Gminny Zjazd OSP Dębowa Łąka ‘2016’

[Tekst Katarzyna Wrzesińska]

 

X Zjazd Delegatów OSP gminy Dębowa Łąka miał miejsce 20 maja 2016 w Niedźwiedziu.

 

Sala obrad Zjazdu … obrady rozpoczyna Stanisław Macikowski prezes gminny OSP.

 

 Zjazdowi przewodniczył Jan Maciejewski. Sprawozdania z 5 letniej działalności przedstawili: prezes Stanisław Macikowski oraz gminny komendant OSP Sławomir Szmytkowski. Podczas zjazdu wręczono podziękowania i okolicznościowe grawertony za wieloletnie poświęcenie i ofiarność na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. Wyróżnienia otrzymali: Stanisław Molek, Kazimierz Klimek i Roman Topij. Zjazd dokonał wyboru Zarządu Gminnego, Komisji Rewizyjnej i  trzech reprezentantów w zarządzie powiatowym OSP.

 

Wręczenia podziękowań dokonali; Sławomir Szmytkowski, Jan Szablewski- St. Molek i K. Klimek.

 

Skład nowego Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Dębowej Łące:

1.      MOLEK STANISŁAW

2.      MARON JAN

3.      GAJDA JAN

4.      PIOTROWSKI KAMIL

5.      LUBIŃSKI MARIUSZ

6.      GÓRSKI PIOTR

7.      KORCZ ZBIGNIEW

8.      POLAK PAWEŁ

9.      WRZESIŃSKA KATARZYNA-  V-CE PREZES

10.  STACHULAK DARIUSZ

11.  SITKOWSKI KRZYSZTOF - SKARBNIK

12.  MACIKOWSKI STANISŁAW - PREZES

13.  SZABLEWSKI JAN - V-CE PREZES

14.  OZOROWSKA DANUTA

15.  SZMYTKOWSKI SŁAWOMIR – KOMENDANT GMINNY

Komisja Rewizyjna:

1. MAREK  CECHOWY - przewodniczący

2. KAMIL  GORZĄCH

3. PIOTR  OLIWA

Strażacy, uczestnicy obrad…

Uczestnicy, Zarząd składają podziękowania dla OSP Niedźwiedź i KGW Niedźwiedź za wysiłek włożony w  przygotowania organizacyjne i techniczne Zjazdu.