Zwyczajny Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Płużnicy.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-----------------------------------------------

Zjazd odbył się 15 kwietnia 2016 roku na sali świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej w godzinach 13,00-16,30.

 

Sztandary strażackie z gminy Płużnica na sali obrad. Od lewej sztandary; Ostrowa, Płużnicy, Wieldządza, Błędowa, Uciąża, Nowej Wsi Król.

 

Uczestnicy Zjazdu w Nowej Wsi Królewskiej po zakończeniu obrad.

 

Punktualnie przed godziną 13,oo dnia 15 kwietnia 2016 roku strażacy zebrali się na Sali świetlicy wiejskiej.

 

Strażacy na sali obrad.

 

W powitaniu uczestników obrad znalazły się ‘ciepłe’ słowa dla gości seniorów strażackich i delegatów reprezentujących 11 OSP gminy Płużnica.

 

Obrady rozpoczął prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Edward Kruk.

          Na początek odegrany został hymn strażaków: „Rycerze św. Floriana”. Następnie w intencji 1050 lecia ‘Chrztu Polski’ kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński i strażacy odmówili modlitwę.

 

 Gminny kapelan strażaków ks. Jacek Dudziński.

 

W Zjeździe uczestniczyli goście;

Samorządowcy; Od lewej; Adam Puchała przewodniczący Rady Powiatu,  Mieczysław Toś radny Rady Powiatu, Marcin Skonieczka wójt gminy, Szymon Dudzik przewodniczący Rady Gminy.

 

 

 

 

Jarosław Herbowski  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP. Komendę PSP w Wąbrzeźnie; bryg. Ireneusz Wiśniewski, st. kpt. Piotr Rogowski.

Komendę Powiatową Policji reprezentowali; (od lewej) sierż. Sztab. Bartosz Gumiński i asp. Krzysztof Masłowski.  Byli z nami pracownicy Urzędu Gminy; Mariusz Bartosik i Anna Wiśniewska.


Nasi Seniorzy.

 


Szczególnie serdecznie przywitano seniorów strażaków. W Zjeździe uczestniczyli; Stefan Duma, Aleksander Cieślik,  Jan Szatkowski, Jerzy Figalski, Tadeusz Ciszewski, Zygmunt Jędrzejewski, Roman Sądowski, Jan Isbrandt,  Tadeusz Wawszczyk, Tadeusz Chmielewski, Józef Taczyński, Stanisław Treichel, Kazimierz Künstler i Jan Wiśniewski.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad dla Pamięci Zmarłych w trakcie 5 letniej kadencji 2011-2016 strażaków gminy Płużnica oddaliśmy im Cześć poprzez odczytanie ich nazwisk, co uczyniła jedyna  wśród strażaków delegatka OSP z Nowej Wsi Królewskiej Agnieszka Rygielska.

 

 Agnieszka Rygielska

Podziękowania Druhom, którzy pełnili funkcje w Zarządach OSP w poprzedniej kadencji, a odeszli na ‘strażacką emeryturę’ wręczyli Edward Kruk i Marcin Skonieczka.

 

Józef Boruta pełnił wiele strażackich funkcji. Między innymi był prezesem Zarządu Gminnego i wice prezesem Zarządu Powiatowego OSP. W ciągu ostatnich kilkunastu latach kierował OSP w Józefkowie. W związku z pełnieniem funkcji radnego musiał zrezygnować z pełnienia tych funkcji.

 Stefan Duma. Był prezesem OSP Bielawy i przez wiele lat członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. Zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji, pozostając jednocześnie aktywnym w swojej jednostce.

 

Roman Sądowski. Był naczelnikiem OSP

 w Nowej Wsi Król., aż do ‘strażackiej’ emerytury.

Przez całe strażackie życie bardzo zaangażowany w budowę, uruchomienie i trwanie nowowiejskiej remizy i świetlicy.

 Na wniosek otwierającego Zjazd powołał na przewodniczącego obrad Andrzeja Kujaczyńskiego, a na sekretarza Janusza Marcinkowskiego.

W prezydium Zjazdu zasiedli; Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP, Marian Piątek skarbnik, Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP, Edward Kruk prezes gminny OSP, Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP i Janusz Marcinkowski sekretarz.

 

 Według sprawozdania Komisji Mandatowej frekwencja delegatów na Zjeździe wynosiła; W kampanii wyborczej w OSP, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wybrano 37 delegatów reprezentujących 322 strażaków gminy Płużnica. W Zjeździe uczestniczyło 35 strażaków, co stanowiło 94,6 %.

 

W uchwalonym porządku i regulaminie przyjęto standardowe jak na Zjazd strażacki elementy obrad;

Ø Przedstawienie sprawozdań; Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ø Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, co zakończyło się przyjęciem absolutorium dla Zarządu Oddziału Gminnego za okres lat 2011-2015.

Ø Wybory władz i delegatów na Zjazd Powiatowy.

 

Dla usprawnienia przebiegu obrad dokonano wyboru Komisji zjazdowych w składzie;

Komisja Mandatowa;

1.    Kruk Arkadiusz Nowa Wieś, przewodniczący.

2.    Graduszewski Marek Czaple, sekretarz.

3.    Simson Jan Wieldządz, członek Komisji.

 

 Komisja Wyborcza;

1.    Groth Wojciech Błędowo, przewodniczący.

2.    Curlej Zbigniew Czaple, sekretarz.

3.    Waszczeniuk Adam Józefkowo, członek Komisji.

 

Komisja Uchwał i Wniosków;

1.    Tylmanowski Jarosław przewodniczący,

2.    Rygielska Agnieszka sekretarz,

3.    Rajca Jerzy czlonek Komisji.

 

 

Sprawozdania; [Tekst drukuję z załącznikach]

Przedstawili je;

Ø Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Edward Kruk,

Ø Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Marian Liszaj,

Ø Sprawozdanie skarbnika Marian Piątek.

Dyskusja;

W uzupełnieniu sprawozdania Janusz Marcinkowski wniósł dwa wnioski dotyczące programowych założeń w kwestii poprawy organizacji pracy wewnętrznej OSP i elektronizacji wzajemnej komunikacji między OSP a Zarządem Gminnym OSP. Natomiast Andrzej Kujaczyński przedstawił krótką analizę prowadzonych na terenie gminny akcje bojowe przez nasze OSP.

          Zapytanie o wielkość nakładów gminnych na działalność straży w gminie Płużnica złożył Jarosław Kubasik.

Głos zabrali goście Zjazdu;

          Marcin Skonieczka przypomniał o prowadzonych przez gminę inwestycjach w sferze modernizacji, rozbudowy obiektów strażackich, oraz zakupów wyposażenia i sprzętu. Przypomniał również wymianę, zakupy samochodów.

          Z podziękowaniami dla strażaków za ich pięcioletni trud wystąpili; Adam Puchała, Mieczysław Toś, Szymon Dudzik i bryg. Ireneusz Wiśniewski.

