Zebranie OSP Czaple.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

          Zebranie zwołano na dzień 19 lutego 2016 roku w świetlicy wiejskiej. Prowadzenie powierzono Jarosławowi Tylmanowskiemu. Na stan 30 strażaków w zebraniu uczestniczyło w zebraniu 16 co stanowi  53%

          W zebraniu brali udział goście; Edward Kruk prezes gminny OSP, Jarosław Tylmanowski członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, Jarosław Kubasik prezes OSP Płużnica oraz spóźniony autor tej notatki.

Czapelscy strażacy. W przysiadzie; Henryk Kowalik, Jerzy Wąż, Sławomir, Szymon Kozłowski. Od lewej stoją; Adam Koba, Rafał Wąż, Jarosław Jankowski, Marian Ingram, Dorota Wąż, Marian Sądowski, Edward Kruk, Tadeusz Bukowski, Marek Graduszewski, Bogdan Sosnowski, Andrzej Kujaczyński, Jarosław Kubasik, Jarosław Tylmanowski. 

Strażacy wybrali Zarząd OSP w składzie;

Prezes; Andrzej Kujaczyński.

Naczelnik; Marian Sądowski.

Sekretarz; Marian Ingram.

Skarbnik; Bogdan Sosnowski.

Członek zarządu; Dorota Wąż.

Gospodarz; Marek Graduszewski.

Komisja Rewizyjna; Sławomir Magiera przewodniczzący, Szymon Kozłowski sekretarz, Henryk Kowalik członek Komisji.

Delegaci na zjazd gminny delegatów;

  1. Kujaczyński Andrzej
  2. Sądowski Marian.
  3. Graduszewski Marek.
  4. Ingram Marian.

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP;

Kujaczyńskiego Andrzeja i Mariana Sądowskiego.

Po zebraniu goście i strażacy zostali zaproszeni na poczęstunek, który serwowała  pani sołtys wsi Dorota Wąż.

Sprawozdanie za rok 2015

----------------------------------

W sprawozdaniu Zarządu prezes OSP Andrzej Kujaczyński przypomniał o działaniach w 2015 roku.

Zakupy 2015 r.

Z funduszu wiejskiego kupiono 12 koszarówek; bojowych mundurów dla sekcji „sikawki”. Mundury te wręczyła p. sołtys Dorota Wąż na zebraniu. Była jedna mała niedogodność. Strażacy musieli sami przyszyć sobie guziki!

Wnioski z zebrania;

-przekazać informację do OSP Czaple o możliwości wyjazdu na obóz strażacki-młodzieżowy do Piły Młyn.

- przekazać wniosek OSP i wsi Czaple o zdjęcie przez gminę syreny z dachu świetlicy, która to powoduje systematyczne niszczenie stropu. Praca ta musi być wykonana do maja br. ponieważ w tym miesiącu wieś i strażacy przystąpią do prac remontowych.

W zebraniu udział wzięli;

Sołtyska wsi Czaple Dorota Wąż i członkowie  Zarządu Powiatowego OSP i Prezydium Zarządu Gminnego; Edward Kruk prezes i Janusz Marcinkowski sekretarz.

Obecni byli strażacy; Tadeusz Bukowski, Patryk Ciszewski, Marcin Dąbrowski, Piotr Graduszewski, Marek Graduszewski, Marian Ingram, Henryk Kowalik,  Bogdan Kwiatkowski, Dominik Kwiatkowski, Adrian Kujaczyński, Andrzej Kujaczyński, Sławomir Magiera, Marian Sądowski, Bogdan Sosnowski, Bogdan Szcząchor, Wojciech Szcząchor, Patryk Szpręglewski, Dorota Wąż, Jerzy Wąż.

Na zebraniu w poczet strażaków OSP Czaple przyjęto Patryka Szpręglewskiego.

Uczestnictwo w obradach;

Prezydium Zarządu Oddziału w dniu 10 lutego 2015 r. Gminnego ZOSP z udziałem prezesów-naczelników OSP na sali urzędu gminy.

