Zebranie OSP Ryńsk.

Materiał Katarzyna Nawrocka, opracowanie Janusz Marcinkowski.

-----------------------------------------------------------------------------------

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołano na dzień 4 marca 2016 r.

 Wzięli w nim udział miejscowi strażacy i goście; Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, Władysław Łukasik wójt gminy i prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. Zebranie otworzył prezes OSP Ryńsk Wojciech Dombrowski.

Strażacy na sali obrad...

Przedstawiono na nim sprawozdania z pracy strażackiej w Ryńsku w poprzednim 2015 roku.  W dużym sensie było to także podsumowanie całej pięcioletniej kadencji trwającej od 2011 do 2016 roku. Był więc czas na refleksję o naszej strażackiej pracy zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańcom Ryńska i okolicznych miejscowości. Po dyskusji i udzieleniu absolutorium zarządowi jednostki za działalność w 2015 roku przystąpiono do wyborów nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Władze OSP Ryńsk wybrane na kadencję lat 2016-2021:
Prezes- Wojciech Dombrowski
V-ce prezes- Mirosław Trąba
Naczelnik- Jacek Nawrocki
Z-ca naczelnika- Jarosław Mytych
Skarbnik- Krystian Trąba 
Sekretarz- Dawid Przybysz
Kronikarz- Radosław Łachut
Członek zarządu- Przemysław Mochalski.

Zarząd OSP Ryńsk;

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- Wojciech Tomaszewski
Sekretarz- Rafal Falkiewicz
Członek- Bogdan Guzowski.

Członkowie Komisji;