Jarosław Herbowski mówił o kilku ważnych dla funkcjonowania OSP sprawach, w tym o kwestii występującej nie tylko w OSP gminy Płużnica, ale również na terenie powiatu, czyli pracy z młodzieżą, bez której nie ma przyszłości. Przypomniał dobrą pracę strażaków-członków Zarządu Powiatowego OSP; Edwarda Kruka, Andrzeja Kujaczyńskiego, Janusza Marcinkowskiego i Jarosława Tylmanowskiego na rzecz strażackiego powiatu. Złożył też na ręce Edwarda Kruka podziękowania za pracę i złożył życzenia dla wszystkich strażaków gminy Płużnica, którzy razem ze społecznymi partnerami mogą zrobić jeszcze wiele dla lokalnej społeczności.

Absolutorium.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zjazd jednogłośnie udzielił Zarządowi Oddziału Gminnemu ZOSP absolutorium  za kpracę w kadencję 2011-2016.

Wybory.

          Na początek ustalono formę wyborów. Delegaci opowiedzieli się za głosowaniem jawnym w sprawach wyboru Zarządu Oddziału, delegatów na Zjazd Powiatowy, członków do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i gminnej

 

1.    Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP;

          Skład Zarządu został zgodnie ze statutem dokonany na poszczególnych zebraniach walnych OSP, kiedy każda z 11 jednostek dokonała wyboru swoich przedstawicieli do gminnych władz. Spośród tego składu powiększonego uchwała Zjazdu o trzy osoby; Jacka Dudzińskiego, Grzegorza Muchę i Jarosława Tylmanowskiego

Konstytuowanie się Zarządu. Pierwsze zebranie prowadził Jarosław Herbowski.

 

Skład Zarządu na lata 2016-2021 będzie następujący;

1. Prezes   Edward Kruk

2. Wiceprezes Kazimierz Chmielewski

3. Wiceprezes Jarosław Kubasik

4. Sekretarz Janusz Marcinkowski

5. Komendant gminy OSP Andrzej Kujaczyński

6. Skarbnik Marian Piątek

7. Członek Zarządu Wojciech Groth

8. Członek Zarządu Jan Ziółkowski                              

 

9.    Chojnacki Grzegorz; Kotnowo.

10.Dudziński Jacek; Nowa Wieś Król.

11.Kruk Arkadiusz; Nowa Wieś Król.

12.Kurnik Ryszard; Bielawy.

13.Lemieszek Zbigniew; Kotnowo.

14.Liszaj Marian; Płużnica.

15.Łęgowski Marek; Błędowo.

16.Majewski Zbigniew; Działowo.

17.Maliński Zdzisław; Wieldządz.

18.Mendyk Grzegorz; Józefkowo.

19.Mucha Grzegorz; Płużnica.

20.Okrasa Michał; Działowo.

21.Rajca Jerzy; Uciąż.

22.Sądowski Marian; Czaple.

23.Sokół Grzegorz; Ostrowo.

24.Sosnowski Mirosław; Wieldządz.

25.Szczepanik Piotr; Ostrowo.

26.Tylmanowski Jarosław.

27.Waszczeniuk Adam; Józefkowo.

28.Wyżykowski Stanisław; Bielawy.

 

 

 

Do Komisji Rewizyjnej;

Michał Welz z Nowej Wsi Król. przewodniczący

Jan Simson  z Wieldządza,

Marek Graduszewski z Czapel,

Krzysztof Ślesar z Błędowa,

 

Na delegatów na Zjazd Powiatowy OSP;

1.    Edward Kruk

2.    Kazimierz Chmielewski

3.    Jarosław Kubasik

4.    Andrzej Kujaczyński

5.    Janusz Marcinkowski

6.    Marian Piątek

7.    Wojciech Groth

8.    Jan Ziółkowski

9.    Jarosław Tylmanowski

10.Michał Welz

Na członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;

1.    Edward Kruk

2.    Janusz Marcinkowski

3.    Jarosław Tylmanowski

 

Wnioski, opinie, postulaty

ze Zjazdu Gminnego… w dniu 15 kwietnia 2016 r.

-----------------------------------------------------------------------

 Komisja Uchwał i Wniosków Zjazdu Gminnego Związku OSP w Płużnicy na podstawie analizy sprawozdania, przebiegu dyskusji kieruje do programu działania na lata 2011-2016 następujące kwestie:

Ø Powinniśmy podjąć działania w celu pozyskania do naszych jednostek OSP nowych członków, zwłaszcza z pośród młodzieży. Należy podjąć pracę w naszych środowiskach odtwarzające stan Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Ø w  szkoleniach strażaków winniśmy staranniej dobierać kandydatów, aby poniesiony trud i finansowe nakłady przynosiły nam wzmocnienie gotowości do działań profilaktycznych, ratowniczych, gaśniczych…

Ø Zarząd Gminny, jego Prezydium winien położyć nacisk na wspomaganie jednostek nie posiadających JOTów, zwłaszcza w zaangażowaniu się z zapobieganie pożarom, wypadkom i innych zagrożeń  swoim środowisku, a także pełniejszego udziału w zawodach, konkursach, turniejach sportowych.

Ø Winniśmy wzmóc współpracę z samorządem wsi i organizacjami społecznymi w celu pełniejszego włączenia się strażaków w życie wsi, co winno przynieść wsparcie wsi i jej funduszy na naszą działalność.

Ø Należy rozwijać korzystanie z możliwości technologii internetowej dla promowanie naszej działalności, ale także do wdrożenie komunikowania się między Zarządem Oddziału Gminnego, a OSP poprzez pocztę elektroniczną  szerszym niż dotychczas zakresie.

Ø Należałoby zakończyć akcje porządkowania stanu wyposażenia naszych remiz, szczególnie w formalnym skwitowaniu sprzętu przestarzałego, nie nadającego się do dalszej eksploatacji. Uporządkować należy również gospodarkę wyposażeniem osobistym strażaków, mundurami itd.

Ø Podjąć należy ściślejszą współpracę ze szkołami z terenu gminy, zwłaszcza w dziedzinie wspomagania różnorodnych form sportu jaki prowadzimy, wiedzy pożarniczej, gromadzenia młodzieży wokół naszych OSP.

 -------------

Zgodnie z uchwałą programową wnioski zostaną przełożone na konkretne zadania przyjęte przez Zarząd Oddziału do realizacji...

 

 ==========================================================

 

Sprawozdanie

 Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy za kadencję 2011-2016.

 

Stan strażacki w gminie.

W gminie Płużnica funkcjonuje 11 Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to, po gminie Wąbrzeźno najsilniejsza organizacja ochotników strażaków w powiecie. Trzy z tych jednostek; Nowa Wieś Królewska, Płużnica i Błędowo mają status jednostek operacyjno-technicznych. Dwie pierwsze są ze  względu na nowoczesne wyposażenie, wyszkolenie strażaków w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Strażacy są indywidualne ubezpieczeni i dobrze przygotowani do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe OSP nie są pozbawione możliwości działań bojowych, pod warunkiem, iż spełnią wyżej wymienione warunki, co w przypadku zmniejszających się ilości pożarów staje pod problematyczne.

