Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.

----------------------------------------------------------

Opracowanie Janu Marcinkowski.

          Jedno z ostatnich posiedzeń Prezydium w kadencji 2011-2016 zwołano w dniu 10 marca 2016 r. na sali posiedzeń OSP Wąbrzeźno. Do załatwienia było kilka strażackich spraw, o których piszę niżej. Na posiedzeniu stawili się członkowie Prezydium, Komisji Zarządu… i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.


W posiedzeniu uczestniczyli;

 

 Piotr Błażejewski, Edward Kruk, Jarosław Tylmanowski.

Leszek Talarek, Jarosław Herbowski.

 

 Stefan Pyć i Stanisław Macikowski i autor notatki.

 

Przedmiotem ustaleń było;

1.              Przygotowanie i zorganizowanie IV Zjazdu Delegatów OSP z terenu powiatu wąbrzeskiego, co zgodnie ze statutem naszym przypada co 5 lat. Zjazd oceniał będzie dokonania strażackie w latach 2011-2016, a także nakreśli zadania na kolejną kadencję. Na IV Zjazd (licząc od 1999 roku) przyjedzie 40 delegatów z 39 Ochotniczych Straży Pożarnych. Będzie to ukoronowanie zebrań sprawozdawczych w OSP i Zjazdów Gminnych w czterech gminach wiejskich i mieście Wąbrzeźnie składających się na wąbrzeski powiat. Zebrani w dniu 9 grudnia br. Dokonają wyboru władz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.

Jak wspomniałem Zjazd Powiatowy może odbyć się dopiero wtedy, kiedy zrobią to wszystkie Zarządy Gminne, które wyznaczyły także swoje ‘Zjazdy’.  Najwcześniej odbędzie go Płużnica, bo 15 kwietnia, miasto Wąbrzeźno 22 kwietnia, gmina Wąbrzeźno 10 czerwca, Książki 18 czerwca i Dębowa Łąka zakończy ten cykl w dniu    2016 r.

Sprawom tym poświęcone będzie posiedzenie pełnego składu ‘starego’ Zarządu Powiatowego OSP w dniu 31 marca 2016 roku o godzinie 13.oo, a gościć będziemy w OSP Orzechowo.

Statystyka dotycząca ‘strażackich wyborów’ wygląda następująco;

------------------------------------------------------------------------------

Gmina; ilość OSP / ilość delegatów na Zjazd / ilość członków Zarządu Powiatu/

Dębowa Łąka; 8 OSP / 10 delegatów/ 3 czł. Zarządu

Książki; 4 OSP / 6 delegatów /  3 czł. Zarządu

Płużnica; 11 OSP / 10 delegatów / 3 czł. Zarządu

Gm. Wąbrzeźno; 14 OSP / 10 delegatów / 4 czł. Zarządu.

Miasto Wąbrzeźno; 2 OSP / 4 delegatów / 1 czł. Zarządu.

---------------------------------------------------------------------

Łącznie w powiecie; 39 OSP / 40 delegatów / 14 członków Zarządu Powiatu wybranych na Zjazdach Gminnych delegatów OSP.

 

2.              Mówiliśmy również o wielu innych sprawach organizacyjnych, a dotyczących kwestii;

-opiniowania wniosków o odznaczenia dla strażaków w kilku OSP,

-organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, w tym zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody planowane są na wrzesień br.,

-organizacji corocznych zawodów Oldbojów w lipcu br. u strażaków w  Zieleniu,

-wspomniano o obchodach 90 lecia utworzenia OSP w Wielkim Pułkowie w dniu 18 czerwca 2016 roku.

-na dzień 8 kwietnia br. Przygotowano Powiatowy Turniej „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, który tym razem będzie korzystał z gościnności strażaków z Nowej Wsi Królewskiej i nowo rozbudowanego i zmodernizowanego obiektu strażaków i mieszkańców wsi. Turniej rozpocznie się od godziny 10,oo rano.

-zaplanowano ‘plenerowe spotkanie’ członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w dniu 13 maja br. i to na przekór w piątek… gdzie się to odbędzie podamy trochę później,

-rozmawialiśmy również o skomplikowanym systemie zamówień na zakup wyposażenia strażaków, umundurowania, sprzętu itp.,

-zastanawiano się nad problemem organizowania Powiatowego Strażackiego Archiwum, w tym kwestii pieniędzy na przygotowanie pomieszczenia w siedzibie OSP Wąbrzeźno, gromadzenia zbiorów, ich przechowywania…