Regulamin

Zawodów Powiatowych 'Old-Boys'.

 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 9 lipca 2016 roku w Zieleniu począwszy od godz. 10,00.

W ich rozgrywaniu będziemy kierować sie następującymi zasadami;

1. Drużyna liczy 5 osób powyżej 40 roku życia

2. Ubiór: ubranie koszarowe, buty skutery lub gumowe typu oficerskie, hełm, rękawice ochronne, pas bez topora.

3. Konkurencja numer 1 SZTAFETA: Wszystkie konkurencje są wykonywane z wiadrem wypełnionym wodą (10 l.). Zawodnicy przy zmianie przekazują sobie wiadro. W sztafecie bierze udział 5 zawodników.  Długość toru około 55 metrów.

4. Start

Zawodnik nr 1

 Na linii startu znajdują się wiadro z wodą. Po sygnale startu zawodnik podnosi wiadro z  linii startu. Pokonuje równoważnie (około 3 m) w wiadrem z wodą w jednej ręce.  Po wykonaniu zadania biegnie do strefy zmian i przekazuje wiadro z wodą. Zawodnik nr 1 biegnie do mety w dowolny sposób.

Zawodnik nr 2

 Po odebraniu wiadra z wodą od zawodnika nr 1, zawodnik biegnie w kierunku rury o średnicy 52cm i długości 1,9m. Przy wlocie rury stawia wiadro po czym przechodzi przez światło rury. Następnie wraca po wiadro z wodą i biegnie do strefy zmian przekazując je zawodnikowi nr 3 i biegnie do mety w dowolny sposób.

Zawodnik nr 3

 Po odebraniu wiadra z wodą od zawodnika nr 2, biegnie w stronę pieńka o średnicy 30cm i wysokości 30cm, odstawia wiadro, bierze gwoździa o dł. 9cm i młotkiem wbija do końca w pieniek. W przypadku zgięcia/ nie wbicia, czynność tą powtarza. Po wykonaniu zadania bierze wiadro z wodą i przekazuję zawodnikowi nr 4 i  w dowolny sposób biegnie na linię mety.

Zawodnik nr 4

 Zawodnik nr 4 po otrzymaniu wiadra z wodą od zawodnika nr 3, biegnie w kierunku przyczepy rolniczej. Stawia wiadro przy przyczepie następnie wchodzi na nią po drabinie, zabiera ją, przenosi na drugą przeciwległą stronę przyczepy i po niej schodzi. Wraca po wiadro z wodą. Następnie biegnie do strefy zmian i przekazuje wiadro zawodnikowi nr 5 i udaje się na linię mety.

 Zawodnik nr 5

 Odbiera wiadro z wodą od zawodnika nr 4 Stawia wiadro z wodą i bierze odcinek węża

W-52 i rozwija go, następnie podłącza pod rozdzielacz. Wraca po wiadro i biegnie do mety odstawiając wiadro.

Na mecie zostanie zmierzona ilość ubytku wody w wiadrze.

 5. Ćwiczenie bojowe.

 Startuje 5 osób.

Sprzęt potrzebny do ćwiczeń;

2 węże W-75,

2 węże W-52,

rozdzielacz,

2 prądownice,

motopompa + 2 węże ssawne + smok + podest , woda ze zbiornika.

Drużyny w dowolny sposób budują linię główną z 2 odcinków węża W-75 oraz dwie linie gaśnicze, każda po 1 odcinku węża W-52. (sprzęty znajdują się na podeście.) Zadaniem prądowników będzie przewrócenie pachołków oddalonych o 5m od linii gaśniczej. Długość toru 55m.

 Drużyna sprawia również w dowolny sposób linię ssawną złożoną z dwóch odcinków węża W-110 zakończoną smokiem ssawnym.
6. Organizator do ćwiczeń bojowych  zapewnia:
-motopompę,
- podest,
- zbiornik wodny. 

 7. Uwaga !

 Wszystkie konkurencje wykonuje się na czas. 1s= 1 pkt. Wygrywa drużyna z najmniejszą ilością punktów.

Punkty karne przyznaje się za:

-ubytek wody w wiadrze. 1cm ubytku wody = 1 pkt.  

- 5pkt. za niekompletny ubiór (za brak każdej rzeczy wymienionej na początku regulaminu)

-10 pkt. za niewykonane ćwiczenie zgodnie z opisem (  zawodnik 1-5)

 8. Opłata wpisowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem zawodów .

9. Zgłoszenia drużyn do 2 lipca 2016r. Zgłoszenia należy kierować drogą telefoniczna pod numer:

 606 405 630 Marcin Milanik – naczelnik OSP Zieleń lub 512 802 200 Wiesław Gerc-OSP Zieleń