W 2011 r. w Błędowie, Czaplach, Józefkowie, Nowej Wsi Królewskiej, Płużnicy, Uciążu i Wieldządzu funkcjonowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszając 69 dziewcząt i chłopców, dając im szansę na sensowne spędzanie czasu wolnego. Dla niektórych z nich ta „zabawa” w strażaków staje się później życiowym wyborem. Dzisiaj takie drużyny funkcjonują tylko w Błędowie i Nowej Wsi Król.

          Zmieniała się również liczba strażaków w gminie Płużnica. Łącznie w 2012 roku odnotowaliśmy 369 członków OSP, w tym 278 czynnych, 22 honorowych i 69 w MDP. Natomiast w 2016 roku odnotowaliśmy łączny stan 322 członków OSP. Stan strażaków zmniejszył się więc o 47 osób, co stanowi ponad 14%.

Nasi seniorzy.

          Szanujemy naszych druhów, zapraszając do aktywnego udziału w naszych strażackim życiu. Uczestniczyli oni w naszych corocznych spotkaniach ‘seniorów’ w poszczególnych OSP; Uciąż, Czaple, w gminnych opłatkach, ale także w zawodach i innych formach działalności. Niektórzy z nich uczestniczyli w wojewódzkich spotkaniach ‘seniorów’, np. w 2015 roku w miejscowości Tuszyn k/Kcni. Od czasu do czasu są więc z nami między innymi;

Bielawy; Stefan Duma, Aleksander Cieślik.

Błędowo: Kazimierz Klajnert, Jan Szatkowski, Tadeusz Nadolny.

Czaple; Dominik Kwiatkowski.

Działowo: Tadeusz Syrowski, sr. Józef Rola.

Józefkowo: Jerzy Figalski.

Nowa Wieś Król.; Tadeusz Ciszewski, Zygmunt Jędrzejewski,Roman Sądowski.

Ostrowo: Jan Isbrandt, Zygfryd Rygielski.

Płużnica: Stanisław Grzegorczyk,Tadeusz Chmielewski, Tadeusz Stafiej, Tadeusz Wawszczyk, Zygmunt Właśniewski.

Uciąż: Józef Taczyński, Stanisław Treichel, Kazimierz Künstler. 

Wieldządz: Jan Wiśniewski, Henryk Jankowski.

W latach poprzednich odeszli na wieczną służbę:

Mieczysław Krauze

Jan Duma

Gabriel Jaskulski,

Henryk Czajka

Leon Stawiarski

Krzysztof Sądowski

Zdzisław Dygasiewicz

Szczepan Jankowski

Edward Borowski 

Józef Fijałek

Mirosław Lewandowski

Bronisław Drzyzga

Jan Bolesław Maćkiewicz

Czesław Bartoszyński

Zbigniew Topolewski

Marcin Właśniewski

Józef Zgliński

Stanisław Wilk

Stanisław Łuszczak

Tadeusz Sosnowski

Florian Kobiałka

Edward Milo

Marian Rudyk

Ryszard Gierada

 

Władze Oddziału Gminnego ZOSP w latach 2011-2016.

Zarząd Oddziału Gminnego:

1.    Kruk  Edward  Nowa Wieś [Prezes Zarządu]

2.    Chmielewski Kazimierz Błędowo[W-ce prezes Zarządu]

3.    Stafiej Ryszard Płużnica[W-ce prezes Zarządu]

4.    Kujaczyński Andrzej Czaple [Komendant gminny OSP]

5.    Marcinkowski Janusz Płużnica [Sekretarz Zarządu]

6.    Piątek Marian Uciąż [Skarbnik Zarządu]

7.    Boruta Józef Józefkowo [CzłonekPrezydium]                 

8.    Rajca Jerzy Uciąż

9.    Dudziński Jacek Nowa Wieś

10.Duma  Stefan Bielawy

11.Jazownik Leszek Płużnica

12.Kruk Arkadiusz Nowa Wieś

13.Kurnik Ryszard  Bielawy

14.Łęgowski Marek Błędowo

15.Majewski Zbigniew Działowo

16.Maliński Zdzisław Wieldządz

17.Młynarczyk Eugeniusz  Kotnowo

18.Okrasa Michał Działowo

19.Rola Józef  Działowo                            

20.Sądowski Marian Nowa Wieś

21.Sądowski Roman  Nowa Wieś               

22.Sokół Grzegorz Ostrowo             

23.Tylmanowski Jarosław Wąbrzeźno

24.Waszczeniuk  Adam Józefkowo

 

 Komisja Rewizyjna; Liszaj Marian przewodniczący Komisji, Zbigniew Topolewski sekretarz oraz członkowie Komisji; Tadeusz Sosnowski i Wiesław Właśniewski.

Wyróżnienia, odznaczenia.

W kadencji 2011-2016 wielokrotnie wyróżniano i w różnych formach dziękowano strażakom za ich pracę ‘Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa’, odznaką ‘Strażak Wzorowy’. Uregulowany zaległe odznaki ‘Za wysługę lat’. Członkowie MDP otrzymywali sukcesywnie odznaki; złote, srebrne i brązowe za pracę w naszych jednostkach.

W 2013 roku Złotym Znakiem Związku został odznaczony Lech Jazownik, natomiast medal „im. Bolesława Chomicza” otrzymał Edward Kruk.

‘Strażak Roku’.

          To powiatowe wyróżnienie z naszej gminy otrzymali;

2012 rok; Marek Łęgowski naczelnik OSP Błędowo.

2015 rok; Arkadiusz kruk, naczelnik OSP Nowa Wieś Królewska.

Od 2014 roku rozpoczęliśmy nadawanie takiego tytułu w naszej gminnej skali. Strażakiem roku gm. Płużnica  2014 roku  został Wojciech Groth z Błędowa, natomiast w roku 2015 Arkadiusz Kruk.

Nasza młodzież.

          Jak już pisaliśmy obecnie mamy na terenie gminy tylko dwie MDP. W tej dziedzinie czeka nas sporo pracy, aby przynajmniej w niektórych OSP przywrócić młodzieżową działalność.

Nasza strażacka młodzież brała udział w zawodach , w obozach w 2013 r. i 2014 r. w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym dla dowódców MDP w Pile-Młyn. Z terenu gminy Płużnica wyjeżdżała młodzież z Błędowa, Czapel, Płużnicy i Uciąża.

          Ponadto współorganizowaliśmy z Gminą wyjazd grupy młodzieży z MDP do Hagen w 2015 roku. Z kolei nasza młodzież gościła młodych niemieckich strażaków na obozie w  2010 roku.

Stan bazy OSP, wyposażenie.

Wszystkie OSP, oprócz Działowa posiadają własne remizy OSP dane z mienia komunalnego gminy Płużnica w trwałe użytkowanie.

W mijającej kadencji wniesiono postulat rozbudowy remiz, ich modernizacji. Wiele z tych problemów udało się rozwiązać w formie gminnych inwestycji. Błędowo; dobudowany został boks garażowy dla samochodu lekkiego FORD, całość zmodernizowana, uporządkowana.

Czaple; Wyremontowano unikalną remizę strażacką i konną sikawkę  która uczestniczy w konkursach i zawodach w całej Polsce.

