Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w dniu 31 marca 2016 r.

---------------------------------

 

Na tym wyjazdowym posiedzeniu gościli nas strażacy OSP Orzechowo.

 

 Stawiliśmy się punktualnie o godz. 13.00 w budynku dawnej szkoły podstawowej, dzisiaj przekształconej w Wiejki Dom Kultury w którym ma swoje miejsce biblioteka publiczna, świetlica wiejska udostępniona codziennie dla młodzieży i część obiektu przeznaczona na organizowanie spotkań, przyjęć…

Na sali obrad…

 

Tradycyjnie na początek posiedzenia głos oddaje się gospodarzom, aby przedstawili historię swojej OSP i dzisiejsze problemy. Prezes OSP Zbigniew Brzeski po kilku zdaniach przywitania gości poprosił kronikarkę OSP Orzechowo Agnieszkę Zawadę o przedstawienie gościom  historii miejscowej Straży. W tej historii strażaków znalazło się kilka ważnych wątków; od momentu utworzenia OSP, do budowy w roku ubiegłym nowej remizy strażackiej.

Członkowie Zarządu OSP Orzechowo; Tomasz Miszewski sekretarz, Zbigniew Brzeski prezes, Agnieszka Zawada skarbniczka i kronikarka OSP Orzechowo.

 

 

 

 

Michał Prokop naczelnik OSP i Władysław Łukasik prezes gminny OSP i wójt gminy w jednej osobie.

 

 

 

 Prezes  powiatowy OSP Jarosław Herbowski i panie z KGW Orzechowo, od lewej;  Maria Błachowicz, Katarzyna Majewska, Halina Bielińska, Małgorzata Brzeska.

 

 

 

Od lewej; Marek Liszaj, Piotr Błażejewski, Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski, Leszek Talarek, Zygmunt Pastucha.

 

 

Po przedstawieniu spraw OSP Orzechowo i zapowiedzi, iż w czasie przerwy w obradach strażacy pokażą nam swoją remizę, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP rozpoczął właściwe posiedzenie.

W porządku znalazły się następujące kwestie;

Ø Wysłuchanie sprawozdań z działań w roku poprzednim i  pierwszym kwartale br. (sprawozdanie składał prezes Jarosław Herbowski). Na wniosek Komisji Rewizyjnej przy jednym wstrzymującym się uchwalono skwitowanie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP z gospodarki finansowej za rok poprzedni.

Ø Informacje przewodniczących Komisji zarządu Oddziału, w tym także omówienie realizacji planu przedsięwzięć strażackich w ostatnich miesiącach, a także przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP  na terenie powiatu.

Ø Przyjęcie powiatowego planu pracy na 2016 r.

Ø Podjęcie uchwały w sprawie  powiatowego IV Zjazdu Delegatów OSP.

--------------------------------------------------------------------------------

W trakcie posiedzenia zdawali sprawę z różnych strażackich działań; Jarosław Herbowski, Zygmunt Pastucha, Stanisław Macikowski, Janusz Marcinkowski, Stefan Pyć. Przypomnieli wiele zadań jakie strażacy przeprowadzili. Były to między innymi;

Ø Organizacja życia sportowego; zawody sportowe seniorów i oldbojów, turnieje sportowe piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, strzelania i pływania…

Ø Różne formy szkolenia strażaków.

Ø Organizowane konkursów; ‘wiedzy pożarniczej’ , plastycznyego pod hasłem ‘Młodzież Zapobiega Pożarom’.

Ø Prowadzenie strony internetowej na której tylko w 2016 roku zamieściliśmy ok. 50 opracowań i informacji.

Ø Kontynuacja prac kronikarskich; napisanych i wydrukowanych zostało 15 kronik OSP gminy Płużnica. Prowadzone są prace nad kronikami; OSP Jarantowice i Wielkie Pułkowo oraz strażacką-powiatową z lat 1999-2016.

W dalszej części posiedzenia;

Ø Uchwalono roczny plan pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i strażaków z terenu powiatu na rok 2016. Plan ten będzie opublikowany w odrębnej informacji.

Ø Uchwalono termin Zjazdu Powiatowego OSP. Odbędzie się on tradycyjnie w dniu 9 grudnia 2016 r. Dla przypomnienia przekazuję terminy Zjazdów Gminnych;

Dębowa Łąka; 20 maja 2016 r.

Książki; 18 czerwca 2016 r.

Płużnica; 15 kwietnia 2016 r. (w Nowej Wsi Królewskiej)

Miasto Wąbrzeźno; 22 kwietnia 2016 r.

Gmina Wąbrzeźno; 10 czerwca 2016 r. (w Ludowicach)

  

Uczestnicy posiedzenia;

 Andrzej Kujaczyński, Stanisław Macikowski, Roman Witomski.

 

 Zbigniew Szydzik, Jan Szablewski, Bolesław Orzechowski.

St. kpt. Piotr Rogowski    Stefan Pyć.

 

 

 

 Stanisław Macikowski, autor…

 

Remiza OSP Orzechowo wybudowana w ubiegłym roku.

 

Na razie stoi w niej stary, poczciwy, sprawny strażacki ŻUK. Jak Władysław Łukasik, wójt gminy dobrze pomyśli, to może kiedyś… stanie tu inny samochód!

 

 

Na tle tej remizy, w pełnym wiosennym słońcu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, na które z pewną trudnością wszedł cały skład Zarządu i gospodarze tego zakątka naszej ‘małej ojczyzny’.

 

Kolejno od lewej stoją; Piotr Błażejewski, Janusz Marcinkowski, Zygmunt Pastucha, Agnieszka Zawada, Jan Szablewski, Andrzej Kujaczyński, Bolesław Szafrański, Stanisław Macikowski, Marek Liszaj, Stefan Pyć, …. Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Władysław Łukasik, Zbigniew Brzeski, Leszek Talarek, Zbigniew Szydzik, Tomasz Miszewski, Jarosław Herbowski i Piotr Rogowski.

Zdjęcie wykonał(obok); Michał Prokop.

 

Jeszcze tylko wpis do Kroniki OSP Orzechowo, którą opiekuje się  Agnieszka Zawada i można było usiąść do stołu przygotowanego przez Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Panie podały smażony drób, mielony i inne dodatki z równie dobrymi ziemniakami, sosem i surówkami. Potem była jeszcze grzana kiełbasa i ‘podwieczorna’ kawa i ciasto! Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, a z niektórymi druhami, tymi wcześniej urodzonymi spisaliśmy to i owo z historii OSP z terenu powiatu.

          Składaliśmy też gratulacje naszemu Prezesowi Jarosławowi Herbowskimu, który właśnie po raz pierwszy został Dziadkiem, a co może być powodem świeżej i nieustającej Dziadkowej Dumy!