Zebranie OSP Jarantowice.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie zwołano na wieczór 19 lutego 2016 roku w miejscowej świetlicy wiejskiej. Na stan 20 strażaków na zebraniu stawiło się 15 strażaków, co stanowi 55 %.

W kadencji lat 2011-2016 władzę w OSP dzierżył Zarząd w składzie;

Prezes Szydzik Zbigniew

w-ce prezes Dudkiewicz Krzysztof

naczelnik Leja Roman

z-ca naczelnika Łuszczak Łukasz

sekretarz Fuks Agnieszka

skarbnik Szydzik Wiesław

gospodarz Budniewski Leszek

kronikarz Fuks Karolina

Na przewodniczącego obradami wybrano Piotra Makowskiego.

 Sprawozdanie Zarządu za działanie strażaków w 2016 roku złożył naczelnik OSP Roman Leja. Finansowe natomiast przedstawił Wiesław Szydzik, a Komisji Rewizyjnej Ryszard Dudkiewicz (W składzie komisji pracowali Roman Wzorek i Łukasz Łuszczak).

Strażacy z Jarantowic na zebraniu.

Prowadzący zebranie; 

Od lewej; Jerzy Gołembiewski, Piotr Makowski, Zbigniew Szydzik.

 

Władysław Łukasik wójt gminy i prezes gminny OSP w jednej osobie, Wojciech Dombrowski komendant gminny OSP.

 

 

 Lidia Czyżak sekretarz gminny OSP i kpt. Jarosław Kubasik z PSP Wąbrzeźno.

W akcjach ratowniczo-pożarniczych uczestniczyli; Krzysztof Dudkiewicz (8 razy), Roman Leja (4), Wiesław Szydzik (4), Piotr Makowski (7), Leszek Budniewski (3), Ryszard Dudkiewicz(2), B  Szydzik (4), Zbigniew Szydzik (5), Rafał Bieda (2), M  Zając(0), Marcin Szydzik (3), Łukasz Łuszczak (0), Michał Szydzik (2).

W 2015 roku OSP z pomocą gminnych pieniędzy zakupiła; agregat prądotwórczy, jeden komplet ubrania koszarowego, po  dwie sztuki/komplety; ubrań bojowych, butów, hełmy bojowe, kominiarki. Ponadto kupiono rozdzielacz wody, radiotelefon i nożyce typu ‘lukas’.

Wykonano wiele prac remontowych, porządkowych w remizie i na terenie wokół niej. Ośnieżano, koszono trawnik. Zamontowano maszt oświetleniowy na samochodzie, wymieniono oświetlenie wozu, położono kostkę na podjeździe i parkingu.

Strażacy uczestniczyli w akcjach charytatywnych, w gminnych dożynkach, turniejach sportowych, zawodach pływackich i zawodach sportowo-pożarniczych.

W poczet strażaków przyjęto Adriana Makowskiego, który od wielu lat był członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd OSP;

Prezes Zbigniew Szydzik.

w-ce prezes Roman Leja

Naczelnik

Sekretarz

Skarbnik 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli;

Piotr Makowski przewodniczący,

Łukasz Łuszczak sekretarz,

Jerzy Gołembiewski.

Strażacy z Jaranowic.

 

Siedzą; Adrian Makowski, Mieczysław Szydzik, Ryszard Dudkiewicz.

Od lewej siedzą; Leszek Budkiewicz, Wiesław Szydzik, Michał Szydzik, Roman Leja, Łukasz Łuszczak, Piotr Makowski, Wiesław Szydzik, Marcin Szydzik, Zbigniew Szydzik.