Nowa Wieś Król.; rozbudowano remizę świetlicę o nowe sanitariaty, i pomieszczenia na zebranie OSP, ocieplono budynek, położono nową elewacje. Przebudowano systemu grzewczy, instalację elektryczną itp.

Płużnica; wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie garażowe, zainstalowano bramę.

Józefkowo; porządkowano remizę, pracowano przy budowaniu boisk do koszykówki. Wybrano ziemię i wywieziono ją, ułożono polbruk. Wybudowano szambo dla remizy i świetlicy.

Uciąż; przebudowany został stary dach remizy OSP.

Ponadto realizowano kilkanaście różnych programów zakupowych sprzętu, wyposażenia, samochodów finansowanych przez Urząd Marszałkowski, Komendę Główną PSP, gminę, fundacje. I tak między innymi;

-dokonano zakupu silnika i łódź ratunkową dla OSP Płużnica.

-ramach projektu ‘Ludziom na pomoc’ Marszałka Województwa Nowa Wieś Królewska otrzymała w 2013 r. pompę ‘Tohatsu’, Płużnica w 2015 r. 4 aparaty do ochrony dróg oddechowych, co pozwoliły na przekazania do OSP Błędowa wzmiankowanych aparatów.

Były realizowane projekty ‘miękkie’. Np. w okresie od 16 maja do 19 września 2015 strażacy w Nowej Wsi Królewskiej realizowali projekt „Warsztaty; reaktywowanie tradycji sportowych i integracyjnych wśród młodzieży”. Nasza młodzież wyjeżdżała do Hagen, na obozy do ośrodka  strażackiego ‘Piła-Młyn’.

 Samochody pożarnicze w OSP:

Od zawsze dużym problemem są starzejące się samochody i sprzęt. W roku 2013 wskutek szans na dotacje Nowa Wieś Królewska otrzymała w miejsce rozlatującego się STARA nowy lekki samochód pożarniczy. Rozwiązania problemu kupna ciężkiego samochodu domaga się Płużnica.

Stan samochodów w naszych OSP;

-Błędowo; lekki ‘Ford’ z 2005 r. (przekazany w 2015 roku do Błędowa), średni ‘Star 244’ z 1991 r.

-Nowa Wieś Król.; lekki samochód ‘Reno’ zakupiony w 2013 r., średni ‘Star’.

-Płużnica; Star 244 z 1998 r. i średni ‘Iveco’ z 1998 r. otrzymany w 2013 r. Złożono wniosek do Wójta Gminy i Rady o zakup samochodu pożarniczego typu ciężkiego

W okresie mijającej kadencji samochody lekkie pożarnicze wyprzedały OSP; Czaple, Józefkowo, Ostrowo. Samochody lekkie pożarnicze posiadają nadal; Uciąż i Wieldządz.

Strażacy z Czapel i Uciąża posiadają wyremontowane konne sikawki strażackie.

Corocznie składano zamówienie na  zakup sprzętu, wyposażenia, mundurów, dla gminnych jednostek OSP. Były to między innymi; mundury strażackie wyjściowe, koszarowe, węże, pompy.. itp. Na zakupy przeznaczaliśmy rocznie w granicach od 15 do 20 000 zł. Ponadto kupowano w ramach KSRG, pieniędzy z funduszu wiejskiego.

Strażackie utrzymanie stanu gotowości jednostek wymaga finansowania z budżetu gminy Płużnica. Według ogólnych rozliczeń gmina Płużnica na utrzymanie 11 jednostek i niezbędne uzupełnienie sprzętu, wyposażenia wydaje rocznie od 85 do ponad 90 000 zł rocznie, bez wliczania kosztów modernizacji obiektów, spłaty kredytów za zakup samochodów itp.

Działania płużnickich strażaków:

Udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych.

 Strażacy nasi w ubiegłym, 2011 roku wyjeżdżali do akcji ok 100 razy. W tym OSP Płużnica miała 50 wyjazdów, w tym 15 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń. Natomiast Nowa Wieś Królewska „zaliczyła” 44 wyjazdy, w tym 9 pożarów i 35 miejscowych zdarzeń. Do tych ostatnich zaliczają się; wypadki drogowe, wypompowywanie wody z zalanych budynków, usuwanie skutków wichry itp.

Wyjazdy jednostek OSP w 2010/11roku

---------------------------------------------------

 JOT – OSP         2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015

Płużnica                 50   /     50 /     57  /    32/            /  42

Pożary                    17   /     15  /    19  /                      /  14

Miejscowe  zagr.     11   /     35  /   13  /                       /  28

Nowa Wieś Kr      22   /      44   /  33  /    24 /             /  51

Pożary                     6   /        9    /    8  /      6 /             / 20

Miejscowe zagr.     16  /       35    /  25  /    18 /            /  29

Błędowo ogółem;    8  /             /   10 /      7 /               / 10

Pożary                                       /    8 /       5 /               /  6  

Miejscowe zagr.                       /    2  /       2 /              /   4

---------------------------------------------------------------------

Razem       

Susza.

zanotowano dwa pożary spowodowane suszą i sezonem żniwnym, w  Nowej Wsi  Król. W  Wiewiórkach. zdarzył się pożar podczas kombajnowania. W Czaplach 3 sierpnia ok.  godz. 17,oo paliło się na polu Marcina Dąbrowskiego.

W związku z większym zagrożeniem pożarami zbóż i słomy w dniu 4 sierpnia odbyło się Prezydium ZOG ZOSP, na którym ustalono wprowadzenie stałych dyżurów strażackich. Dyżury te prowadziliśmy w OSP w Nowej Wsi Królewskiej. Według uchwały Rady Gminy z 2008 roku strażakom przysługuje ekwiwalent za każdą godzinę w wysokości ;

                            Udział w akcji   10 zł

                            Szkolenie  i dyżury 5 zł

                            Szkolenie podstawowe 2 zł

Żniwne dyżury.

          Wprowadzono dyżury na czas bardzo suchych żniw. Pełnili je kierowcy OSP i jeden strażak z JOT począwszy od dnia 22 lipca 2014 r., aż do odwołania, w godzinach od 12,00 do 20,00. W Błędowie dyżurowali: Remigiusz Balon, Michał Chmielewski, Michał Falęcikowski, Wojciech Groth, Marek Łęgowski, Krzysztof Ślesar. W Nowej Wsi Królewskiej dyżurowali: Paweł Górski, Marian Jankowski, Edward i Arkadiusz Krukowie, Mirosław Liszaj, Zbigniew Topolewski. W Płużnicy; Lech Jazownik i Ryszard Stafiej.

Szkolenia,

W dniach 18-20 czerwca 2012 roku nasz kolega Marek Łęgowski uczestniczył w szkoleniu działaczy ochotników OSP w miejscowości Piła Młyn.

W dniach 4-18 lipca 2012 r. 10 strażaków z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Błędowo (4) i Płużnicy (6) brało udział w obozie strażackim w miejscowości Piła Młyn.

w marcu i kwietniu nasi strażacy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników w części pierwszej w dniach 18 – 23 marca i w drugiej części w dniach 20-25 kwiecień 2013.

Szkolenie podstawowe strażaków.

