PIĘCIOLETNIA KADENCJA PODSUMOWANA

 

 [Tekst Roman Ronowski, zdjęcie Piotr Brachowski]

22 kwietnia 2016 r. w Domu Strażaka odbył się VI Zjazd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wąbrzeźnie. Na sali obrad wystawiono sztandary strażackie OSP ERGIS oraz OSP Wąbrzeźno. Obrady rozpoczął prezes Zarządu Oddziału Miejskiego dh Janusz Kopczyński. Na początek odegrany został hymn strażaków „Rycerze św. Floriana”.

Na sali obrad.

W Zjeździe uczestniczyli goście: Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, Kierownik Wydziału UM Marzanna Wiśniewska oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie Jarosław Tylmanowski. Na wniosek otwierającego Zjazd powołano na przewodniczącego zjazdu Marka Węglerskiego, a na sekretarza Romana Ronowskiego. W prezydium Zjazdu zasiedli: członek Prezydium Oddziału Powiatowego Jarosław Tylmanowski, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, członek Miejskiej Komisji Rewizyjnej Marek Węglerski, oraz sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego Roman Ronowski.

Uczestnicy miejskiego Zjazdu delegatów.

Dla usprawnienia przebiegu obrad dokonano wyboru statutowych komisji zjazdowych.

Następnie sprawozdania przedstawili:

·     Sprawozdanie Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP – Janusz Kopczyński,

·     Sprawozdanie Komendanta Miejskiego – Jarosław Herbowski,

·     Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rewizyjnej – Henryk Radzimiński.

W dyskusji Burmistrz Miasta wskazał na ważne wydarzenie, którym była zamiana lokalu OSP Wąbrzeźno. Docenił zaangażowanie OSP w Wąbrzeźnie w staraniach o pozyskanie budynku po Państwowej Straży Pożarnej, a później znaczący wkład w przeprowadzenie jego remontu.
W dowód uznania wręczył wyróżniającym się druhom „Listy gratulacyjne za wzorową
i sumienną pracę w Zarządzie Oddziału Miejskiego ZOSP RP w latach 2011‑2016 na terenie Wąbrzeźna”
, które otrzymali: Jarosław Herbowski, Ryszard Henryszewki, Janusz Kopczyński, Stefan Pyć, Henryk Radzimiński, Roman Ronowski oraz Marek Węglerski.

Z podziękowaniami dla strażaków za ich pięcioletni trud wystąpili: Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, członek Prezydium Oddziału Powiatowego Jarosław Tylmanowski.

Podziękowania za strażacką robotę…

 

Siedzą Jarosław Herbowski i Roman Ronowski. Stoją; Janusz Kopczyński, Leszek Kawski i Marek Węglerski.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zjazd jednomyślnie udzielił Zarządowi Oddziału Miejskiego ZOSP RP za pracę w latach 2011-2016 absolutorium.

Burmistrz Leszek Kawski i Henryk Radzimiński.

 

Na następną kadencję 2016 – 2021 wybrano nowy Zarząd, który się ukonstytuował
w następującym składzie:

 

Od lewej; Ryszard Henryszewski, Roman Ronowski, Stefan Pyć, Marek Węglerski, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński i  Jacek Wolski.

 

   Prezes – Janusz Kopczyński

·     Wiceprezes – Stefan Pyć,

·     Wiceprezes – Jacek Wolski,

·     Komendant Miejski – Jarosław Herbowski,

·     Sekretarz – Roman Ronowski,

·     Skarbnik – Ryszard Henryszewski,

·     Członek –  Marek Węglerski,

·     Członek –  Radosław Heger.

Nowa Miejska Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

Jarosław Brachowski, Henryk Radzimiński, Marcin Strzelecki.

·     Przewodniczący – Henryk Radzimiński,

·     Sekretarz – Jarosław Brachowski,

·     Członek – Marcin Strzelecki.

Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:

·     Jarosława Herbowskiego,

·     Janusza Kopczyńskiego,

·     Stefana Pycia.

·     Jacka Wolskiego.

Na członka do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:

·     Jarosława Herbowskiego,

W przyjętej podczas zjazdu uchwale programowej ustalono główne kierunki działania na następną pięcioletnią kadencję. W dalszym ciągu zamierza się kontynuować działalność ratowniczo-gaśniczą oraz kontrolno-prewencyjną, a także kulturalno-popularyzacyjną wśród dzieci i młodzieży.