Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Ostrowo w dniu 6 lutego 2016 r.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie zwołano na godz. 18,00 na salce świetlicy wiejskiej. Prowadził Grzegorz Sokół dotychczasowy naczelnik OSP. Na stan 25 członków w zebraniu uczestniczyło strażaków 13, co stanowi 52 %.

W kadencji 2011-2016 w Ostrowie 'rzadził' Zarząd OSP w składzie;
Prezes Wiesław Właśniewski
Naczelnik Grzegorz Sokół
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Marian Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Wijata Emil, Aniszewski Mateusz, Piotr Sokół.
Sprawozdania z działalności i finansów za 2015 rok przedstawił Grzegorz Sokół. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał Emil Wijata.

Strażacy z OSP w 2015 roku brali udział w wielu zdarzeniach strażackich na terenie gminy. Jej przedstawiciele uczestniczyli w naradach prezesów i naczelników OSP, w posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego, w jasnogórskiej pielgrzymce strażaków, w zabezpieczeniu trasy międzynarodowego wyścigu kolarskiego w Płużnicy, w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, a także w obchodach 115 lecie OSP w Uciążu i w opłatku gminnym OSP w Kotnowie. Senior Zygfryd Rygielski brał udział w gminnym spotkaniu seniorów w Czaplach.

 


Na 2015 rok złożono zamówienie na zakup węży; W-52/ 4szt i W-75/ 2 szt., oraz munduru dla Wiesława Właśniewskiego i Piotra Szczepanika.
W ostatnich miesiącach tego roku strażacy; Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół uczestniczyli w weryfikowaniu kroniki OSP Ostrowo, traktującej okres od powstania straży w 1948 roku, a pisanej przez autora niniejszego artykułu.

Seniorzy ostrowskiego strażactwa urodzeni przed 1945 r.

Jan Isbrandt Ryszard Makowski Seweryn Pawlikowski

Zygfryd Rygielski Stanisław Sokół Zygmunt Właśniewski
Uczestnicy zebrania;


od lewej Tomasz Pyżewski, Grzegorz Sokół, Piotr Szczepanik.

Gośćmi strażaków byli;


Radni Rady Gminy; Józef Boruta i Barbara Piłat.

Oraz prezes gminny strażaków Edward Kruk i autor sprawozdania z zebrania. E. Kruk zapoznał zebranych z działaniami Zarządu Oddziału Gminnego w 2015 roku.

 

-------

Strażacy; Jan Pawlikowski, Jan Ludwikowski, Janusz Aniszewski

Damian Sokół, Emil Wijata, Piotr Sokół.

Marcin Pyżewski Sławomir Wijata

Po omówieniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi zebrani w głosowaniu jawnym dokonali wyboru władz OSP na kolejną 5 letnią kadencje.
W skład nowego Zarządu weszli;
Grzegorz Sokół prezes,
Piotr Szczepanik naczelnik,
Emil Wijata sekretarz,
Piotr Sokół skarbnik,
Gospodarz Tomasz Pyżewski.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano; Sławomir Wijata przewodniczący, Marcin Pyżewski i Damian Sokół członkowie.
Delegatami na Zjazd Gminny OSP i członkami Zarządu Gminnego zostali; Grzegorz Sokół i Piotr Szczepanik.
Strażakom życzenia złożyli zaproszeni Goście!