W dniach 10 i 11 kwietnia 2015 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia praktyczne w ramach Szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP. Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności musieli zapoznać się z zasadami BHP, by w dalszej części móc wykonywać ćwiczenia z takich tematów jak:

- Musztra- służba wewnętrzna,

- Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,

- Drabiny pożarnicze,

- Sprzęt ODO.

Sztandarowe szkolenie.

W dniu 13 i 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wąbrzeźnie  odbyło się szkolenie z zakresu musztry dla pocztów sztandarowych i flagowych OSP.

Ćwiczenia.

W ćwiczeniach współorganizowanych z Komendą Powiatową PSP brały udział trzy nasze Jednostki Operacyjno Techniczne; Błędowo, Nowa Wieś Król., Płużnica. W ramach ćwiczeń chroniliśmy między innymi obiekty;

-28 września 2011 r. ćwiczyliśmy ochronę stacji paliw ‘SOLO’ w Płużnicy.

-20 czerwca 2013 r. odbyły się w Płużnicy na obiektach firmy NITEX. Oprócz naszych jednostek ćwiczyły dwie jednostki PSP z Wąbrzeźna.

-25 października 2013 roku na obiektach ‘Mrówki’ w Wąbrzeźnie odbyły się ćwiczenia jednostek KSRG gasząc symulowany pożar magazynu.

-28 sierpnia strażacy OSP Płużnica ćwiczyli zakupioną w 2014 r łodzią motorową na jeziorze w Ostrowie pozorowanie ratowania tonących.

-14 października 2014 r.  przeprowadzono manewry pożarnicze w ochronie Banku Spółdzielczego w Płużnicy

-24 września 2015 roku, ćwiczono łącząc ‘obronę cywilną i strażacką pod kryptonimem „Kobra 2015”.

-nasze drużyny w 2015 roku uczestniczyły w zgrywających ćwiczeniach powiatowych w ochronie WDK w Wąbrzeźnie.

Zawody sportowo-ratownicze.

Organizowaliśmy je corocznie. Zawody obsługiwali strażacy  z PSP Wąbrzeźno, miedzy innymi; komendant brygadier Sławomir Herbowski, zastępca mł. brygadier Ireneusz Wiśniewski, mł. brygadier Marek Węglerski, kpt. Piotr Rogowski, kpt. Jarosław Kubasik, mł. ogniomistrz Magdalena Twardowska itp.

Odbyły się;

1 września 2012 r. w Płużnicy przy udziale:

 OSP Błędowo; 1 seniorów i MDP

Czaple;  1 seniorów

Nowa Wieś Król; 1 seniorów, 1 kobiet

Płużnica; 2 seniorów i MDP

Uciąż: 1 seniorów i  MDP

Wieldządz; 1 seniorów

Poza konkursem uczestniczyła OSP  z Wąbrzeźna.

       W zawodach MDP według regulaminu opracowanego przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego startowały trzy drużyny. I miejsce zajęła Płużnica, drugie Błędowo, trzecie Uciąż. Najmłodszym zawodnikiem był Hubert Rajca z Uciąża.

17 maja 2014 r. w Nowej Wsi Królewskiej.

Startowały drużyny z OSP, z wynikiem;

Czaple                      109,37 pkt.

Płużnica                   117,54 pkt.

Nowa Wieś Król      125,41 pkt

Błędowo                   129,29 pkt

Uciąż                         133,61 pkt.

Wieldządz                156,03 pkt.

Ostrowo, drużyna została zdyskwalifikowana.

6 czerwca 2015 roku w Płużnicy. Udział brały drużyny z terenu gminy zajmując miejsca w klasyfikacji; Uciąż, Błędowo, Płużnica, Czaple, Nowa Wieś Król., Działowo i Ostrowo. W zawodach uczestniczyły dwie nasze drużyny młodzieżowe; z Błędowa i Uciąża. Oprócz zawodów sportowo-strażackich zaplanowano po raz pierwszy turniej strzelania z wiatrówki i sportowego łuku.

Zawody powiatowe seniorów; odbyły się w Wąbrzeźnie 7 czerwca 2014 r. brały w nich udział OSP gminy Płużnica;

Czaple-122,24 pkt. zajęły V miejsce.

Płużnica-132,27 pkt. VII m-ce.

Nowa Wieś Król-132,50 pkt. VIII m-ce.

Błędowo-140,18 pkt. XIII m-ce.

Strażackie strzelanie w Wałyczyku.

Tworząc trójosobowe drużyny strzeleckie nasi koledzy uczestniczyli reprezentując gminę Płużnica. W ciągu kilku lat uczestniczyli w nich; Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski, Jerzy Rajca, Ryszard Stafiej, Lech Jazownik, zajmując dobre miejsca. W indywidualnym trybie najlepiej strzelał Andrzej Kujaczyński zajmując dwukrotnie I miejsce.

Zawody powiatowe ‘Oldbojów’.

Jarantowice; 6 lipca 2013 r. w zawodach z gminy Płużnica po raz pierwszy brała udział tylko OSP Błędowo zajmując IV m-ce. W drużynie  startowali strażacy; prezes Kazimierz Chmielewski, naczelnik Marek Łęgowski, Tadeusz Malicki, Krzysztof Ślesar i Michał Falęcikowski.

Myśliwiec; 14 lipca 2014 r. w zawodach oldbojów w Myśliwcu udział brała OSP Błędowo.

Błędowo; 11 lipca odbyły się w Błędowie po raz pierwszy na terenie naszej gminy powiatowe zawody. Przyjechały drużyny zajmujące kolejno miejsce w ogólnej klasyfikacji;

Błędowo, Osieczek, Myśliwiec, Jarantowice, Ryńsk, Zieleń, Blizienko, Wąbrzeźno, Ludowice, Kurkocin, Dębowa Łąka, Orzechówko, Orzechowo, Niedźwiedź.

Zawody CTIF.

Młodzież strażacka z Nowej Wsi Królewskiej brała udział 23 czerwca 2012 r.  w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wojewódzkich CTIF w Bydgoszczy zajmując miejsce w pierwszej 10 tce.  Drużyną dowodziła Ewelina Krajewska. W zawodach tych  Arkadiusz Kruk i nasze dziewczęta Natalia Pitan i Emilia Kruk pełnili funkcje sędziów zawodów.

Turnieje sportowe.

          Organizowaliśmy wiele turniejów sportowych, po kilka razy w roku, między innymi było to;

-19 listopada  2011 r. zorganizowano powiatowe rozgrywki sportowe w piłce nożnej na sali w Nowej Wsi Król. Na 5 uczestniczących drużyn I miejsce  zajęła Nowa Wieś Król.

- 25 stycznia 2012 r. w Gąsawie powiat  wąbrzeski reprezentowany był przez Nową Wieś Król. na wojewódzkim turnieju piłki nożnej.

- 4 marca 2012 r. młodzież z Nowej Wsi i Płużnicy brała udział w turnieju wojewódzkim piłki halowej w Brodnicy.  Nowa Wieś Król. zajęła IV  na 15 drużyn.

- 7 grudnia 2013 r. odbył się strażacki-gminny turniej piłki nożnej. W tym dniu do Płużnicy zjechały się strażackie drużyny sportowe z Błędowa, Wieldządza i Płużnicy.

