Zebranie OSP w Osieczku.

Małgorzata Boroch.                                                                                                                                                                                                                                                      

W dniu 05.03.2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na stan 70 ciu przybyło 40 strażaków.

W sprawozdaniu za rok 2015, które przedstawił  Krzysztof Zieliński przypomniano, że zakupiono; wentylator odymiający, ubranie specjalne, kominiarki, rękawice ochronne, pompę elektryczną do brudnej wody, prądownicę, kurtyny wodne, węże W-52 i W-75, stojak hydrauliczny, klucz do hydrantów nadziemnych i podziemnych. Z własnych  i ze środków FSUSR zakupiono pachołek sygnalizacyjny. Przedstawiono również sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o absolutorium dla Zarządu, który za swoją działalność otrzymał je od obecnych strażaków bez zatrzeżeń. W dalszej części zebrania przyjęto plan działalności na rok 2016, w tym założono; przyjęcie dwóch  nowych członków, remont remizo-świetlicy, zakup umundurowania, udział w szkoleniu, w zawodach sportowo-pożarniczych. Wszystko to będzie realizowane we współpraca z  partnerami społecznymi, w tym także działania strażaków dla mieszkańców, udziału w uroczystościach samorządowych, kościelnych itp.

Strażacy na sali świetlicy OSP Osieczek…  

                              

 

W zebraniu głos zabrali zaproszeni goście; Zygmunt Pastucha komendant gminny OSP, Leszek Talarek wiceprezes Zarządu Gminnego OSP, Jerzy Dutkiewicz wójt gminy Ksiażki, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP w Wąbrzeźnie i Jerzy Kwiatkowski miejscowy prezes KR.

   

Od lewej; Roman Witomski, Leszek Talarek, Zygmunt Pastucha i st. bryg. Sławomir Herbowski.

W zasadzie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Osieczek, który pozostał w tym samym składzie tj.; prezes Roman Witomski, zastępca prezesa Mirosław Macikowski, naczelnik Krzysztof Zieliński, z-ca naczelnika Lucjan Janke, skarbnik Elżbieta Obremska, sekretarz Gabriela Mucha, gospodarz Witold Boroch, kronikarz Małgorzata Boroch, członek zarządu Ryszard Nowak. Komisja rewizyjna; przewodniczący Benedykt Makowski, Jan Korzan, Stanisław Boroch.      

 

 

[Wyżej archiwalne zdjęcie zarządu]

 

Prezes OSP Roman Witomski nie zapomniał o swoich druhnach  i z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet wręczył  Paniom po ‘różyczce’.