Powiatowy finał OTWP ‘2016’

 

Komisja, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP informuje, iż tegoroczny turniej powiatowy OTWP odbędzie się w dniu 8 kwietnia od godziny 10,oo na Sali świetlicy wiejskiej-OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

Zapraszamy do udziału w Turnieju!

 

                                                  W-ce Prezes

                            Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

                                             [Leszek Talarek]