Przedmiotem spotkania było;

- analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,

- sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.

Warta przy ‘Pańskim grobie’ w dniu 4 kwietnia 2015 r.

Warta w przy grobie Pańskim. Obszar wsi Czaple podzielony jest pomiędzy dwie parafie w Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej.  Tradycyjnie więc OSP w Czapach wystawiła warty w kościołach parafialnych.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków.

 W poczcie sztandarowym, w historycznym mundurach przedwojennej straży na ‘Jasnej Górze’ stawili się strażacy z Czapel; Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński i Bogdan Sosnowski.

Strażacy OSP w Czaplach posiadając specjalną przepustkę wraz ze sztandarem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zajęli miejsce na jasnogórskich murach tuż przy ołtarzu. Ich jasne historyczne mundury szczególnie wyróżniały się wśród innych przybyłych pocztów sztandarowych. 

Po mszy płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.

Z Czapel pojechali; Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński, Adrian Kujaczyński, Bogdan Sosnowski.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach prze które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Nasi strażacy zabezpieczali centralną część Płużnicy, koło urzędu gminy; Henryk Kowalik, Kamil Jankowski, Marian Ingram, Adrian Kujaczyński.

Posterunek w centrum Płużnicy; Sławomir Magiera, Marian Sądowski, autor, Marcin Dąbrowski.

Powiatowe obchody ‘Dnia Strażaka’.

Do Chełmna  9 maja 2015 r. na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie OSP w Czaplach udała się do „miasta zakochanych” w celu uświetnienia uroczystości, na które przybył wiceminister w MSW Sekretarz Stanu  Pan Grzegorz Karpiński.

Spotkania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

W dniu 18 maja 2015 r. narada została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych. Uczestniczyli w niej nasi przedstawiciele.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Bydgoszczy30 maja 2015

          Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu OSP Czaple udała się do Bydgoszczy w celu uświetnienia uroczystości, na którą przybyła m.in. Pani Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Wojewoda i Komendant Główny PSP.

Zawody sportowo-pożarnicze w Płużnicy.

Pojechaliśmy na nie 6 czerwca 2015 roku w składzie; Marek Graduszewski, Rafał Wąż, Bogdan Sosnowski, Kamil Jankowski, Marcin Dąbrowski, Adrian Kujaczyński, Tomasz Kowalik, Sławomir Magiera i Marian Sądowski.

W wyniku silnej konkurencji klasyfikacja generalna ukształtowała się następująco; Uciąż, Błędowo, Płużnica, Czaple, Nowa Wieś Król., Działowo i Ostrowo.

Ponadto nasz reprezentant Bogusław Sosnowski wziął udział w strzelaniu z wiatrówki, konkurencji po raz pierwszy wprowadzonej przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskigo.

Obchody 90-lecia OSP Świekatowo powiat Świecie.

Wyjechaliśmy tam 13 czerwca 2015 r. na zaproszenie prezesa OSP w Świekatowie, który zaprosił delegację OSP Czaple na uroczystość jubileuszową jednostki.

115 lecie OSP w Uciążu.

Do druhów w Uciążu w dniu ich wielkiego święta 20 czerwca 2015 roku pojechali; Marian Sądowski, Marcin Dąbrowski i Marian Ingram. W skład obywatelskiego komitetu ufundowania sztandaru dla miejscowej OSP wszedł dh Andrzej Kujaczyński jako przedstawiciel Zarządu Gminnego OSP.

Zdjęcie masztu.

W czerwcu OSP Czaplach rozpoczęła demontaż masztu syreny elektrycznej z dachu wiejskiej świetlicy. Maszt został posadowiony w nowym miejscu przy remizie.

3 lipca 2015 r.  Wąbrzeźnie.

Na obchody 140-lecia OSP Wąbrzeźno połączone z uroczystością włączenia do KSRG. OSP w Czaplach zainscenizowała pokaz sposobu gaszenia pożarów w latach dwudziestych ubiegłego wieku na wąbrzeskim placu Jana Pawła II.

