Zebranie OSP Uciąż ‘2016’

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

Zebranie w dniu 13 lutego 2016 roku otworzył prezes OSP Marian Piątek. Prowadzenie zebrania powierzono Januszowi Marcinkowskiemu.  Na stan 24 obecnych było 19 strażaków, tj. 79, 2 %.

Rozpoczynający zebranie poprosił zebranych o upamiętnienie ‘minutą ciszy’ zmarłych w roku 2015 druhów z OSP Uciąż. Na ‘wieczną służbę’ odeszli; Stanisław Wilk i Stanisław Łuszczak.

 Sprawozdanie Zarządu przedstawił Marian Piątek. Zawierało ono między innymi wątki;

Zebranie OSP.

10 stycznia 2015 roku w sobotę o godz. 17,00 odbyto zebranie sprawozdawcze z działalności OSP Uciąż za rok 2014. Sprawozdanie w imieniu Zarządu OSP i  24 strażaków-członków OSP złożył prezes OSP Marian Piątek. Wspomniany zarząd w roku ubiegłym odbył 8 posiedzeń.

Remont remizy OSP.

W grudniu 2014 roku złożyliśmy wniosek do  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu  i do gminy o udzielenie wsparcia finansowego na remont remizy OSP w Uciążu. Wniosek został sformułowany następująco;

„OSP Uciąż wnioskuje o udzielenie naszej OSP pomocy finansowej w przeprowadzeniu remontu naszej remizy, wybudowanej w 1964 r. i od tamtej pory nie modernizowanej. W remizie przechowujemy nasz sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyposażenie osobiste i lekki samochód pożarniczy typu ŻUK. Oprócz tego przechowujemy tu zabytkową, nieliczną już w remizach naszego rejonu konną sikawkę. Modernizacja naszej remizy, zakup umundurowania, poza tym, że był potrzebny, to był czyniony z myślą o planowanej uroczystości 115 lenia naszej jednostki.

Remizę i sikawkę uwieczniła na płótnie Barbara Brendel-Kwiatkowska, żona wojewody Bernarda Kwiatkowskiego

Posiedzenie  robocze

Prezydium Zarządu Oddziału w dniu 10 lutego 2015 r. Gminnego ZOSP z udziałem prezesów-naczelników OSP na sali urzędu gminy. Uczestniczył w nim prezes Marian Piątek.

Przedmiotem spotkania było;

- analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,

- sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W niedzielę 26 kwietnia strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. Brał e niej między innymi Jerzy Rajca.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015 r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach prze które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Uciąż; strażacy pracowali w Dąbrówce.

Ryszard Krystoszek, Jerzy Rajca, Kazimierz Künstler, Józef Taczyński.

Zawody gminne sportowo pożarnicze w Płużnicy.

Organizatorem corocznych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy w dniu  6 czerwca 2015 roku

Młodzież z Uciąża; Paweł Darul, Karol Rajca, Sebastian Jankowski, Kamil Treichel, Szymon Michałowski, Hubert Rajca, Arkadiusz Mul.

 

Niżej ‘seniorzy’ OSP Uciąż; Marek Künstler, Radek Krystoszek, Patryk Michałowski, Kamil Grandzicki, Przemysław Piątek, Ireneusz Borowski, Kamil Jankowski, Aleksander Piątek.

Wśród życzliwych obserwatorów; Jerzy Rajca naczelnik OSP i jej prezes Marian Piątek. Dalej Sołtyska wsi Lucyna Michałowska i Andrzej Kujaczyński.

Klasyfikacja generalna zawodów  seniorów ułożyła się następująco;

I miejsce OSP Uciąż, potem; Błędowo, Płużnica, Czaple, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Ostrowo. Prawdę mówiąc wygrali wszyscy, którzy przyjechali na to coroczne strażackie święto.

Obchody 115 lecia OSP Uciąż.

