Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zebranie OSP Lipnica '2016'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Lipnica.

[Według Sławomira Szmytkowskiego komendanta gminnego OSP]

Obradowali strażacy OSP Lipnica. Wysłuchano sprawozdań z działalności w roku 2015, w którym uczestniczono  w życiu wsi i ogólnie mówiąc w pracach w sferze kultury, sportu i gotowości do niesienia pomocy w razie takiej potrzeby. W zebraniu uczestniczyło łączenie 17 strażaków, w tym także przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego OSP gminy Dębowa Łąka.

Dokonano wyboru Zarządu (na zdjęciu) w składzie;

 

Maron Jan - prezes OSP Lipnica
Cechowy Marek - naczelnik
Zieliński Dariusz - skarbnik
Szmytkowski Sławomir - sekretarz
Wilczewski Bartosz - członek zarządu

Zarządowi i strażakom z Lipnicy życzymy Dobrej Strażackiej Roboty w następnej kadencji 2016-2021.

Kategoria: /