Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zebranie OSP Pływaczewo '2016'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pływaczewie w dniu 12 lutego 2016 r.

Według materiałów Lidii Czyżak.

---------------------------------------

Zebraniu przewodniczył druh Marcin Buchalski. w zebraniu uczestniczyło 28 druhów co stanowi 77,7%. Wobec powyższego zebranie było prawomocne. Obecni byli; Władysław Łukasik wójt gminy, pełniacy jednocześnie funkcje prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, sekretarzem tegoż Zarządu jest Lidia Czyżak.

Sprawozdanie z działalności OSP za 2015 r. przedstawił  druh Marcin Buchalski, finansowe Konrad Szczyrbicki oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej referował Wiesław Buchalski.

Po omówieniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium Zarządowi, zebrani druhowie w głosowaniu jawnym dokonali wyboru władz OSP na kolejną 5 letnią  kadencję.

W skład nowego Zarządu OSP Pływaczewo  weszli:

1.Zenon Zarembski-prezes.

2.Konad Szczyrbicki-naczelnik.

3.Marcin Buchalski-sekretarz.

4.Wojciech Góralski-skarbnik.

5.Janusz Kopeć-gospodarz.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1.Wiesław Buchalski-przewodniczący.

2.Arkadiusz Golba-sekretarz.

3.Marcin Kopeć-członek.

Delegatami na Zjazd Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP zostali:

1.Zenon Zarembski.

2.Marcin Buchalski.

3.Konrad Szczyrbicki.

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Wąbrzeźno wybrano druha Zenona Zarembskiego.

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik pogratulował jednostce za działalność, między innymi za udział w zawodach gminnych i powiatowych. Życzył nowemu Zarządowi, aby pracował co najmniej tak jak poprzedni.

-----------------

 

 Prezes Teofil Foksiński zrezygnował z kandydowania. Byłemu Prezesowi Dziękujemy i Życzymy Wszelkiej Pomyślności!

 

 

 

 Komisja Rewizyjna, od lewej; Wiesław Buchalski, Arkadiusz Golba, Marcin Kopeć.

 Zarząd OSP Pływaczewo, od lewej; Wojciech Góralski, Marcin Buchalski, Janusz Kopeć, Konrad Szczyrbicki i Zenon Zarembski.

Kategoria: /