- 8 lutego 2015 r. Dwie drużyny chłopców z Nowej Wsi Król uczestniczyły w zawodach wojewódzkich piłki nożnej strażackich  drużyn  rozgrywanych w  Brodnicy. Każda z naszych drużyn zajęła III miejsce.

Turniej w Łobdowie.

W turnieju zorganizowanym przez strażaków z Łobdowa brali udział piłkarze z Płużnicy w składzie: Mateusz i Marcin Grodziccy, Michał Jeziorski,  Filip i Robert Majewscy, Artur Pitan, Kacper i Jakub  Stafiejowie, Michał Witkowski. 

Strażacki turniej.

Na powiatowym turnieju piłki nożnej halowej w  gm. Dębowej Łące  startowały dwie drużyny z gminy Płużnica. OSP Błędowo zajęło  V miejsce, a Płużnica II miejsce. W drużynie błędowskiej grali: Kazimierz Chmielewski, Tadeusz Malicki, Grzegorz Socha, Krzysztof i Mateusz Ślesarowie. Płużnica występowała w składzie jak podano wyżej z turnieju w Łobdowie.

-7 listopada 2014 r.  strażacy z Nowej Wsi Królewskiej zorganizowali turniej dla drużyn strażackich na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej. W turnieju zwyciężyła drużyna z OSP Wieldządz.

-22 listopada 2015 r. turniej tenisa stołowego dla drużyn strażackich z terenu gminy Płużnica zorganizowali strażacy z Błędowa. Do zawodów stanęły ekipy z Bielaw, Działowa i Błędowa

W składzie drużyn wystąpili;

Bielawy; Paweł Goral, Tomasz Sowiński, Maciej Wyżykowski, Marcin Zaremba.

Działowo; Dariusz Piasta, Paweł Chojnacki, Michał Krajewski i Patryk Bolewski.

Błędowo; Wojciech Kruk, Tadeusz Malicki, Miłosz Sowiński, Krzysztof Ślesar.

-28 listopada 2015 r. Zarząd OSP Nowa Wieś Królewska przygotowała turniej piłki siatkowej. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny, które w następstwie silnej, aczkolwiek bardzo sportowej i honorowej grze kolejno zajęły miejsca: Wieldządz, Błędowo, Ryńsk i Działowo.

Zawody pływackie.

6 grudnia 2014 r. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP zorganizował kolejne zawody pływackie, na miejskiej pływalni. Po raz pierwszy wybrali się tam strażacy z Błędowa, by godnie reprezentować naszą gminę. Najlepsze miejsce wywalczył Tadeusz Malicki zajmując w turnieju  III miejsce.

Wyścigi kolarskie.

Nasi strażacy zabezpieczali w roku wyścig „Chełmża-Chełmża” przez Lisewo-Płużnica w 12 maja 2014 r. Pracowały wtedy OSP: Czaple, Płużnica, Nową Wieś, Józefkowo. Podobnie było 1 maja 2015 r. kiedy strażacy zabezpieczali Międzynarodowy Wyścig Kolarski tworząc posterunki na skrzyżowaniach dróg w miejscowościach przez które przejeżdżał. Trasa wyścigu okrężnego wiodła z  Płużnicy poprzez Lisewo-Dąbrówkę-Kotnowo do mety w Płużnicy. Udział w tych działaniach wzięły OSP; Błędowo, Czaple, Nowa Wieś, Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz.

Czapelska sikawka.

Strażacy z Czapel wielokrotnie uczestniczyli w uświetnieniu wielu uroczystości strażackich, samorządowych. Brali udział w konkursach sikawek, wystawach sprzętu itp. Np. bardzo cenne było uczestnictwo w zawodach wojewódzkich sikawek konnych i przenośnych w Straszewie w pow. Aleksandrów Kujawski. Np. w roku 2015  brali udział w majowych  uroczystościach ‘Dnia Strażaka’ w Chełmnie i Świeciu paradując swoją sikawką wobec zgromadzonych mieszkańców. Obok prezesa Andrzeja Kujaczyńskiego widzieliśmy tam strażaków; Marcina Dąbrowskiego, Mariana Ingrama, Henryka Kowalika, Mariana Sądowskiego,

OTWP.

          Turniej ten rozgrywany był corocznie z udziałem młodzieży naszych szkół, przy pomocy nauczycieli. Turniej gminny organizowaliśmy w lokalach szkolnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

1.    28 marca 2012 r. w Płużnicy, gdzie wzięło udział 24 uczniów, zajmując wyróżniające się miejsca;

z Liceum Ogólnokształcącego:

Grykier Tomasz Płużnica I miejsce.

Świerczyńska Monika Nowa Wieś Król II miejsce.

Gimnazjum;

Groth Natalia Błędowo I miejsce.

Kozłowska Nina Czaple II miejsce.

Szkoła Podstawowa:

Kubasik Janusz Płużnica I miejsce.

Skudlarz Julia Mgowo II miejsce.

2.    20 marca 2013 roku odbył się w Nowej Wsi Król.

13 kwietnia w Jarantowicach odbędą się powiatowy turniej OTW

3.   w marcu 2014 r. jak zwykle nasza młodzież brała udział w OTWP w konkursie gminnym, a ich przedstawiciele w powiatowym. Znaczących sukcesów nie odnotowaliśmy.

4.   24 marca 2015 r. zorganizowaliśmy się na sali Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. W turnieju wzięli udział uczniowie Gimnazjum z Nowej Wsi Królewskiej  i Szkoły Podstawowej w Płużnicy.

W grupie uczniów szkół podstawowych startowała tylko jedna zawodniczka Natalia Wątroba. Trzeba też dopowiedzieć, iż Natalia w teście pisemnym osiągnęła przyzwoitą ilość 20 punktów, zajmując w całej grupie piszących III miejsce.

W grupie gimnazjalnej młodzież zajęła kolejno miejsca:

Marcin Kliszewski, Weronika Makowska, Dawid Szpejnowski, Bartosz Mikołajczak, Filip Pabiszak.

        Przedstawiciele naszej młodzieży brali udział w turniejach powiatowych.

Warto odnotować, iż 12 kwietnia 2013 r. w GOK w Książkach w finale powiatowym reprezentantka naszej gminy Natalia Groth z Błędowa zajęła II miejsce w kategorii  gimnazjów.

Konkurs plastyczny „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

          Na podobnych zasadach, jak OTWP organizowaliśmy konkurs plastyczny. Z różnym skutkiem zapraszaliśmy szkoły; nauczycieli i uczniów do udziału w tej zabawie promującej walkę strażaków z pożarami. Prace młodzieży ocenialiśmy na poziomie gminnym typując wyróżnione prace na konkurs powiatowy.

Najwyżej w tym konkursie zaszedł 11 stycznia 2013 r. Mateusz Redmerski z Mgowa, który został wyróżniony na wojewódzkim konkursie plastycznym OSP „Zapobiegamy pożarom” rozgrywanym w Solcu Kujawskim.

Gminny opłatek strażacki.