Wizyta młodzieży w Hagen.

W ramach współpracy między niemiecką gminą Hagen a gminą Płużnica 20 osobowa grupa naszej strażackiej młodzieży wyjechała dnia 4 lipca do Niemiec do naszych przyjaciół. W wyjeździe uczestniczyła również pięcioosobowa grupa strażaków, a wśród nich dh Andrzej Kujaczyński. Jednym z punktów wyjazdu była wizyta w straży zawodowej miasta Bremerhaven 

16 sierpnia 2015 r.;

Uczestniczyliśmy w II Europejskich i XV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Śmiglu.  OSP w Czaplach zajęła 21 miejsce w krajowych zawodach sikawek.

27 sierpnia 2015 r.

W powiatowych zawody strzeleckie z KBKS w Wałyczyku uczestniczył Andrzej Kujaczyński, który zajął indywidualnie III miejsce. Drużyna gminy Płużnica zajęła miejsce V. następnie 5 września 2015 r. w między powiatowych zawodach strzeleckich z KBKS w Wałyczyku brał udział dh Andrzej Kujaczyński, który zajął indywidualnie II miejsce. Drużyna powiatowa zajęła miejsce I.

24 września 2015 r.

W spotkaniu seniorów pożarnictwa gminy Płużnica w OSP w Czaplach gościliśmy łącznie pond 30 seniorów z 9 jednostek OSP z terenu gminy Płużnica. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalnych mediów.

Uczestnicy spotkania i seniorzy osoby towarzyszące z OSP z terenu gminy Płużnica;

Błędowo: Kazimierz Klajnert, Jan Szatkowski i Kazimierz Chmielewski.

Ostrowo: Zygfryd Rygielski i Grzegorz Sokół.

Józefkowo: Jerzy Figalski i Grzegorz Mendyk.

Nowa Wieś Królewska; Tadeusz Ciszewski, Zygmunt Jędrzejewski i Edward Kruk.

Płużnica: Tadeusz Stafiej, Tadeusz Wawszczyk i Marek Liszaj.

Wieldządz: Henryk Jankowski, Jan Wiśniewski i Zdzisław Maliński.

Uciąż; Józef Taczyński, Stanisław Treichel i Marian Piątek.

Nieobecni byli druhowie z Bielaw i Działowa z przyczyn naturalnych. Niektórzy druhowie chorują, mieli inne ważne zajęcia.

Najliczniej stawili się miejscowi strażacy i organizatorzy jednocześnie; Marcin Dąbrowski, Józef Ingram, Marian Ingram, Andrzej Kujaczyński, Zbysław Kujaczyński, Dominik Kwiatkowski, Marian Sądowski, Bogusław Sosnowski, Marcin Zdrojewski.

Uroczystość rozpoczął prezes OSP Czaple Andrzej Kujaczyński. strażaków o działaniach gminnej Straży w bieżącym roku poinformował Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. Życzenia seniorom i satysfakcje z możliwości spotkania się z seniorami złożyli goście Szymon Dudzik i Marcin Skonieczka.

Gospodarze, a raczej gospodyni wsi Czaple, jak zwykle przygotowały smakowitości, które bardzo wszystkim smakowały. Podano więc żurek  jajkiem i kiełbasą, było różne mięsiwo, ciasto, napoje i tradycyjny bigos. Naszym Miłym Paniom; Ewie Czajce, Jadwidze Kunat, Marii Kujaczyńskiej należą się nieustające podziękowania przede wszystkim za to że smacznie gotują, i za, że są ze strażakami!

Jak zawsze pamiętamy o ‘wkładzie własnym’ strażaków. Po obejściu ze strażacką czapką biesiadników okazało się, iż zebrano sumę 320 zł, co przeznaczono na ‘stół’ podczas tego wieczoru.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

Na zaproszenie; Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP i Zarządu OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.

           W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.           

          Z OSP Czaple uczestniczyli; Andrzej Kujaczyński, Sławomir Magiera, Bogdan Sosnowski i Jerzy Wąż.