Zaproszenie na posiedzenie Zarządu…

 

          Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zaprasza członków Zarządu na swoje posiedzenie w dniu 31 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 13.oo, na sali świetlicy OSP w Orzechowie.

W porządku posiedzenia proponujemy między innymi;

1.Prezentacja gospodarza posiedzenia-OSP Orzechowo.

2. Sprawozdania z przebiegu prac Prezydium i komisji problemowych Zarządu, oraz informacja o podjętych planach na rok 2016.

3. Informacja Prezesów Oddziałów Gminnych OSP o zakończonej kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP i przygotowaniach do Zjazdów Gminnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

5. Sytuacja pożarowa, statystyka zdarzeń, informacja o kursach i ćwiczeniach… w wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP.

6. Przyjęcie planu  pracy Oddziału Powiatowego na rok 2016.

          Nad wymieniona tematyką przewidujemy czas na dyskusje, zgłaszanie wniosków, propozycji…

*Druhów strażaków prosimy o przybycie w mundurze organizacyjnym, bez sznura i medali.

 

                                                                        Prezes

                                                     Zarządu Oddziału Powiatowego

                                                        [Jarosław Herbowski]