Zarząd OSP Orzechowo ‘kadencji 2016-2021’

----------------------------------------------------------------

Prezes Zbigniew Brzeski

Naczelnik Michał Prokop

Sekretarz Tomasz Miszewski

karbnik, Adam Zawada

Członek Zarządu Jakub Ciepłowski

--------------------------------------------

Prace kronikarki OSP pełni Agnieszka Zawada.

 

Członkowie Zarządu OSP Orzechowo;

 

 

 

Agnieszka Zawada

 

Rys historyczny Agnieszki Zawady o OSP Orzechowo [2016 r].

 Historię naszej jednostki możemy odtworzyć na podstawie zapisków z kroniki pamiątkowej. Aby poznać okoliczności powstania OSP należy cofnąć się do okresu międzywojennego. Jednostka powstała w roku 1923.

 

 

Jej założycielami byli:

1. Pawłowski Wincenty-naczelnik

2. Ziętarski Alojzy-prezes

3. Ziomek Wincenty-sekretarz

4. Rynkowski Jan-skarbnik

5. Sobieraj Tomasz

6. Rusinek Jan

7. Zawada Stefan

8. Pawlica Michał

9. Jabłoński Józef

10. Ziomek Leon

11. Ziomek Marian

12. Lemańczyk Wojciech

13. Wojtas Mieczysław

14. Beskosty Paweł

15. Kowalczyk Jan

16. Smoluch Karol

17. Kowalczyk Karol

18. Smoluch Paweł

19. Stepnowski Mieczysław

20. Prusakowski

21. Wojdyła

22. Kontowski Antoni

23. Milewski Feliks

24. Pawłowski Piotr.

Wówczas jednostka działała prężnie. Oprócz akcji profilaktycznych, ochotnicy brali udział w różnorodnych akcjach organizowanych z okazji świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowych. Podczas II Wojny Światowej jednostka nadal istniała, ale jej działania były ograniczone i kontrolowane przez Niemców. Po wyzwoleniu w  1945 działalność OSP została wznowiona. Rozpoczęto gromadzenie  sprzętu, uzupełniano szeregi strażackie wracającymi z  niewoli z obozów druhami.  

24 czerwca 1973 roku zostały zorganizowane uroczyste obchody 50 lecia istnienia straży. Druhowie przynależący do organizacji mogli poszczycić się wieloma osiągnięciami w wyniku swojej aktywnej działalności m.in. posiadaniem remizy, motopompy, przyczepy, umundurowania i sprzętu bojowego.  Dzięki władzom gminy w 1983 roku w Orzechowie została otwarta nowo wybudowana remiza przy wiejskim domu kultury, natomiast w 1986 roku zakupiono nową motopompę i sprzęt niezbędny dla działalności ochotników. Ku radości zaangażowanych w działalność jednostki strażaków, w 1996 roku OSP Orzechowo otrzymała od Gminy Wąbrzeźno samochód bojowy marki Żuk. Dwa lata później tj. w 1998 roku zorganizowano kolejną rocznicę istnienia jednostki. 22 lipca 1998 r. OSP Orzechowo obchodziła 75-lecie swojego istnienia. 

Jednostka regularnie brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych, uzyskując wysokie noty. W 2004 młodzieżowa  drużyna OSP chłopców zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Festyny i organizowane wspólnie z KGW i Radą Sołecką imprezy stały się tradycją wsi. 2013 rok okazał się dla nas rokiem pełnym wyzwań i pozytywnych emocji. Na dzień 15 czerwca zaplanowano uroczyste obchody z okazji 90 lat istnienia naszej jednostki. Ponadto 30 listopada odbyły się I Powiatowe Zawody Pływackie OSP, gdzie w konkursie drużynowym zostaliśmy wicemistrzami, a w konkursach indywidualnych nasi ochotnicy stanęli na podium w każdej z grup wiekowych.

 

 Panie z KGW Orzechowo. Od lewej;  Maria Błachowicz, Katarzyna Majewska, Halina Bielińska, Małgorzata Brzeska.

 

W roku 2014 dzięki władzom Gminy Wąbrzeźno udało się wybudować nowy garaż wg wytycznych wzorcowych Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczyste otwarcie odbyło się 2 maja 2015 r. podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które mięliśmy zaszczyt zorganizować.

Remiza OSP Orzechowo.

 

 

 [Fot. 2016]

Prezesi OSP;

Od powstania OSP następujący druhowie pełnili funkcję prezesa:

1.Alojzy Ziętarski

 2.Stefan Zawada

 3.Wincenty Pawłowski

4.Józef Jabłoński

5.Tadeusz Prokop  

6.Jan  Łupina

7.Marek Kowalczyk

Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 28 strażaków w tym 4 Druhny.  Jednostka OSP wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką prężnie działa na rzecz wspólnoty wiejskiej organizując systematycznie imprezy integracyjne, które wpisały się w kalendarz mieszkańców. Są to m.in. Wigilia, Dzień Ziemniaka, Dzień Dziecka, Gęsina, Dzień Kobiet, Imprezy Karnawałowe, Andrzejki itp. Szczegółowe informacje o wydarzeniach z udziałem jednostki są odnotowywane na kartach naszej kroniki, która ma dla nas wartość historyczną, a w przyszłości pozwoli odtworzyć dzieje naszej działalności.

    

 

Jedna ze stron kroniki OSP Orzechowo z końcowym wpisem z wyjazdowego u strażaków w Orzechowie posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w dniu 31 03 2016 roku.