Zobowiązano Zarząd OSP Uciąż w składzie: prezes Marian Piątek, naczelnik Jerzy Rajca, skarbnik  Ryszard Wiesław Krystoszek, sekretarz Zbigniew Taczyński; do wspólnej pracy w zrealizowaniu wszystkich elementów organizacyjnych zmierzających do przygotowania, organizacji i zadbania o prawidłowy przebieg uroczystości obchodów, wykonania i wręczenia sztandaru w dniu 20 czerwca  2014 r.

Nad całością czuwał prezes OSP Marian Piątek.

Posiedzenie sztabu organizacyjnego 115 lecia; Zbigniew Taczyński, Wiesław Krystoszek, Jerzy Rajca, Kazimierz Künstler, Andrzej Kujaczyński. Poza fotką zostali Marian Piątek i autor.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy.

          W składzie Prezydium od 2011 roku, czyli w trakcie kadencji 2011-2016 pracował przedstawiciel OSP Uciąż Marian Piątek pełniąc funkcję strażackiego, gminnego strażnika.

 Na posiedzeniach Prezydium ustalane są wszystkie najistotniejsze sprawy strażackie, od ustalenia budżetu, po organizację kilkudziesięciu zadań rocznie w których uczestniczą strażacy gminy Płużnica.

 

Opłatek ‘2015’.

Z naszej jednostki wyjechali do Kotnowa;

 

Kazimierz Künstler, Stanisław Treichel, Józef Taczyński.

 

 

 

 Jerzy Rajca i Marian Piątek

Natomiast w opłatku powiatowym w Wąbrzeźnie brali udział; Józef Taczyński i Marian Piątek.

Kronika OSP Uciąż.

W 2015 roku została napisana (Janusz Marcinkowski) i oprawiona kronika OSP Uciąż, za złożono mi piękne podziękowanie!

                     ---------------------------------

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Ryszard Krystoszek; „na dzisiaj w kasie łącznie  840 zł”. Natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Cezary Borowski, który jednocześnie uznając dobrą pracę Zarządu w 2015 roku postawił wniosek o uchwalenie dla ustępującego Zarządu absolutorium.

W czasie dyskusji sprawozdanie uzupełnił Sławomir Michałowski wskazując, iż do wyróżnionych strażaków należy dołączyć Dawida Krystoszka za prace w remizie OSP.

Wybory w OSP Uciąż.

Strażacy przyjęli system głosowania jawnego w wyborze władz i delegatów na zjazd gminny OSP.

W wyborach tegorocznych nie nastąpiły zmiany i skład władz kształtuje się następująco;

Zarząd OSP;

Prezes; Marian Piątek,

Wice prezes Kazimierz Künstler,

Naczelnik; Jerzy Rajca,

Sekretarz; Zbigniew Taczyński,

Skarbnik; Ryszard Krystoszek,

Gospodarz; Sławomir Michałowski.

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący; Cezary Borowski,

Sekretarz; Marcin Taczyński,

Członek; Jan Tomczyk.

Delegatami na Gminny Zjazd Delegatów OSP wybrano;

  1. Mariana Piątka,
  2. Jerzego Rajcę,
  3. Adama Młynarczyka.

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano;

Mariana Piątka i Jerzego Rajcę.

W planie działania na 2016  znalazły się wnioski:

-dokończenie remontu remizy,

-zakup z funduszu wiejskiego dresów dla Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej,

-3 kurtki dla członków pocztu sztandarowego.

Fotograficzna kronika walne OSP Uciąż;

 

Od lewej; Cezary Borowski, Dawid Krystoszek, Kazimierz Künstler, Józef Taczyński i Adam Młynarczyk.

Edward Kruk, Zbigniew Taczyński, Marian Piątek, Zbigniew Mejger, Przemysław Piątek.

 

 

Stanisław Treichel, Andrzej Kiełbowicz, Ireneusz Borowski, Leszek Ozorowski, bliski sąsiad; radny i sołtys Nowej Wsi Królewskiej.

 

Autor zapędzony do różnych ‘pisarskich ’prac.