„Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Ludowice”.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebraniu przewodniczył Zygmunt Baran. Sprawozdania z działalności OSP w roku 2015 przedstawili; Zygmunt Baran, finansowe skarbnik Czesław Sudziński, oraz Grzegorz Makowski Komisji Rewizyjnej. Na stan 29 członków zwyczajnych (strażaków czynnych) obecnych było 19 członków tj. 65,5 %

Wojciech Dombrowski komendant gminny OSP i prezes OSP Ludowice Zygmunt Baran

 

Strażacy w 2015 roku współorganizowali między innymi; ’Dzień Kobiet’, Dzień Dziecka’ i ‘Dzień Strażaka’. Dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych mieszkańców wsi. W pracy strażackiej na rzecz środowiska wyróżnili się; Czesław Sudziński, Roman Wyłupek, Michał Bielicki, Zbigniew Jaworski, Janusz Dulny, M i Kazimierz Stogowscy, Piotr Sochalski, Grzegorz Makowski, K…Kiliszkiewicz, Piotr Januszkiewicz, Józef i Hieronim Wojnowscy, Grzegorz Tomaszewski. Wśród wyróżnionych jest także kronikarka, członkini Zarządu Justyna Jaworska-Moskal.

          OSP co prawda nie uczestniczyła w akcjach ratowniczo-pożarniczych, ale jest w pełni gotowości aby w razie czego bronić życia i mienia mieszkańców. Drużyna OSP Ludowice brała udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Nielubiu i  zawodach powiatowych Olbojów w Błędowie. Organizowana zawody strzeleckie z wiatrówki. Strażacy wybrali się także na powiatowe zawody pływackie do Wąbrzeźna. Pozyskano sprzętu i wyposażenie; węże, hełmy… wykonywano prace na terenie placu zabaw i wokół remizy. Wszystko to nie obyło się bez współpracy z samorządem wsi, z KGW, z sąsiednimi strażami i z macierzystą gminą. Zaangażowanie w tych strażackich i publicznych robotach podkreślił wójt gminy Władysław Łukasik i komendant gminny OSP Wojciech Dombrowski.

Goście i strażacy z Ludowic na zebraniu…

 

  Lidia Czyżak sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP, Władysław Łukasik, prezes Zarządu Oddziału Gminnego wójt gminy, Wiesław Siciński (leśniczy).

Alicja Sudzińska, Anna Bielicka, Bożena Wyłupek, Lidia Stogowska.

   Michał Szcząchor, Mariusz Stogowski,  Piotr Januszkiewicz.

  Piotr  Sochalski,  Karol Kwiatkowski.

 

Wincenty Jaworski, Grzegorz Makowski, Piotr Makowski, Janusz Dulny.

 

 

  Zbigniew Jaworski, Leszek Sarnowski, Janusz Kinski,

Józef, Henryk i Hieronim Wojnowscy.

Michał Bielicki

 

 

Ryszard Wyłupek, Zbigniew Jaworski

Po ‘rozgrzeszeniu’ starego Zarządu w głosowaniu jawnym dokonano wyboru Zarządu na kadencję 2016-2021. W skład nowego Zarządu weszli;

Zygmunt Baran prezes,

Ryszard Wyłupek naczelnik,

Justyna Jaworska-Moskal sekretarz, kronikarz,

Czesław Sudziński skarbnik,

Zbigniew Jaworski gospodarz.

Komisja Rewizyjna; Grzegorz Makowski przewodniczący, Piotr Makowski sekretarz i Janusz Dulny członek Komisji.

Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zebrania i ze strony prezesa Zygmunta Barana padła komenda ‘sztandar wyprowadzić’.

Pani sołtys Danuta Szcząchor i Justyna Jaworska-Moskal.

 

Pod czujnym okiem pani Sołtys, panie z Ludowic ugościły nas smakowitościami. Były więc pierogi mięsne z kapustą podane jak trzeba na gorąco, dopieszczone porcje mięsiwa, wędliny, jaja i inne dobroci.

Szkoda tylko, że to była kolacja, bo przecież na noc objadać się nie jest zdrowo!