Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Orzechowo.

[Według Agnieszki Zawady]

 Dnia 12 marca 2016 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Orzechowo 

z udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego   ZOSP RP Władysława Łukasika, Sekretarza Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP Lidii Czyżak oraz Komendanta Gminnego OSP Wojciecha Dombrowskiego i druhen oraz druhów Jednostki OSP Orzechowo. Zebranie poprowadził Prezes OSP Zbigniew Brzeski. Podczas zebrania strażacy zaproponowali, aby skład Zarządu OSP Orzechowo pozostał bez zmian, co w wyborach jawnych jednogłośnie zostałom przegłosowane. Zarząd OSP na lata 2016-2021 będzie finkcjonował w składzie;

Prezes OSP – dh Zbigniew Brzeski

Naczelnik OSP – dh Michał Prokop

Sekretarz OSP – dh Tomasz Miszewski

Skarbnik – dh Adam Zawada

Członek Zarządu – dh Jakub Ciepłowski

 

Niżej fotografia Zarządu;

 

Wybrano Komisę Rewizyjną w składzie: 

dh Karol Paszko

dh Piotr Osiński

dh Adam Rogala.

 Na zebraniu podczas dyskusji zostały poruszone następujące tematy: zakup wozu bojowego dla OSP w miejsce postarzałego lekkiego samochodu marki ŻUK. Mówiono również o potrzebie szkolenia ochotników OSP Orzechowo.