Gminny ‘Dzień Strażaka 2016’ w Orzechówku.

---------------------------------------------------------

[Tekst opracowała Lidia Czyżak, zdjęcia mistrz foto; Marek Motylski]

--------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 30 kwietnia 2016 roku miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechówku.

Odsłonięto piękny kamień z zamontowaną pamiątkową płytą.

W uroczystości udział wzięli m.in Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jarosław Herbowski, Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie Sławomir Herbowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a zarazem Wójt Gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik, Komendant Gminny OSP Gminy Wąbrzeźno Wojciech Dombrowski, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Krzysztof Lenartowski, delegacje OSP oraz gospodarze uroczystości druhny i druhowie OSP w Orzechówku.

Uczestnicy uroczystości.

 Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin celebrowaną przez ks. Wojciecha Radzikowskiego z parafii Św. Marii Magdaleny z Orzechowa.

Po mszy dowódca uroczystości druh Mirosław Kuśnierz złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jarosławowi Herbowskiemu do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka oraz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechówku.

Po odegraniu hymnu państwowego prowadzący uroczystość Prezes Zarządu OSP Orzechówko druh Tomasz Siwek przekazał głos Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP druhowi Władysławowi Łukasikowi, który dokonał przywitania zaproszonych gości. Następnie Sekretarz Zarządu OSP w Orzechówku druh Przemysław Knaziak przedstawił rys historyczny jednostki OSP w Orzechówku.

W dalszej części uroczystości spiker prowadzący druhna Natalia Kozłowska prosiła delegację o odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Delegacja w składzie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie dh Jarosław Herbowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Władysław Łukasik, Komendant Gminny dh Wojciech Dombrowski w asyście Prezesa OSP Orzechówko Tomasza Siwka, Naczelnika OSP Orzechówko Mirosława Kuśnierza, Sekretarza OSP Orzechówko Przemysława Knaziaka oraz Skarbnika OSP Orzechówka Janusza Długozimę odsłonięto pamiątkową tablicę przy remizie.

Odsłonięcie …

 Uroczystość była także okazję do uhonorowania odznaczeniami zasłużonych druhów.

Srebrny medal ”Za zasługi dla pożarnictwa„ nadano druhowi Mirosławowi Kuśnierz z OSP Orzechówko.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa„ nadano druhowi Piotrowi Niemiec oraz druhowi Tomaszowi Siwek z OSP Orzechówko.

Medale wyróżnionym strażakom wręczali Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jarosław Herbowski  oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Władysław Łukasik.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrani zaproszeni goście kierując słowa podziękowania i uznania oraz życzenia dla strażaków. Serdeczne gratulacje.

dla strudzonych uczestników uroczystości nie zabrakło poczestunku...