Zebranie OSP Przydwórz.

Opracowanie Lidia Czyżak.

 Na zebraniu walnym, sprawozdawczo-wyborczym w dniu 26 lutego 2016 r. przewodniczył druh Bartosz Rewer. Obecnych na zebraniu było 20 druhów na stan 29 członków zwyczajnych co stanowi 68,96 %.

Strażacy na zebraniu…

 

Od lewej; komendant Gminny Wojciech Dombrowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, jednocześnie wójt gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, druh, w jednej osobie także sołtys wsi Jan Liwak, oraz druhowie OSP Przydwórz.

Sprawozdanie z działalności OSP Przydwórz za 2015 r. zreferował druh naczelnik OSP Przydwórz Andrzej Rewer, finansowe przedstawił druh Paweł Kicerman, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej referował  druh Tomasz Gardzisz.

Po omówieniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium Zarządowi ,zebrani druhowie w głosowaniu tajnym  dokonali wyboru nowych władz do Zarządu OSP, natomiast w głosowaniu jawnym do Komisji Rewizyjnej.

Do nowego Zarządu OSP Przydwórz weszli:

1.Damian Stankiewicz-prezes.

2.Bartosz Rewer-wiceprezes-naczelnik.

3. Rafał Stankiewicz-sekretarz.

Do Komisji Rewizyjnej OSP Przydwórz wybrano:

1.Gardzisz Tomasz-przewodniczący.

2.Michał Kwiatkowski-sekretarz.

3.Liwak Kamil-członek Komisji.

Delegatami na Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:

1.Damian Stankiewicz.

2.Bartosz Rewer.

3.Rafał Stankiewicz.

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano druha Damiana Stankiewicza.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz Komendant Gminny Wojciech Dombrowski podziękowali druhom za zaangażowanie w rozwój jednostki, za udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Nowemu Zarządowi życzymy zrealizowania planów.