Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Wąbrzeźno.

Notatkę sporządził Janusz Marcinkowski.

---------------------------------------------------

 

Zebranie urządzono 19 lutego 2016 roku, o godz. 17,oo na głównej ‘hali’ remizy nowej siedziby OSP, gdzie na 41 członków miejskiego stowarzyszenia strażaków zebrało się 31 strażaczek i strażaków, co stanowiło 75.6 % stanu.

 W roku sprawozdawczym ‘2015’ przyjęto jednego strażaka.  W OSP jest również dwóch członków honorowych. W Stowarzyszeniu jest 11 pań-strażaczek wspierających działalność męskiej ‘części’ jednostki.

Wąbrzescy strażacy dbają o młodzież. Przy OSP funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składająca się z 11 młodzieńców. Młodzież ma również szanse sportowego wyżycia się w drużynie sportowej.

Na sali obrad...

Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru wąbrzeskich strażaków i odegraniem naszego, strażackiego hymnu. W poczcie sztandarowym wystąpili;

 Lucjan Nowosielski, Karol Dzielski, Mateusz Świniarski.

 

 

Wśród gości zauważyliśmy ks. Jana Kalinowskiego i starościnę Bożeną Szpryniecką (na zdjęciu),  a także; w-ce burmistrza Wojciecha Berezę, zastępcę komendanta powiatowego PSP bryg. Ireneusza Wiśniewskiego,  komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Grzybka, kierownik GKiM Marzannę Wiśniewską, a także członków wspierających; Marka Rumińskiego i Henrykę Kowalską. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP reprezentował autor notatki.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Wąbrzeźnie w latach poprzedniej kadencji; 2011-2016 kierował zarząd w składzie;

Prezes Stefan Pyć.

Naczelnik Jarosław Herbowski.

w-ce prezes Roman Ronowski.

sekretarz Janusz Kopczyński.

skarbnik Henryk Radzymiński,

Funkcje kontrolną prowadziła Komisja Rewizyjna w składzie; Ryszard Henryszewski, Marek Węglerski i Robert Stasiak.

Marek Węglerski i Stefan Pyć.

          Na przewodniczącego zebrania wybrano Marka Węglerskiego, natomiast protokołowanie obrad powierzono Julii Nowosielskiej. Przewodniczący sprawnie przeprowadził czynności wyboru komisji; mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków, które pomogły w przeprowadzeniu zebrania, przyjęciu sprawozdań i  wyboru nowych władz Stowarzyszenia na następną kadencję lat 2016-2021.

Sprawę z działań strażackich w 2015 roku dali;

 • Ø sprawozdanie Zarządu prezes Stefan Pyć,
 • Ø sprawozdanie finansowe skarbnik Henryk Radzymiński,
 • Ø sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

W sprawozdaniu Zarządu OSP z pracy w 2015 roku, znalazły się wszystkie elementy pracy strażaków; poczynając od udziału w szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach, w obchodach świąt, kolejnych rocznic (140 lecia OSP), aż po udział w akcjach ratowania życia i mienia mieszkańców miasta i okolicy. Do przełomowych osiągnięć w życiu tej jednostki zapisać należy; remont imodernizację nowej siedziby i włączenie OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Równolegle uzupełniono wyposażenie osobiste strażaków i sprzęt ratowniczy. Jak to bywa okazało się też, iż w zadaniach na 2016 rok zostało jeszcze wiele do zrobienia, choćby w remoncie dalszych pomieszczeń i w spełnieniu marzeń o nowym pożarniczym samochodzie.

Ryszard Henryszewski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a skarbnik Henryk Radzymiński mówił o stanie finansów OSP.

 

 Janusz Kopczyński i Jarosław Herbowski.

 W dyskusji zabrał głos Jarosław Herbowski, który mówił o tym, iż OSP Wąbrzeźno winna być we wszystkich sprawach naj…naj...; póki co ma ona największą siedzibę, a winna być jeszcze najlepiej wyposażona i najlepsza w prowadzeniu akcji ratowniczo-pożarniczych.

Przypomniał również, iż 60 000 zł z budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno pozwoliły na remont pomieszczeń nowej siedziby, wyposażenie obiektu w elektroniczne sterowanie i zabezpieczenie oraz kupna osobistego wyposażenia strażaków. Wszystkie te osiągnięcia zbudowane zostały zaangażowaniem i mobilizacją strażaków. Wobec takiego bogatego zakresu wykonanych prac na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd OSP w głosowaniu jawnym uzyskał jednogłośne skwitowanie za dzizałania w roku 2015.

Zebranie, pozytywnym głosowaniem zatwierdziło zmiany w statucie. Ogólnie mówiąc zmiany polegały na podkreśleniu obowiązków strażaków  w dziedziinie obrony cywilnej, pomocy ratowniczej, działań na rzecz ochrony środowiska, współpracy zagranicą (Syke…), dbałością o dorobek historyczny OSP itp. W statucie dokonano również zmian w sposobie wyboru Zarządu, co w uproszczeniu bedzzie skutkować w przyszłości, iż zebranie walne wybierze prezesa OSP, a ten będzie miał prawo dobierać  sobie  kandydatów  na członków Zarządu. Nie zapomniano również  o formalnym ustanowieniu znaku OSP Wąbrzeźno, według niżej przedstawioonego obrazu!

Znak OSP Wąbrzeźno.

 

 

 W głosowaniu tajnym wybrano władze OSP Wąbrzeźno;

 

ZARZĄD

    1. Prezes; Pyć Stefan.

    2. V-ce Prezes; Kopczyński Janusz.

    3. Naczelnik; Herbowski Jarosław.

    4. Z-ca Naczelnika; Henryszewski Ryszard.

    5. Sekretarz; Dzielski Karol.

    6. Skarbnik; Jankowski Jerzy.

    7. Gospodarz; Henryszewska Barbara.

    8. Członek Zarządu; Brachowski Piotr.

    9. Członek Zarządu; Papież Radosław.

KOMISJA  REWIZYJNA

    1. Przewodniczący; Bednarski Tomasz.

    2. Członek  KR; Węglerski  Marek.

    3. Członek  KR; Świniarski Jan.

DELEGACI  NA  ZJAZD  ZOM ZOSP RP

 1. Pyć  Stefan
 2. Kopczyński Janusz
 3. Herbowski Jarosław
 4. Henryszewski Ryszard
 5. Dzielski Karol
 6. Jankowski Jerzy
 7. Henryszewska Barbara
 8. Brachowski Piotr
 9. Papież Radosław

10.Bednarski Tomasz

11.Węglerski Marek

12.Świniarski Jan

13.Brachowski Jarosław

14.Głodzik Agata

15.Radzimiński Henryk

16.Ronowski Roman

---------------------------------------

          Uczestnicząc w pierwszej części zebrania OSP Wąbrzeźno sporządziłem notatkę, ale wobec konieczności ‘ucieczki’ z niego bez złożenia podziękowań wąbrzeskim strażakom za ich Służbę, niniejszym nadrabiam ten miły obowiązek; Życząc im spełnienia ich marzeń o idealnej straży pożarnej dobrze służącej mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Mają się bowiem na czym oprzeć; jest siedziba, wyposażenie, jest wola dobrej strażackiej roboty, a na dodatek są wspierani oczywistym przekonaniem ludzi o sensie i potrzebie takiej publicznej pracy! [Z życzeniami; Janusz Marcinkowski]