Zebranie OSP Kurkocin.

Opracowanie Katarzyna Wrzesińska.

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kurkocin  odbyto w dniu 20.02.2016 r. Zebraniu przewodniczył Roman Topij-dotychczasowy prezes OSP Kurkocin.

Udział w zebraniu wzięli m.in. przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP Wąbrzeźno bryg. Ireneusz Wiśniewski, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębowej Łące Jan Szablewski i gminny komendant OSP Sławomir Szmytkowski. Przewodniczący zebrania przywitał uczestniczących czynnych członków jednostki oraz strażacką młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Coroczne sprawozdanie z działań OSP w roku 2015 zlożył naczelnik jednostki dh Dariusz Stachulak. Nakreślono również plan działalności na 2016 r. Po uzyskaniu absolutorium dla Zarządu OSP za rok 2015 przystąpiono do wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

Z-ca Komendanta PSP bryg. Ireneusz Wiśniewski i Roman Topij.

Przedstawiciee Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP; Jan Szabewski i komendant gminny OSP Sławomir Szmytkowski.

 

 

Skład nowego Zarządu OSP:


Naczelnik Dariusz Stachulak.
Prezes Zenon Stachulak.
Kronikarz Katarzyna Wrzesińska.
Z-ca Naczelnika Piotr Oliwa.
Skarbnik Sławomir Marszałek.
Sekretarz Grzegorz Sałek.
Gospodarz Jerzy Stachulak.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Damian Oliwa.
Członek Szymon Stachulak.
Członek Tomasz Nowak.
Nowym władzom OSP życzymy spełnienia oczekiwań strażaków i mieszkańców wsi i okolicy w dziele ochrony życia i mienia, a także w wielu społecznych pracach, jakie dzieją się w naszych wsiach.