Protokół

z posiedzenia komisji Historycznej i Odznaczeń Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP z dnia 11 lutego 2016 roku w siedzibie OSP Wąbrzeźno.

-----------------------------

Obecni członkowie Komisji; 

Od lewej; Andrzej Kujaczyński, Lidia Czyżak, Zygmunt Baran, Janusz Marcinkowski, Janusz Kopczyński i Stefan Pyć.

 

 

Posiedzenie Komisji odbyliśmy w siedzibie OSP Wąbrzeźno. Gościł nas jej naczelnik, a prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP  Jarosław Herbowski.

 

Porządek posiedzenia;

1. Analiza merytoryczna i regulaminowa wniosków o  odznaczenia strażaków z  OSP powiatu wąbrzeskiego do zaopiniowania przez Prezydium Zarządu…

2.Powiatowa kronika strażacka z lat 1991-2015; stan przygotowania tekstu, podjęcie zadań w celu jej ‘dopracowania’, przyjęcie koncepcji ułożenia jej treści.

3. Ustalenia kandydatur strażaków z powiatu wąbrzeskiego do wojewódzkiej księgi ‘Zasłużeni strażacy województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przebieg posiedzenia;

Ad.1.

Do Komisji zgłoszono następujące wnioski odznaczeniowe;

  1. „Medal im. Bolesława Chomicza”; dla jednego strażaka z powiatu.
  2. „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”, w tym: ‘Złoty’; pięciu strażaków  z OSP Wielkiego Pułkowa i  Kotnowa, na ‘Srebrny’ dziesięciu z OSP Czaple, Kotnowo, Wielkie Pułkowo i Orzechówka, oraz na ‘Brązowy’ dla czterech strażaków z OSP Błędowo, Wielkie Pułkowo, Orzechówko.
  3. „Strażak Wzorowy” zaopiniowano 19 wniosków dla strażaków z OSP; Błędowo, Wielkie Pułkowo, Przydworza, Ryńska, Wąbrzeźna i Ergisu.

Wobec błędów technicznych i regulaminowych Komisja nie mogła pozytywnie zakwalifikować pięć wniosków.

Przy tej okazji apelujemy, aby wypełniając wniosek starać się pamiętać, iż wszystkie rubryczki muszą być wypełnione zgodnie z opisem, a uzasadnienie winno zawierać konkretne prace, działania w jakich uczestniczył strażak. We wniosku należy również wpisywać niezbędne daty i inne szczegóły, które pozwolą Komisji na jednoznaczne określenie, czy wniosek ma szansę powodzenia, czy też zgodnie z regulaminem odznaczania wniosek nie może być przyjęty.

Ad.2. Powiatowa kronika…

Przyjęto dwa warianty  ‘powiatowej kroniki’ nad którą prace chcemy zakończyć w bieżącym roku.

Będą to kroniki według koncepcji;

a/ Janusza Marcinkowskiego; podstawowa  kronika zachowa tradycyjny układ roczników, począwszy od roku 1999 do 2015 roku włącznie.

b/ Jarosława Herbowskiego; dla potrzeb podsumowania i zapisania działań w poszczególnych kadencjach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP na podstawie istniejących kronikarskich zapisów zostanie utworzona „kronika kadencji ….”, której treść zostanie zgrupowana według form działalności, np.; zawody seniorów/ zawody oldboyów/  OTWP/  strzelanie/ akcje ratowniczo-pożarnicze … itp… Poszczególnie ‘działy’ będą weryfikowane i dopełniane treściowo przez Komisje Zarządu Powiatowego, kronikarzy OSP i Komendę Powiatową PSP. Do prac nad kroniką zapraszamy wszystkich chętnych.

Ad. 3. Do końca lutego do wojewódzkiej księgi wpisany zostanie  Henryk Szymczak z Wąbrzeźna. Na następne lata należy przygotować biografie druhów; Zygmunta Jędrzejewskiego z Nowej Wsi Królewskiej i Adama Nawrockiego z Ryńska.

Protokołował; Przewodniczący Komisji … Janusz Marcinkowski.