Tradycja rozpoczęta w 2006 roku przez OSP Czaple organizowania gminnego opłatka sprawdziła się i kontynuowaliśmy ja w poprzednich latach. Tak więc;

-28 grudnia  2011 r. odbył się z Nowej Wsi Królewskiej.

-29 grudnia 2012 r. w Płużnicy,

-29 grudnia 2013 r. w Nowej Wsi, ale zorganizowany przez OSP Wieldządz,

-29 grudnia 2014 r. w Kotnowie,

- 29 grudnia 2015 r. organizowany był przez ‘Działowo’ na sali wiejskiej w Kotnowie.

Kalendarze.

          Zawsze pod koniec roku przygotowywane zostały przez Andrzeja Kujaczyńskiego kalendarze strażackie do rozprowadzenia wśród mieszkańców-przyjaciół strażactwa. Np. w roku 2013 w nasi druhowie rozprowadzili następującą ilość kalendarzy; Bielawy 20 szt./ Błędowo 140/ Czaple 40/ Działowo 40/ Józefkowo 60/ Kotnowo 30/ Nowa Wieś 110/ Ostrowo 50/ Płużnica 180/ Uciąż 50/ Wieldządz 90/ Łącznie rozdano 810 kalendarzy..

Kronikarstwo.

W kadencji 2011-2016 postawiliśmy sobie jako zadanie opracowanie w formie elektronicznej i drukowanej kronik wszystkich OSP, jakie funkcjonują i istniały w ostatnich kilku dziesiątek lat na terenie gminy Płużnica. Zadanie to zostało wykonane i kroniki zawierające  treści wzięte ze wszystkich dostępnych źródeł, włącznie ze zdjęciami zostały opracowane, zweryfikowane przez strażaków, zapisane i wydrukowane.

          Na dodatek wieś Płużnica za pieniądze z funduszu wiejskiego wydrukowała: „Diariusz płużnickich strażaków” w 120 egzemplarzach, które trafiły do rąk strażaków i mieszkańców tej wsi.

 

Obchody uroczystości strażackich i środowiskowych.

 

‘Dni Strażaka’.

          W zasadzie co roku, chociaż w różnej formie obchodziliśmy tą ważne dla nas i mieszkańców wsi święto. Staraliśmy się przy tym, aby było ono połączone w innymi wydarzeniami, takimi jak: obchody lecia utworzenia OSP, wręczenie sztandaru jednostce OSP, pokazów strażackich umiejętności, sprzętu…

Dla zachowania w pamięci wypisaliśmy większość z tych zdarzeń dla zilustrowania wysiłku strażaków w upowszechnianiu idei strażactwa. I tak;

-2011 r.  największą i zgodnie ocenianą jako bardzo piękną były obchody 100 lecia utworzenia „straży ogniowej” w Czaplach.

-26 maja 2012 r.  na uroczystość Wojewódzkiego Święta Strażackiego i 20 lecia utworzenia  PSP w Solcu Kujawskim wyjechali i zostali odznaczeni; Marian Piątek z Uciąża Srebrnym Krzyżem Zasługi, Marian Ingram z Czapel Brązowym Krzyżem Zasługi  i  Jadwiga Kunat Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia wręczał premier i Prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak i poseł Zbigniew Sosnowski.

-7 lipca 2012 r.  110 lecia OSP Nowa Wieś Królewska, podejmowano opinię dot, odznaczeń, ponowiono wnioski  do wójta gminy o remonty obiektów strażackich.”

-4 maja 2013 r. obchodziliśmy ‘Dzień Strażaka’ w Nowej Wsi Królewskiej. Oprócz tradycyjnej mszy w intencji strażaków, podziękowań strażakom za służbę w tym dniu kapelan Ks. Jacek Dudziński dokonał poświęcenia nowego lekkiego samochodu marki RENO zakupionego dla OSP w Nowej Wsi Król. Wtedy też strażacy brali udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej „Powstaniu Styczniowemu 1863 r.” Obecne były delegacje OSP: Błędowo, Czaple, Józefkowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica i Uciąż.

-29 czerwca 2013 r. razem ze strażakami z Płużnicy obchodziliśmy ich jubileusz obchodów utworzenie 125 lata temu we wsi Płużnica straży ogniowej. W uroczystości wzięli strażacy z OSP gminy Płużnica, oprócz druhów z Działowa i Kotnowa.

-31 maja 2014 r. odbyły się obchody 100 lecia strażactwa we wsi Błędowo. Jednostce wręczono ufundowany przez wieś strażacki sztandar. Wszyscy uczestnicy podkreślali szeroki udział mieszkańców w tej uroczystości.

-26 lipca 2014 r.  o godz. 16,30 rozpoczęły się obchody 60  lecie OSP Działowo, tradycyjnie przy obecności delegacji OSP z terenu gminy Płużnica. Organizacją zajęli się prezes Józef Rola i naczelnik Zbigniew Majewski. Jak zawsze przy tych okazjach przybyli: prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy; władze powiatu, gminy oraz władze strażackie z zarządów powiatowego i gminnego.

-28 czerwca 2015 roku strażacy z Uciąża obchodzili 115 lecie utworzenia we wsi straży pożarnej. OSP otrzymała w tym dniu sztandar, który został odznaczony Złotym Znakiem Związku przez posła Zbigniewa Sosnowskiego.

Odnotowujemy udział strażaków w uroczystościach wiejskich, samorządowych, państwowych i kościelnych. Np. Strażacy z Józefkowa zawsze na  1maja w dzień św. Józefa współuczestniczą w organizacji święto wsi.

Prócz takiej oczywistej roli strażaków-ochotników zabezpieczenia przeciwpożarowego, stawania w razie potrzeby do ratowania ludzi i mienia ważne są także funkcje kulturalne, sportowe.

Asysta w kościołach.

Strażacy naszych jednostek brali udział z asystą w uroczystościach kościelnych na „Wielkanoc” i „Boże Ciało”.

     Na terenie gminy Płużnica w trzech parafiach nasi strażacy trzymali wartę w mundurach wyjściowych przy „Pańskim Grobie”;

W dniach od 1 do 4  września 2013 r. tego miesiąca strażacy gremialnie uczestniczyli w ceremonii przyjęcia „Obrazu M. Boskiej” w trzech naszych parafiach; Nowej Wsi Król, Błędowie i Płużnicy.

Zorganizowano również pielgrzymkę strażaków na ‘Jasną Górę’. W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. grupa 50 osób; strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica, uczestniczyli w mszy św.

Po zakończeniu uroczystości na ‘Jasnej Górze’ płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.  Z gminy Płużnica pielgrzymowali strażacy prawie ze wszystkich OSP.

Współpraca-parnerzy społeczni.

          Strażacy w swoich środowiskach bieżąco, na co dzień współpracują z samorządem wsi i z organizacjami społecznymi. Utrzymujemy również stały kontakt z gminą; Wójtem i Radą Gminy. Wiele wcześniej wspomnianych wydarzeń jest owocem tej współpracy. W naszych statutowych posiedzeniach i roboczych spotkaniach brali udział ich przedstawiciele; Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski, Marcin Skonieczka, Szymon Dudzik. Jesteśmy w stałym kontakcie  z sołtysami wsi i radnymi, którzy w bieżącej kadencji interesowali się naszymi sprawami.

