Zebranie OSP Wieldządz.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. 

Zebranie odbyło się w dniu 20 lutego 2016 roku na sali świetlicy wsi Wieldządz. W zebraniu na stan 39 strażaków udział wzięło 20 osób, co stanowi 51,2 %. Prowadzenie zebrania powierzono  Zbigniewowi Malińskiemu.

Sprawozdania Zarządu i Finansowe przedstawił Mirosław Sosnowski, natomiast Komisji Rewizyjnej Jakub Simson.

Po przedstawieniu sprawozdań i wniosku Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium za 2015 rok.

Strażacy w trakcie zebrania;

 W wyborach w skład zarządu, komisji rewizyjnej, na delegatów weszli;

Zarząd;

Prezes; Zdzisław Maliński.

Z-ca prezesa; naczelnik Mirosław Sosnowski.

Z-ca naczelnika; Karol Napora.

Sekretarz; Zbigniew Curlej.

Skarbnik; Jakub Simson.

Gospodarz; Marian Kępski.

Komisja Rewizyjna; Tomasz Brodniewicz przewodniczący, Mirosław Gierada sekretarz, Marcin Grodecki członek.

Delegatami na gminny Zjazd Delegatów w dniu 15 kwietnia 2016 r.;

  1. Curlej Zbigniew
  2. Maliński Zdzisław
  3. Simson Jan
  4. Sosnowski Mirosław

Członkami Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP;

Maliński Zdzisław.

Sosnowski Mirosław.

Wnioski, sprawy;

---------------------

  1. Poprawić informację o organizowanym corocznych turnieju strzeleckim w OSP.
  2. Wnioskuje się n o zakupy; 2 kompletów mundurów wyjściowych, 3 kurtek dla pocztu sztandarowego.
  3. Wykorzystać zakup dla jednostki w ramach 1200 zł, jaki ‘należy’ do OSP Wieldządz.
  4. Powiadomić OSP o organizowanych szkoleniach podstawowych dla strażaków.
  5. Umożliwić strażakom udział w JOT w Nowej Wsi Królewskiej.

Gości zebrania; 

 

Ze sprawozdania OSP za 2015 r.

===============================

Pamięci

Tadeusza Sosnowskiego!

Występując w imieniu strażaków wsi Wieldządz i gminy Płużnica składam Rodzinie Zmarłego nasze wyrazy współczucia z powodu Jego Odejścia!

 Ze smutkiem przyjmujemy wiadomość, iż nasz Druh, przyjaciel, urodzony 7 lipca 1948 r. zmarł 29 stycznia 2015 r. Żegnamy Go dzisiaj, zgodnie z naszym strażackim ceremoniałem.

          Nasz Druh, Tadeusz Sosnowski jest kolejnym, naszym Kolegą, Przyjacielem, którego przychodzi nam odprowadzać na inną - „Niebieską Służbę!”. Był on członkiem naszego stowarzyszenia-Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieldządzu od 1969 roku. Zgodnie z naszym zawołaniem „Służył Bogu i Ludziom”, był więc czynny w tej służbie prawie 46 lat.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015 r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach przez które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Strażacy nasi czuwali na skrzyżowaniu z Bielaw z Józefkowem; Jan Simson, Mirosław Sosnowski, Zbigniew Dąbrowski, Mirosław Gierada, Zdzisław Maliński.

Notatka ze spotkania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP z Radą Gminy i Wójtem Gminy w dniu 18 maja 2015 r.

Narada została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych.

W spotkaniu uczestniczył Zdzisław Maliński.

115 lecie OSP Uciąż

W jubileuszu uczestniczył nasz poczet sztandarowy.

Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’

Spotkania z seniorami ochotnikami organizujemy raz w rok, zawsze w innej przyjacielskiej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel.

Turniej piłki siatkowej w Nowej Wsi Królewskiej.

W turnieju w dniu 28 listopada 2015 r. w Nowej Wsi Królewskiej uczestniczyła nasza drużyna, która równie dobrze mogła zwać się „klubem strażackim Simsonów’, i tak pojechali do Nowej Wsi; Kuba, Mateusz, Przemysław, Julia i Jan Simsonowie oraz Damian Kujawski, Jarosław Laska.

W sportowej i honorowej grze kolejno zajęły miejsca: I. Wieldządz,  II. Błędowo, III. Ryńsk i Działowo.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

Na zaproszenie Zarządu OSP Działowo na gminny opłatek strażacki, który odbył się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku pojechali wieldządzcy seniorzy; Henryk Jankowski i Jan Wiśniewski oraz  Mirosław Sosnowski, Jacek Grodecki, Zdzisław Maliński, Jan Simson.