Zebranie OSP Jaworze.

Według materiałów Lidii Czyżak.

 

Zebraniu sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniu 13 lutego 2016 r. Przewodniczył druh Waldemar Marchewka. Obecnych na zebraniu było 19 druhów  na stan 25 członków zwyczajnych co stanowiło 76% .Wobec powyższego zebranie było prawomocne.

Od lewej; naczelnik OSP Jaworze Adam Ciupak, radny Kamil Zarębski,  prezes OSP Jaworze Waldemar Marchewka, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik, Komendant Gminny Wojciech Dombrowski.

Sprawozdanie z działalności OSP Jaworze za 2015 r. przedstawił druh Waldemar Marchewka ,finansowe zreferował druh Piotrowski Józef, komisji rewizyjnej druh Kalinowski Ryszard.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Ryszarda Tasiora.

Po omówieniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium Zarządowi, zebrani druhowie w głosowaniu tajnym dokonali wyboru władz OSP na kolejna kadencję.

W skład nowego Zarządu OSP Jaworze weszli:

1.Waldemar Marchewka, prezes.

2.Mateusz Tasior, naczelnik-wiceprezes.

3.Józef Piotrowski, skarbnik

4.Magda Tasior, sekretarz.

Skład Zarządu: Józef Piotrowski,Waldemar Marchewka, Magda Tasior, Mateusz Tasior.

Do Komisji rewizyjnej wybrano:

1.Ryszard Kalinowski –przewodniczący

2.Kowalski Leszek –sekretarz

Sławomir Strocki –członek

Zdjęcie od lewej: Kowalski Leszek, Sławomir Strocki, Kalinowski Leszek.