ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP ERGIS S.A.

Opracowanie Jarosław Herbowski.

 

Zebranie odbyło się 26 lutego 2016 r. o godz.17.00 w Domu Strażaka OSP Wąbrzeźno. Prezes Jacek Wolski dokonał otwarcia zebrania. Zebraniu przewodniczył druh Jarosław Herbowski. Na 11 członków w zebraniu uczestniczyło 9 druhów co stanowi 81%. Wobec powyższego zebranie było prawomocne. Obecni goście: Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Stefan Pyć.

Sprawozdanie z działalności OSP za 2015 r. przedstawił  Prezes Jacek Wolski, finansowe Józef Lipiński oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Marcin Strzelecki.

W skład nowego Zarządu OSP ERGIS S.A. weszli:

1.Jacek Wolski-prezes.

2.Radosław Heger-naczelnik.

3.Marcin Strzelecki – zastępca naczelnika 

4.Józef Lipiński - skarbnik

5.Wiesław Przeczewski - sekretarz

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1.Robert Urbański - przewodniczący.

2.Bogdan Kołodziejski - sekretarz.

3.Ryszard Domżalski - członek.

Delegatami na Zjazd Oddziału Miejskiego ZOSP RP zostali:

1. Jacek Wolski

2.Radosław Heger.

3.Marcin Strzelecki

4.Józef Lipiński

5.Wiesław Przeczewski

Do Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP zostali:

Jacek Wolski

Radosław Heger

Marcin Strzelecki

 

 

Uczestnicy zebrania druhowie z OSP ERGIS w czasie obrad: Jacek Wolski, Ryszard Domżalski, Józef Lipiński, Radosław Heger, Grzegorz Grygiel i Robert Urbański.