ciągnika rolniczego,

-wykonywano prace porządkowe w remizie i na terenie wokół obiektu,

-strażacy wycięli zadrzewienia i zakrzaczenia przy drodze w celu umożliwienia założenia oświetlenia ulicznego. Pracę wyceniono na 5 000 zł.

-strażacy brali udział w asyście świąt kościelnych, w pielgrzymce do Częstochowy.

-napisano kronikę OSP w  dwóch egzemplarzach, jeden do ‘użytku bieżącego’, drugi do archiwum.

Uczestnicy zebrania;

Józef Boruta, Adam Waszczeniuk, Mirosław Mika.

 

Prezes gminny OSP Edward Kruk i  prezes OSP Józefkowo Grzegorz Mendyk.

 

W zebraniu uczestniczyli samorządowcy; Wojciech Groth (na zdjęciu), Józef Boruta z Rady gminy oraz Adam Puchała przewodniczący Rady Powiatu.

 

 

 

Andrzej Kujaczyński (komendant gminny OSP), Jerzy Figalski, Jacek Korczak, Czesław Jeziorski.

Adam Puchała, Henryk Styczeń, Jan Pląder, Tomasz Bawiński,

 

Marcin Kęsicki, Tomasz Bawiński,Tomasz Plewiński.

Dokonano wyboru Zarządu OSP Józefkowo na kadencję 2016-2021 w składzie;

Prezes Grzegorz Mendyk,

Naczelnik Adam Waszczeniuk,

Sekretarz Tomasz Bawiński,

Skarbnik Łukasz Krauze,

Gospodarz remizy Tomasz Plewiński

W skład Komisji Rewizyjnej weszli; przewodniczący Jacek Korczak, członkowie; Czesław Jeziorski i Jan Plader. 

Na rok 2016 strażacy wnioskują;

- zakup węży w 52; 4 szt. i jednego munduru wyjściowego,

-udział w realizacji planu pracy Zarządu Gminnego, miedzy innymi w zawodach seniorów, oldbojach…

-w pracach samorządu wsi, w tym np. ogrzewanie świetlicy, aby zapewnić jej funkcjonowanie, udział w święcie wsi itp.

Józef Boruta w dyskusji wyjaśnił, iż w planach strażaków i wsi jest zamiar przebudowy, modernizacji pomieszczeń świetlicy z wygospodarowaniem mniejszej sali na zajęcia dla dzieci i młodzieży wsi Józefkowo.

Na zakończenie zebrania zabrali głos przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego OSP; Edward Kruk i Andrzej Kujaczyński objaśniając pracę strażackich organizacji w gminie Płużnica i na tym tle pracę józefowskiej OSP.

Po dobrze zorganizowanym zebraniu, ustaleniu wszystkich ważnych strażackich kwestii zostaliśmy zaproszeni przez panie: Beatę Mendyk i Natalię Kurnik na smaczny żurek i bigos w białą kiełbasę przystrojony!

 

Notatkę sporządził;

Janusz Marcinkowski