          Bardzo sobie cenimy współpracę z gminą Hagen. W 2011 roku gościliśmy młodzież niemiecką u nas, a w roku ubiegłym nasza strażacka młodzież uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym u niemieckich przyjaciół. Wyjechała tam 20 osobowa grupa naszej z Błędowa, Nowej Wsi  i Uciąża w wieku 12-17 lat.  Była to forma nagrody za pracę w Młodzieżowych Drużynach.

Przyjmowaliśmy również w naszych jednostkach niemieckich seniorów strażaków, jak np. 9 października 2015 r.  Przyjechali wtedy goście z Andreasem Wittenbergiem wójtem gminy Hagen. Omawiano dalsze formy współpracy.

Warto również przypomnieć, iż praca strażaków jest autentycznie ochotnicza. Wiele działań jest realizowanych poprzez składki, darowizny i własną wielogodzinną bezpłatną pracę.

Spotkanie z Wójtem i Radą Gminy.

Na 18 maja 2015 r. z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP zwołana została poświęcona poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych.

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich latach w spotkaniu z nową Radą Gminy uczestniczyli prezesi OSP z terenu gminy Płużnica, co znacznie ułatwi zrozumienie roli straży pożarnych i polepszy klimat wzajemnej współpracy.

Strażacy oczekują, iż wszystkie działania i decyzje jakie są podejmowane przez administrację będą zapadały w porozumieniu ze strażakami. Dotyczy to prac remontowych, zakupów sprzętu, samochodów strażackich, działań publicznych z udziałem strażaków, a także obsługi administracyjnej-biurowej 11 OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Spotkanie w dniu 1 września 2015 r. w Płużnicy.

Było poświęcone przygotowaniu wniosku do budżetu gminy na rok 2016, z wydzieleniem jego części dla funkcjonowania straży.

Zebrania OSP, posiedzenia Zarządu i Prezydium.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza ‘2016’

W miesiącu styczeń/luty przeprowadzono zebrania sprawozdawcze we wszystkich 11 OSP gminy Płużnica. Odnotowano wnioski w sprawach remontów remiz i potrzeb zakupów poszczególnych OSP.  Np. frekwencja w 2016 roku wyniosła  średnio 65,8%.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

          Podajemy kilka przykładów na sprawy, którymi zajmowano się na posiedzeniach Prezydium;

-na początku każdego roku realizacją planu zamierzeń strażackich i przygotowaniem planu pracy na kolejny rok,

-omawiano kwestie organizacyjnych zamierzeń, np.; wyjazdu młodzieży do Hagen.

-18 lipca 2011 r.; omówiono  wnioski ze Zjazdu Gminnego w Uciążu oraz szczegółowy kalendarz pobytu niemieckiej młodzieży strażackiej w Orłowie w dniach 5-12 sierpień 2011 roku,

-26 lipca 2011 r.; omówiono kwestie finansowania wspólnie z PSP Wąbrzeźno wyposażenia warsztatów do konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych, mówiono również o naprawie syreny strażackiej w Ostrowie, przeciekającego dachu w remizie Błędowo itp. Wnioski przekazano wójtowi gminy.

-28 listopada; omówiono kilka kwestii bieżących, podjęto wnioski i decyzje dotyczące budżetu strażackiego, oraz zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś Król.,

-25 listopada 2011 r. uczestniczyliśmy w Książkach w posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP dotyczącego przygotowania III Powiatowego Zjazdu ZOSP. Z naszej organizacji uczestniczyli delegaci; Chmielewski Kazimierz, Liszaj Marian, Kruk Edward, Kujaczyński Andrzej, Marcinkowski Janusz, Stafiej Ryszard.

Sprawy finansowe; podejmowano bieżące decyzje o finansowaniu bieżących zakupów strażackich. System  dokonywania zakupów przez jednostki OSP  budżetu strażackiego ustalono w następujący sposób; „OSP składa zapotrzebowanie w formie wniosku o zakup sprzętu, wyposażenia  do Prezydium Zarządu. Wniosek dotyczący zakupu sprzętu i wyposażenia  opiniuje Komendant Gminny OSP.  Zarząd Gminny OSP podejmuje decyzję kolegialnie i powiadamia zainteresowaną jednostkę OSP. Po  pozytywnej decyzji przedstawiciele jednostki omawiają ze skarbnikiem gminy techniczne szczegóły zakupu; zlecenie zakupu, termin i formę realizacji. Z kolei zawsze we wrześniu dokonywano analizy stanu finansów bieżących, oraz potrzeb budżetu strażackiego na kolejny rok.

Odbywaliśmy coroczne spotkania Prezydium Zarządu OSP z Wójtem i  radnymi Rady Gminy w celu przedstawienia im wszystkich ważnych problemów strażackich i wniosków inwestycyjnych na 2012 rok

Delegaci nasi; Edward Kruk, Kazimierz Chmielewski, Ryszard Stafiej,  Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Marian Piątek, Józef Boruta, Jarosław Tylmanowski, Marian Liszaj, wzięli udział  9 grudnia 2011 r. w III Powiatowym Zjeździe ZOSP w Wąbrzeźnie. W skład Zarządu Powiatowego weszli; Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Jarosław Tylmanowski. Marian Liszaj został sekretarzem powiatowej Komisji Rewizyjnej. W skład Prezydium Zarządu Powiatowego weszli; Edward Kruk i Jarosław Tylmanowski. Janusz Marcinkowski objął Komisję Historyczną i Odznaczeń tego Zarządu.

Spotkania różne;

W 2011 r. Prezes Edward Kruk uczestniczył w uroczystości poświęcenia nowego ciężkiego samochodu dla PSP Wąbrzeźno współfinansowanego przez powiat i okoliczne gminy. Gmina Płużnica przeznaczyła na ten cel 20 000 zł. W sprawie tej nie zasięgano opinii naszego Zarządu.

11 czerwca 2015 r. strażacy: Edward Kruk, Marek Liszaj oraz druhowie z Uciąża i Błędowa wyjechali ze strażakami z powiatu wąbrzeskiego do Bydgoszczy, gdzie na sali „Łuczniczka” uczestniczyli w występie zespołu rokowego ‘IRA’.

Spotkanie integracyjne; członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP spotkali się w dniu 8 maja 2015 r. w Płużnicy. Strażacy Ci tradycyjnie co roku, odkładają strażackie prace organizacyjne, zbierają się w zacisznym miejscu, aby w swobodnej atmosferze rozmawiać o naszych sprawach. Uczestniczyli; Bolesław Szafrański, Stanisław Macikowski, Sławomir Herbowski, Edward Kruk, Krzysztof Sitkowski, Leszek Talarek, Zygmunt Pastucha, Piotr Błażejewski, Jarosław Herbowski, Ryszard Stafiej, Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski, Sławomir Szmytkowski, Jan Szablewski

       Sekretarz Zarządu  ZOG ZOSP                     Prezes ZOG ZOSP

            [Janusz Marcinkowski]                                [Edward Kruk]